Pomoč:HTML v wikibesedilu

HTML

Cascading Style Sheets
Kodiranja
Dinamičen HTML
Pisave
Urejevalniki HTML
Elementi HTML
Unicode in HTML
Spletne barve
W3C
XHTML

Programska opema MediaWiki, ki poganja Wikipedijo, dovoljuje za namen oblikovanja uporabo množice HTML 5 elementov, označevalce (tag) in njihove atribute.[1] Vključite pa lahko večino HTML z uporabo ekvivalentnih wiki markup ali predlog; te v splošnem najraje uporabljamo v člankih, ker so običajno preprostejši za večino urejevalcev in bolj pregledni v oknu za urejanje; toda v nekaterih primerih se uporaba HTML priporoča. (Glej Pomoč:Wikibesedilo za wiki ekvivalente označevalcem HTML.) HTML je uporaben tudi izven člankov, na primer za oblikovanje znotraj tabel. Za pomoč pri uporabi Cascading Style Sheet v Wikipediji, glej Pomoč:Cascading Style Sheets.

Nekateri označevalci izgledajo kot HTML, ampak so v resnici MediaWiki označevalci za parser in razširitve. HTML v straneh lahko preverite skladnost s HTML5 z uporabo validacije. Nekatere elemente in atribute podpirajo MediaWiki in brskalniki, ampak so v HTML 5 zastarelin jih zato ne bi smeli več uporabljati.

Vodiči uredi

Ta stran pomoči podaja samo pregled dovoljenih markup kod. Za nadaljnjo pomoč in podrobne specifikacije glejte:

Atributi uredi

HTML atributi zagotavljajo dodatne informacije o elementu in so vedno opredeljeni na začetku označevalca (tag). Oblikovani so kot par ime/vrednost, kot je name="value".

Globalni atributi se uporabljajo za vse označevalce. Atributi, ki niso navedeni tukaj, jih MediWiki ne dovoljuje[1]:

 • class: ena ali več klasifikacij, katerim element pripada. Glej Wikipedija:Katalog CSS razredov.
 • dir: smer besedila— "ltr" (od leve proti desni), "rtl" (od desne proti levi) ali "auto".
 • id: edinstven identifikator elementa.
 • lang: primarni jezik za vsebino elementa po BCP 47.
 • style: uporablja CSS slog vsebine elementa.
 • title: svetovalne informacije povezane z elementom.

HTML5 atributi mikropodatkov se uporabljajo za vse označevalce:[2]

 • Kateri koli atribut, ki se začne z data-
 • itemid
 • itemprop
 • itemref
 • itemscope
 • itemtype

Drugi označevalci, kot je <table>, podpirajo specifične atribute – ti so navedeni v ustreznem razdelku.

Uporaba Izpis
To je <span style="color:red;">rdeče</span> besedilo.
To je rdeče besedilo.

TMediaWiki Sanitizer.php izvede nekaj čiščenja nad atributi. Najboljša praksa je uporaba pravilne sintakse.

 • Opusti atribute, ki niso na beli listi za dani element.
 • Poškodovane ali neveljavne entitete pretvori v navadno besedilo.
 • Vse vrednosti atributov obda z dvojnimi narekovaji.
 • Atributi brez vrednosti dobijo ime kot je vrednost.
 • Podvojeni atributi so opuščeni.
 • Nevarni slogovni atributi so opuščeni.
 • Doda presledek, če atributi obstajajo.

Elementi uredi

Ti HTML elementi so podprti s strani programske opreme MediaWiki. Ta razdelek podaja kratek pregled HTML elementa, zgled, ustrezno wikikodo in predloge.

Osnova uredi

h1, h2, h3, h4, h5, h6 uredi

Označevalci <h1>...</h1> do <h6>...</h6> so naslovi razdelkov s katerimi so povezani. <h1> se uporablja za naslov članka. Naslovi so oblikovani s pomočjo CSS in dodani v kazalo vsebine strani.

Uporaba Izpis
<h1>Glava 1</h1>
<h2>Glava 2</h2>
<h3>Glava 3</h3>
<h4>Glava 4</h4>
<h5>Glava 5</h5>
<h6>Glava 6</h6>
Glava 1
Glava 2
Glava 3
Glava 4
Glava 5
Glava 6

Wiki koda: obdajte besedilo z ustreznim številom enačajev. Naslovi, oblikovani z wikikodo, dodajo povezavo [uredi].

