Tu so zbrane kratice in oznake, ki jih uporabljamo v Wikipediji v pogovornih člankih in kot kratek povzetek ob popravljanju (glej Wikipedija:Povzetek urejanja).

Kratice v pogovorih

uredi
KJV
Kolikor jaz vem - če ni na razpolago Wikipedije. Angleška različica AFAIK (As far as I know)
LP
Lep pozdrav - spodobi se (ni pa obvezen) pred podpisom
MMG
Mimogrede - kratko dopolnilo osnovne teme. Angleška različica BTW (By the way)
NP
Ni problema
PMGP
Po mojem globokem prepričanju - ko ste za pravilnost trditve pripravljeni staviti zaboj 20 let starega originalnega konjaka proti steklenici navadne vode.
PMM
Po mojem mnenju - kadar niste pripravljeni staviti konjaka.
PMSM
Po mojem skromnem mnenju - osebno mnenje, lahko je ali ni podprto s SSKJ in podobnimi dokumenti
MSM
Moje skromno mnenje

Smeški

uredi

Med tovrstne kratice sodijo tudi smeški (ang. smiles) ali emotikoni. Nekaj najbolj znanih;

 • :-) ali :) smeško
 • :-| ali :| nevtralko
 • :-( ali :( žalostko
 • :-o ali :-O presenečko

Tudi v Wikipediji jih lahko uporabimo:

 • {{s-:-)}} -  
 • {{s-:-(}} -  
 • {{s-;-)}} -  
 • {{s-O:-)}} -  
 • {{s-8-)}} -  

Smeškoti v Unicodu

uredi
znak koda
U+2639
U+263A
U+263B

Kratice v povzetku

uredi

Pri vseh vsebinskih posegih v članek navedite na kratko, kaj ste naredili (dodali, brisali ali zamenjali slike, dodali ali popravili rojstne podatke, opisali nek dosežek, dogodek, ...).

Spodnje kratice so namenjene komentiranju manjših posegov in seveda niso nujne.

 • abc
  • seznam ali tabela popravljena glede na abecedni red
 • <črka> ali <črke>
  • črka v seznamu
   • v seznamu (urejenem po abecedi) so bila popravljana/dodana gesla pod to (temi) črkami.
 • dp
  • narejeni drobni popravki v članku
 • gt
  • dodano »Glej tudi«
 • +gt
  • dodana notranja povezava v razdelku »Glej tudi«
 • iw
  • dodane povezave na tuje jezike (brišemo jih ne - seveda če so pravilne). Lahko tudi +en:, +de:,... Avtor v tujejezične piše +sl ali pa celotno povezavo »[[ime članka]].
 • +ktgr, -ktgr, ±ktgr
  • dodane, brisane, dodane in brisane kategorije
 • ob/fmt
  • oblikovanje, formatting
 • +np, -np, ±np
  • dodane, brisane ali dodane in brisane notranje povezave (gesla)
 • nvg
  • dodan naglas v geslu
 • pp
  • pravilna povezava. Geslo (na primer: namesto meter je bilo m - kaže na razločitveno stran in ne na meter) ali kategorija je bilo napačna (na primer namesto Grška mitologija je bilo Mitologija Grkov, ...).
 • ppo
  • Prva pomoč
   • Večje preurejanje sicer vsebinsko dobrega članka, ki pa je bil slabo urejen
 • prvd
  • prevod dela ali celotnega besedila
 • siz
  • vstavljena slika iz Zbirke
 • +siz
  • dodana slika iz Zbirke
 • slog
  • popravljanje tipkarskih napak, sloga pisave stavkov, manjše spremembe brez spremembe vsebine (pomena) članka
 • td
  • trenutno delo na uporabniških straneh
 • wiki
  • Wikifikacija, več uskladitev s pravili, na primer dodana gesla in/ali popravljen slog in/ali kategorije in/ali tujejezične povezave
 • zp
  • dodana zunanja povezava (na internetni članek)
 • +zp, -zp, ±zp
  • dodane, brisane ali dodane in brisane zunanje povezave

Glej tudi

uredi