Wikipedija:Združevanje

Združevanje je neavtomatiziran postopek, s katerim se vsebina dveh strani združi v eno. Rezultat tega postopka sta preusmeritev izvorne strani na ciljno stran in prenesena vsebina (del ali celota) na ciljni strani.

Združevanje kategorij in predlog uredi

(sistem v izdelavi)

Združevanje ostalih strani uredi

Razlogi za združitev uredi

Obstaja več dobrih razlogov za združitev strani:

 1. Podvojeno: obstajata dve ali več strani s točno isto témo.
 2. Prekrivanje: obstajata dve ali več strani s sorodno tematiko, katerih vsebina se v večjem delu prekriva. Wikipedija ni slovar; ni potrebno, da obstaja ločen članek za vsak koncept v vesolju. Na primer, "visoka telesna temperatura" in "nizka telesna temperatura" sta lahko oba razložena v članku telesna temperatura.
 3. Besedilo: če je stran zelo kratka in zanjo ne obstaja velika verjetnost, da jo bo kdo razširil brez veliko vloženega časa, je pogosto smiselno, da se jo združi s stranjo s širšo tematiko. Na primer, starše ali otroke slavnih osebnosti, ki drugače niso pomembne osebnosti, se lahko vključi v poglavje članka o slavni osebnosti.
 4. Kontekst: če kratek članek za razumevanje zahteva več pojasnjevalne vsebine ali konteksta iz članka s širšo tematiko. Na primer: nepomembe osebe iz fikcije so običajno naštete v članku o posamezne delu.

Izognite se združevanju, če:

 1. bo ciljni članek predolg
 2. se ločene téme lahko razširijo v samostojne članke
 3. téma zagotavlja samostojni članek, čeprav je kratek

Združevanje — ne glede na količino ohranjene informacije — naj vedno pusti za seboj preusmeritev (ali, v nekaterih primerih, razločitveno stran). To je pogosto potrebno zaradi ugotavljanja prispevkov za izvorno stran v zgodovini urejanja. Odvečne preusmeritve ne škodujejo in so v pomoč pri iskanju člankov, npr. iz alternativnih imen.

Predlaganje združitve uredi

V večini primerov naj se začne lokalna razprava na pogovorni strani ciljnega članka.

Izvedi sledeče korake:

I. Začni razpravo na pogovorni strani ciljne strani. Na primer, če predlagaš, da naj se Foo združi v Bar, ustvari predlog za združitev Foo v Bar v novem poglavju na Pogovor:Bar. Začni novo poglavje na dnu te pogovorne strani in vključi svoj predlog in seznam prizadetih strani. Dober primer je spodnje poglavje:

== Predlog za združitev ==

Predlagam, da se [[Foo]] združi z [[Bar]]. Menim, da je vsebina v kontekstu članka Bar ter da je članek primerne velikosti, tako da združevanje s Foo ne bo povzročilo problemov glede velikosti članka. ~~~~

Obvestite vpletene uporabnike (neobvezno). Neobvezen korak je obveščanje uporabnikov, vpletenih v prizadete članke, ki jih nimajo na seznamu spiska nadzorov. Enostavno pojdite na pogovorno stran uporabnika in naredite novo poglavje, v katerem pustite nevtralno povabilo za sodelovanje v razpravi. Zagotovi povezavo na stran z razpravo. Na uporabniški pogovorni strani lahko uporabite naslednje standardizirane predloge:

{{subst:ZdružitevOpozorilo | <izvorna stran> | <pogovorna stran na kateri je diskusija o predlagani združitvi> }}

II. Označite relevantne strani. Dodajte ustrezno predlogo za združevanje na vrh vsake vpletene strani. (Ko predlagate, da naj bo vsebina članka združena s poglavjem drugega članka, naj bo predloga za združevanje vključena na vrh poglavja in ne na začetku strani.) Vse povezave na razpravo v predlogi naj kažejo na novo poglavje razprave.

Na izvorni strani (straneh) dodajte naslednjo predlogo:

{{Združi v|<ciljna stran>|pogovor=Pogovor:<ciljna stran>#Predlog za združitev|datum=20. maj 2024}}

Potem dodajte ustrezno predlogo za združevanje na vrh ciljne strani ali poglavja:

{{Združi iz|<izvorna stran>|pogovor=Pogovor:<ciljna stran>#Predlog za združitev|datum=20. maj 2024}}

Če je parameter "pogovor" izpuščen, bo povezava Pogovor v predlogi vodila na vrh pogovorne strani ciljne strani.

Za združevanje, ki vključuje več strani, glejte podpoglavje "Označevanje več strani" spodaj.

III. Razpravljaj o združitvi: razpravljajte o predlogu za združitev na pogovorni strani ciljne strani; bodi vljuden in sledi smernicam za pogovorne strani, ki vključujejo tudi, da si osredotočen na vsebino in ne na vključene urejevalce.