Uporaba Izpis
= Glava 1 =
== Glava 2 ==
=== Glava 3 ===
==== Glava 4 ====
===== Glava 5 =====
====== Glava 6 ======
Glava 1
Glava 2
Glava 3
Glava 4
Glava 5
Glava 6


Predloge: {{fake heading}} za uporabo v dokumentaciji

p uredi

Označevalec <p>...</p> umesti vsebino v ločen odstavek.

Uporaba Izpis
<p>HyperText Markup Language</p><p>HyperText Markup Language</p>

HyperText Markup Language

HyperText Markup Language

Wiki koda: Odstavek loči z eno prazno vrstico.

Uporaba Izpis
HyperText Markup Language

HyperText Markup Language
HyperText Markup Language

HyperText Markup Language

Označevalec <p>...</p> je najbolj uporaben v seznamih, za sezname elementov z več odstavki:

Uporaba Izpis
* <p>To je odstavek.</p><p>To je še en odstavek iste postavke.</p>
* To je druga postavka.
*

To je odstavek.

To je še en odstavek iste postavke.

 • To je druga postavka.

Opazite lahko, da zaključni označevalec </p> za MediaWiki namestitev, ki izpisuje HTML 5 (kot je Wikipedija), ni strogo potreben.

br uredi

Označevalec <br> vriva prelome vrstic. Glej en:H:BR za druge 4 variante, ko programska oprema MediaWiki pretvori <br /> v HTML, ki ga berejo brskalniki.

Uporaba Izpis
HyperText<br>Markup Language
HyperText
Markup Language

Predloge:

 • {{break}} doda več prelomov vrstic.
 • {{crlf2}} doda pravi "carriage return" in "line feed".
 • {{clear}} dodaja prelom s slogom za čiščenje plavajočih elementov.
 • {{plainlist}} ustvari neoznačen seznam.

hr uredi

Označevalec <hr> ali <hr /> predstavlja "paragraph-level thematic break" in se prikaže kot horizontalna črta.

Uporaba Izpis
<hr />

Wiki koda: uporaba ----

Uporaba Izpis
----

Predloga: {{hr}}

Komentarji uredi

Označevalec <!--...--> oblikuje zaprto besedilo skrito kot komentar.

Uporaba Izpis
HyperText<!--Markup Language-->
HyperText

Bodite previdni glede presledkov okoli komentarjev. Če obdate komentar s praznimi vrsticami, bo rezultat prazen odstavek, ki bo zaznan kot dodatni dve prazni vrstici:

Uporaba Izpis
Vrstica z vsebino 1

<!-- Komentar -->

Vrstica z vsebino 2
Vrstica z vsebino 1


Vrstica z vsebino 2

Oblikovanje uredi

abbr uredi

Označevalec <abbr>...</abbr> ustvari tooltip za pojasnitev kratic ali akronimov, ki se prikaže ob premiku miške nad besedilo.

Uporaba Izpis
<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
HTML

Predloga: {{abbr}}

b uredi

Označevalec <b>...</b> slogovno oblikuje besedilo, da se razlikuje od drugega besedila (krepko) brez izražene dodatne pomembnosti.

Uporaba Izpis
<b>HyperText Markup Language</b>
HyperText Markup Language

Wiki koda: Uporabite ''' za odpiranje in zapiranje označbe krepkega besedila.

Uporaba Izpis
'''HyperText Markup Language'''
HyperText Markup Language

bdi uredi

Označevalec <bdi>...</bdi> izolira vsebino od nastavitev smeri okoliškega besedila.

Uporaba Izpis
اليمين إلى اليسارod leve proti desni
اليمين إلى اليسارod leve proti desni
اليمين إلى اليسار<bdi>od leve proti desni</bdi>
اليمين إلى اليسارod leve proti desni

Podpirata: Firefox, Chrome

bdo uredi

Označevalec <bdo>...</bdo> določa smer besedila.

Attributes and values:

 • dir – določa smer besedila
  • ltr
  • rtl
Uporaba Izpis
<bdo dir="rtl">HyperText Markup Language</bdo>
HyperText Markup Language

blockquote uredi

Označevalec <blockquote>...</blockquote> besedilo predstavi zamaknjenem bloku.

Uporaba Izpis
<blockquote>HyperText Markup Language</blockquote>

HyperText Markup Language

Predloga: {{quote}}; podpira predoblikovane atribute in vire parametrov. Za druge specializirane predloge za citatne bloke, glejte Kategorija:Predloge za citate.

cite uredi

Označevalec <cite>...</cite> vsebuje naslov dela. To je nova definicija v HTML5 — v prejšnji XML implementaciji se je <cite> uporabljal za to, da je vseboval citat ali sklic na druge vire. Ko je ta označevalec uporabljen, ne vpliva na videz besedila, ki ga obdaja.

Uporaba Izpis
<cite>HyperText Markup Language</cite>
HyperText Markup Language

Označevalec <cite>...</cite> se na splošno ne uporablja direktno v člankih in je pogosto zlorabljen; glejte Wikipedija:HTML 5#cite za navodila za zamenjavo.

code uredi

<code>...</code> oblikuje odsek računalniške kode. Oblikovan je z CSS preko mediawiki.skinning/elements.less kot pisava |monospace s sivim ozadjem in robom.

Uporaba Izpis
<code>HyperText Markup Language</code>
HyperText Markup Language

Predloga: {{code}} uporablja <syntaxhighlight>. Glejte razdelek "Glej tudi" na strani predloge za dodatne predloge za označevanje kode.

Glejte § samp in § kbd na tej strani za semantično označevanje izhoda in vhoda.

data uredi

Označevalec <data>...</data> oblikuje strojno berljivo različico vsebine.

Uporaba Izpis
<data value="978-0764502149">HTML for Dummies</data>
HTML for Dummies

Atributi: value

del uredi

Označevalec <del>...</del> oblikuje izbrisano besedilo.

Uporaba Izpis
<del>HyperText Markup Language</del>
HyperText Markup Language

dfn uredi

Označevalec <dfn>...</dfn> se uporablja za označevanje definicije izraza.

Uporaba Izpis
<dfn>Definicija</dfn>
Definicija

Predloge: {{dfn}}

em uredi

Označevalec <em>...</em> predstavlja del besedila s semantičnim poudarkom). V večini brskalnikov se izpiše ležeče.

Uporaba Izpis
<em>HyperText Markup Language</em>
HyperText Markup Language

Predloga: {{em}}

i uredi

Označevalec <i>...</i> predstavlja besedilo, ki je drugače poudarjeno kot okoliška vsebina, ne da bi izražal kakršno koli extra poudarjanje ali pomembnost, in za katerega je običajna tipografska predstavitev ležeče besedilo.

Uporaba Izpis
<i>HyperText Markup Language</i>
HyperText Markup Language

Wiki koda: Uporabite '' za odpiranje in zapiranje označbe ležečega besedila.

Uporaba Izpis
''HyperText Markup Language''
HyperText Markup Language

ins uredi

Označevalec <ins>...</ins> označuje obseg besedila, ki je bil dodan. Oblikovan je kot podčrtano besedilo. Uporablja se na pogovornih straneh za označevanje preoblikovanega besedila; glejte WP:REDACT.

Uporaba Izpis
<ins>HyperText Markup Language</ins>
HyperText Markup Language

kbd uredi

Označevalec <kbd>...</kbd> označuje uporabniški vnos, kot je tipkanje na tipkovnici ali glasovni ukaz.

Uporaba Izpis
Pritisni <kbd>Enter</kbd>
Pritisni Enter

Predlogi:

 • {{kbd}} uporablja monospace stiliziranje in svetlo sivo ozadje, da se loči od kode (<code>) in izhoda (<samp> ali {{samp}}).
 • {{key press}} izpiše ilustrirane tipke in tipkovne kombinacije.

mark uredi

Označevalec <mark>...</mark> izpiše del besedila v dokumentu, ki je označen ali poudarjen za namene sklicevanja, zaradi njegove pomembnosti v drugem kontekstu. Označeno besedilo je privzeto oblikovano z rumenim ozadjem.

Uporaba Izpis
<mark>HyperText Markup Language</mark>
HyperText Markup Language
<mark style="background:lightblue;">HyperText Markup Language</mark>
HyperText Markup Language

Podpora: Ne podirajo ga Internet Explorer 8 in starejši.

pre uredi

Označevalec <pre>...</pre> izpiše blok predoblikovanega besedila. V MediaWiki je <pre> pravzaprav označevalec parserja in ne HTMLja, vendar je funkcija enaka. Preprečuje tudi razčlenjevanje predlog.