V veliko primerih se uporablja mešanica razprave/neuradno glasovanje, toda zapomnite si, da glasovanje ni zamenjava za razpravo. Zgled oblikovanja:

*'''Za''' - <vpišite razlog za svojo podporo združitvi> ~~~~

*'''Proti''' - <vpišite razlog za nasprotovanje združitvi> ~~~~
IV. Zaprite razpravo o združevanju in opredelite soglasje: Ko preteče nekaj časa (ko je razprava že potihnila) in je bil predlog podprt, se lahko nadaljuje z združevanjem. Združitev lahko izvede katerikoli uporabnik.

V težavnih primerih opredelitev soglasja izvede nepristranski urednik, ki ni bil neposredno vključen v predlog za združevanje ali razpravo. Po potrebi se lahko zaprosi enega izmed administratorjev, ki ni bil vključen v razpravo - ta potem odloči, ali je bilo doseženo soglasje; tako prošnjo lahko vključite na Wikipedija:Prošnje za administratorsko pomoč.

Za zaključitev razprave o predlogu se uporabljajo predloge {{Razgovor zgoraj}} in {{Razgovor spodaj}}. Primer oblikovanja:

== Predlog za združitev ==

{{Razgovor zgoraj|Rezultat te razprave je ... ~~~~}}

<razprava>
.
.
{{Razgovor spodaj}}

Po zaključitvi razprave o predlogu za združitev umesti sledečo predlogo na pogovorno stran izvorne strani (izvorna stran se umakne iz Kategorija:Članki za združitev oz. Kategorija:Strani za združitev, medtem ko ciljna stran ostaja v kategoriji, dokler se združitev dejansko ne izvede:

{{PredlogZdruži zaključen|cilj=<ciljna stran>|datum=<datum, ko je bila združitev predlagana>|rezultat=<rezultat razprave>|pogovor=<stran na kateri se je razpravljalo o predlogu>}}

Opomba: Če je rezultat predloga Predlog zavrnjen, odstrani označevalca na izvorni in ciljni strani (pogovorne strani pusti nespremenjene) in predlog je dejansko zaključen.

Označevanje več strani uredi

Ko predlagate, da naj bi se združilo več strani, je v pomoč, če podate čim več informacij.

Dodaj sledečo predlogo na vrh vsake izvorne strani:

{{Združi|DrugaStran1|DrugaStran2|DrugaStran3|cilj=<ciljna stran>|pogovor=Pogovor:ciljna stran#Predlog za združitev|datum=maj 2024}}

Dodaj sledečo predlogo na vrh ciljne strani:

{{Združi iz|DrugaStran1|DrugaStran2|DrugaStran3|pogovor=Pogovor:ciljna stran#Predlog za združitev|datum=20. maj 2024}}

Kako združiti uredi

Združevanje je lahko popolno ali selektivno. Medtem ko se lahko nekatere združitve izvedejo neustrašno, je za večino preostalih (kot je opisano zgoraj) treba doseči neformalno soglasje.

Za združitev enega članka v drug članek izvedite naslednje korake:

 1. Skopirajte vso vsebino ali del nje iz izvorne strani (izvornih strani) in prilepi vsebino na ustrezno mesto na ciljni strani. Shrani urejanje (vpiši povzetek urejanja):
  Vsebina prenesena sem iz [[<izvorna stran>]]. Glej [[Pogovor o strani:<ciljna stran>#<poglavje o združitvi>]].
 2. Preusmeri izvorno stran, katere vsebino ste ravnokar prenesli; vsebino v celoti nadomestite z:
  #PREUSMERITEV [[<ciljna stran>]] {{P zaradi združitve}}
  Če je bila vsebina prenesena v eno poglavje znotraj ciljne strani, je priporočljivo napraviti preusmeritev neposredno na to poglavje. V tem primeru vsebino izvorne strani v celoti nadomestite z:
  #PREUSMERITEV [[<ciljna stran>#<ime poglavja>]] {{P zaradi združitve}} {{P na razdelek}}
  Shranite stran (vpišite povzetek urejanja):
  Vsebina prenesena v [[<ciljna stran>#<ciljno poglavje, če je to uporabno>]]. Glejte [[Pogovor o strani:<ciljna stran>#<poglavje o združitvi>]].
 3. Vstavite označevalec (Te označevalce postavite na vrh pogovornih strani.)
{{združeno-iz|izvorna stran|datum=20. maj 2024}} na pogovorno stran ciljne strani
Ta predloga naj se uporablja le na pogovornih straneh.
in {{združeno-v|ciljna stran|datum=20. maj 2024}} na pogovorno stran izvorne strani.
Ta predloga naj se uporablja le na pogovornih straneh.
Opomba1: Če je bila stran združena preko predloga za brisanje, uporabite {{združeno-iz|izvorna stran|datum=20. maj 2024|pzb=Wikipedija:Predlogi za brisanje}}
Opomba2: Če je bilo v ciljno stran združenih več izvornih strani, uporabite {{Skopirano multi}}; za več informacij glejte dokumentacijo predloge.
 1. Preveri Posebno:KajSePovezujeSem za izvorno stran in popravite vse dvojne preusmeritve.

Strani, ki jih je treba združiti uredi

Glej tudi uredi

Opombe uredi