Uporaba Izpis
<pre>HyperText Markup Language</pre>
HyperText Markup Language
HTML entititete uredi

Označevalec <pre> analizira HTML entitete. Če se želite temu izogniti, nadomestite & z &amp; alinamesto tega uporabite <syntaxhighlight lang="text">.

Uporaba Izpis
<pre>&amp;</pre>
&

<pre>&lt;</pre>
<

<pre>&amp;amp;</pre>
&amp;

<pre>&amp;lt;</pre>
&lt;

Predloga:

 • {{pre}} objame besedilo, ki prekorači stran.

q uredi

Označevalec <q>...</q> se uporablja za označevanje kratkih navedkov. Zaenkrat se ta označevalec v Wikipediji uporablja zelo malo.

Uporaba Izpis
<q>HyperText Markup Language</q>
HyperText Markup Language

Namesto tega raje uporabljajte "", {{quote}} ali <blockquote>.

rp, rt, ruby uredi

Označevalec <ruby>...</ruby> označi posebno vrsto znakov ali simbolov, ki se uporabljajo v nekaterih pisavah in pisnih sistemih.

 • <rt>...</rt> označi komponento ruby besedilaz ruby anotacijo; ruby besedilo se izpiše v pomanjšani velikosti nad običajnimi znaki.
 • <rp>...</rp> se uporablja za zagotovitev vključitve oklepajev okoli komponente ruby besedilaa z anotacijo, z namenov da jo lahko izpišejo tisti, ki ne podpirajo ruby anotacij..

Brskalniki, ki ne podpirajo ruby znakov bodo izpisali to besedilo v normalni velikosti, vključeni v oklepaje za običajno vsebino.

Uporaba Izpis
<ruby><rp>(</rp><rt>とう</rt><rp>)</rp><rp>(</rp><rt>きょう</rt><rp>)</rp>
</ruby>

(とう)(きょう)

Predloge:

s uredi

Označevalec <s>...</s> se uporablja za označevanje vsebine, ki ni več veljavna ali relevantna in se izpiše kot prečrtano besedilo. Neustrezna je uporaba tega označevalca pri urejanju dokumentov; za označitev besedila, ki je bilo odstranjeno iz dokumenta, uporabite <del>.

Uporaba Izpis
<s>HyperText Markup Language</s>
HyperText Markup Language

Predloga: {{strikethrough}}

samp uredi

<samp>...</samp> označuje vzorčni odlomek kode v programa. Zgledi vključujejo: izhod programa, skripte, ali Wikipedijine predloge; izpis statusov ali audio obvestil, ki jih uporablja aplikacija ali naprava; seznami datotečnega imenika in njihovi vzorci, kot so poti in imena datotek.

Uporaba Izpis
<samp>HyperText Markup Language</samp>
HyperText Markup Language

Predloga: {{samp}} zagotovi način oblikovanja besedila, kjer so vsi znaki enake širine (monospace slog) in izpiše besedilo v temno sivi barvi, da se razlikuje od kode (<code>) in vhoda (<kbd> ali {{kbd}}).

small uredi

Označevalec <small>...</small> oblikuje pomanjšano besedilo.

Uporaba Izpis
<small>HyperText Markup Language</small>
HyperText Markup Language

Predloga:

 • {{small}} uporablja <span style="font-size:85%;">. {{small}} se priporoča namesto <small>, ker ima <small>...</small> semantični pomen za drobni tisk, medtem ko je {{small}} le stilističen.

strong uredi

Označevalec <strong>...</strong> oblikuje besedilo, ki ima večjo pomembnost ali pa je poudarjeno; v večini brskalnikov se izpiše kot krepko. Običajno se ne uporablja v Wikipedijinih člankih, zaradi pravila nepristranskodti. Za uporabo tega elementa in druga poudarjanja glejte WP:KREPKO. Večina semantičnih poudarkov, vključno s citiranim materialom, naj se izpisuje s elementom <em>.

Uporaba Izpis
<strong>HyperText Markup Language</strong>
HyperText Markup Language

Predloga: {{strong}}

sub uredi

Označevalec <sub>...</sub> oblikuje besedilo v podpisano besedilo.

Uporaba Izpis
HyperText <sub>Markup Language</sub>
HyperText Markup Language

Predloge:

 • {{sub}} (podpisano besedilo)
 • {{subsub}} (podpisano podpisano besedilo)
 • {{ssub}} (podpisano, majhno besedilo)
 • {{sup}} (nadpisano besedilo)
 • {{su}} (nadpisano
  podpisano
  besedilo)
 • {{sup sub}} (textsup
  sub
  )
 • {{e}} (1,23×104)

sup uredi

Označevalec <sup>...</sup> oblikuje besedilo v nadpisano besedilo.

Uporaba Izpis
HyperText <sup>Markup Language</sup>
HyperText Markup Language

Predloge:

 • {{sub}} (podpisano besedilo)
 • {{subsub}} (podpisano podpisano besedilo)
 • {{ssub}} (podpisano, small besedilo)
 • {{sup}} (superscript besedilo)
 • {{su}} (nadpisano
  podpisano
  besedilo)
 • {{sup sub}} (textsup
  sub
  )
 • {{e}} (1,23×104)

time uredi

Označevalec <time>...</time> definira ali čas (24 hour clock) ali datum Gregorijanskega koledarja, z možnostjo časa in odmika od časovne cone.

Uporaba Izpis
<time>10:00</time>

Atribut: datetime

Podpora: Ne podirajo ga Internet Explorer 8 in starejši.

u uredi

Označevalec <u>...</u> se uporablja za označevanje besedila, da se razlikuje od okolice, ne da bi na to besedilo dajali poseben poudarek, običajno se beseli izpiše kot podčrtano.

<u> je bila v preteklosti pogosto uporabljena za označevanje povezav, vendar je bila ta praksa v HTML4 zastarela in se sedaj uporablja za ta namen slog CSS {text-decoration: underline}.[3] V HTML5 se je ta označevalec ponovno pojavil, toda pomen se mu je popolnoma spremenil: it now "represents a span of inline text which should be rendered in a way that indicates that it has a non-textual annotation".[3] This facility is intended for example to provide a red wavy line underline to flag spelling errors at input time but which are not to be embedded in any stored file (unlike an emphasis mark, which would be).

Uporaba Izpis
<u>HyperText Markup Language</u>
HyperText Markup Language

Predloga: {{underline}} (ki zagotavlja priporočen slog CSS)

var uredi

Označevalec <var>...</var> oblikuje besedilo v ležeč format z namenom razlikovati med spremenljivkami in drugim besedilom v matematičnih izrazih ali v programiranju.

Uporaba Izpis
*<var>E</var>=<var>m</var>c<sup>2</sup> (c je konstanta in ne spremenljivka)
*<code><nowiki>{{</nowiki><var>ImePredloge</var>|<var>parameter</var>=<var>vrednost</var><nowiki>}}</nowiki></code>
*If <var>A</var> then <var>B</var>
*E=mc2 (c je konstanta in ne spremenljivka)
 • {{ImePredloge|parameter=vrednost}}
 • If A then B

Predloge:

 • {{var}}
 • {{varserif}} oblikuje v italic serif z namenom drugačnega vizualnega označevanja

wbr uredi

Označevalec <wbr> (word break opportunity) se uporablja za označevanje potencialnih mest, kjer je dovoljeno prelomiti dolge besede, če je to potrebno za pravilno prikazovanje besedila na različnih napravah ali zaslonskih velikostih.

Uporaba Izpis
Zdaj je čas, da postanete mojstrski urejevalnik z učenjem HyperText Markup Language
Zdaj je čas, da postanete mojstrski urejevalnik z učenjem HyperText Markup Language
Zdaj je čas, da postanete mojstrski urejevalnik z učenjem Hyper<wbr>Text Markup Language
Zdaj je čas, da postanete mojstrski urejevalnik z učenjem HyperText Markup Language

Če se okno brskalnika zoži, se drugo besedilo prelomi med Hyper in Text.

Seznami uredi

Ne puščajte praznih vrstic med postavkami v seznamu, ker programska oprema MediaWik to interpretira kot začetek novega seznama.

dl, dt, dd uredi

Označevalci <dl>...</dl>, <dt>...</dt> in <dd>...</dd> se uporabljajo za ustvarjanje seznama opisov (description list) z pojmom in opisom. Pojmi so izpisani krepko opisa pa so zamaknjeni. Vsak pojem mora vključevati enega ali več opisov.

Uporaba Izpis
<dl>
<dt>Pojem</dt>
<dd>Definicija 1</dd>
<dd>Definicija 2</dd>
</dl>
Pojem
Definicija 1
Definicija 2

Wiki koda: <dt> se ustvari z uporabo ;. Ta označevalec se običajno uporablja znotraj <dl>...</dl>. Označevalec <dd> se ustvari z uporabo : in se uporablja za podajanje dejanskega opisa ali definicije izraza, ki ga označuje <dl>. Za eno ali prvo vrednost, se lahko umesti : v isto vrstico za ;, kjer morajo sledeče vrednosti potem biti umeščene v svoje vrstice.

Uporaba Izpis
; Pojem
: Definicija 1
: Definicija 2
Pojem
Definicija 1
Definicija 2

Predloga: {{defn}}

ol, ul, li uredi

Označevalec <ol>...</ol> se uporablja za ustvarjanje oštevilčenega seznama elementov; <ul>...</ul> se uporablja za ustvarjanje neurejenega seznama, kjer so elementi naštevani brez določenega zaporedja; Vsak element v seznamu je označen z oznako <li>...</li>.

Uporaba Izpis
<ol>
<li>Element 1</li>
<li>Element 2</li>
</ol>
 1. Element 1
 2. Element 2

<ul>
<li>Element 1</li>
<li>Element 2</li>
</ul>
 • Element 1
 • Element 2

Wiki koda: uporabite * za elemente v neurejenem seznamu in # za oštevilčene sezname.

Uporaba Izpis
# Element 1
# Element 2
 1. Element 1
 2. Element 2
* Postavka 1
* Postavka 2
 • Element 1
 • Element 2

Predloge: za variante, glejte Kategorija:Predloge za oblikovanje seznamov.

Kontejnerji uredi

div uredi

Označevalec <div>...</div> se uporablja za ustvarjanje kontejnerja oz. bloka, ki se uporablja za združevanje in ločevanje drugih elementov.

Uporaba Izpis
HyperText <div>Markup</div> Language
HyperText
Markup
Language

span uredi

Označevalec <span>...</span> se uporablja za ustvarjanje kontejnerja vsebine, ki se izpiše kot medvrstični element.

Uporaba Izpis
HyperText <span>Markup</span> Language
HyperText Markup Language

Tabele uredi

table, td, tr uredi

Označevalec <table>...</table> definira tabelo.

 • <tr>...</tr> definira vrstico v tabeli.
 • <td>...</td> definira podatkovno celico z vsebino, ki lahko vključuje besedilo, povezave, slike, sezname, druge tabele. itd.
Uporaba Izpis
<table border=1>
<tr>
<td>podatek</td>
<td>podatek</td>
</tr>
</table>
podatek podatek

Atributi:

 • <table>:
  Dovoljeno toda ne priporočljivo: border="" in border="1"
  Dovoljeno toda zastarelo: border (z neprazno vrednostjo različno od "1"), align, bgcolor, cellpadding, cellspacing, frame, rules, summary, width[4]
 • <td>: colspan, headers, rowspan
  Dovoljeno toda zastarelo: abbr, align, axis, bgcolor, scope, height, nowrap, valign, width[4]

th uredi

Označevalec <th>...</th> definira glavo tabele; slog je centrirano in krepko.

Uporaba Izpis
<table border="1">
<tr>
<th>Glava</th>
<th>Glava</th>
</tr>
<tr>
<td>podatek</td>
<td>podatek</td>
</tr>
</table>
Glava Glava
podatek podatek

Atributi:

 • <th>: colspan, headers, rowspan, scope
  Dovoljeno toda zastarelo: abbr, align, axis, bgcolor, height, nowrap, valign, width[4]

caption uredi

Označevalec <caption>...</caption> dodaja napis v tabelo.

Uporaba Izpis
<table border=1>
<caption>Napis</caption>
<tr>
<td>podatek</td>
<td>podatek</td>
</tr>
</table>
Napis
podatek podatek

Atributi:

 • <caption>:
  Dovoljeno toda zastarelo: align[4]

thead, tfoot, tbody uredi

Označevalci <thead>, <tfoot> in <tbody> niso podprti, ampak so avtomatično generirani, vendar se samodejno ustvarijo ob prikazu strani.

Zastareli/neželeni elementi uredi

Ti elementi so zastareli in so iz HTML5 odstranjeni ali pa nezaželeni, toda brskalniki jeih še vedno podpirajo.[4] Ti označevalci so nadomeščeni z alternativnim označevalcem ali pa je njihovo funkcijo prevzela predloge s CSS. Za več podrobnosti o zastarelih HTML elementih in njihovih nadomestkih glejte Wikipedija:HTML5 § Zastareli elementi in atributi

center uredi

Označevalec <center>...</center> (zastarelo) se uporablja za sredinsko poravnavo besedilnih elementov.

Predloga: {{center}} uporablja CSS.

font uredi

Označevalec <font>...</font> (zastarelo) za določanje atributov besedila, kot so barva, velikost, nabor pisave in slog besedila.

Predloga: {{font}} uporablja CSS.

rb uredi

Označevalec <rb>...</rb> (zastarelo) se uporablja v okviru označevalca <ruby> za označevanje glavnega besedila v kombinaciji z besedo, ki predstavlja njegovo razlago ali fonetično branje. Ta kombinacija se imenuje "ruby anotacija" in se pogosto uporablja v vzhodnoazijskih jezikih za označevanje izgovorjave, prevodov ali dodatnih pojasnil.

ZA nadomestitev glejte: Pomoč:HTML v wikibesedilu#rp, rt, ruby

strike uredi

Označevalec <strike>...</strike> (zastarelo) se uporablja za označevanje prečrtanega besedila; namesto tega uporabite <s>.

tt uredi

Označevalec <tt>...</tt> (zastarelo) se uporablja za oblikovanje besedila kjer je vsk znak besedila enako širok. Namesto tega uporabite <code>, <kbd> ali <samp>.

Predloga: {{mono}} uporablja CSS.

Nepodprti elementi uredi

Ti elementi niso podprti, anpak imajo ekvivalent v wiki markup kodi. Če poskusite uporabiti katerikoli element, ki ni na belem seznamu Sanitizer.php, se bo kot rezulat tega izpisalo le neoblikovano besedilo.

a uredi

Za podrobne podatke o tej temi glej Pomoč:Wikibesedilo#Povezave in URLji.

Označevalec <a> se je uporabljal za ustvarjanje hiperpovezavs. Uporabite wiki kodo [[ ]] za notranje povezave in InterWikimedia povezave, ter [ ] za zunanje povezave.

input uredi

Za podrobne podatke o tej temi glej mw:Extension:InputBox.

Označevalec <input> se je uporabljal za ustvarjanje interaktivnih polj za vnos podatkov. The Razširitveni označevalec<inputbox> se je uporabljal za ustvarjanje besedilnega polja s potrditvenim gumbom.

HTML Tidy uredi

HTML Tidy is an outdated HTML4 library that is slated for removal. Tidy parses the MediaWiki output and cleans it up to increase the likelihood that valid HTML4 is rendered. For example, with Tidy enabled, <br>, </br>, <br/>, <br.> all rendered as <br />. Tidy is not enabled for MediaWiki interface pages. Tidy was never perfect and has been known to introduce errors.

Izjeme uredi

Nekatere strani v imenskiem prostoru MediaWiki, tipično to velja za kratka sporočila kot so gumbi label, se jim HTML ne razčlenjuje in analizira in označevalci bodo vidno izpostavljeni.

User and sitewide CSS and JavaScript pages are interpreted as if inside a <pre> block. Glejte Pomoč:Uporabniški slog.

Validacija uredi

Glavni članek: Help:Markup validation.

The MediaWiki software attempts to fix HTML errors, but it does not catch all of them. Where HTML is used, it is helpful to verify it with the W3C Markup Validation Service.

Označevalci za parser in razširitve uredi

Za strojno generiran seznam, glej Special:Version#mw-version-parser-extensiontags. Vsebuje lahko označevalce, ki niso navedeni tukaj.

Označevalci za parser
<gallery>, <includeonly>, <noinclude>, <nowiki>, <onlyinclude>, <pre>
Označevalci za razširitve
<categorytree>, <ce>, <chem>, <charinsert>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <math>, <math chem>, <poem>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <syntaxhighlight> (alias <source>), <templatedata>, <timeline>


Glej tudi uredi

Sklici uredi

 1. 1,0 1,1 Dovoljeni elementi in atributi so definirani v modulu Sanitizer.php.
 2. »The microdata model«. HTML Living Standard.
 3. 3,0 3,1 »<u>: The Unarticulated Annotation (Underline) element«. mozilla.org. 1. avgust 2020. Pridobljeno 9. oktobra 2020.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 »HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML: Obsolete Features«. W3C. 31. julij 2014.

Zunanje povezave uredi