Pomoč:Manjše urejanje

Za manjše urejanje strani Wikipedije gre, kadar bi se tudi večina drugih sodelavcev strinjala, da je manjše. Pri urejanju strani imajo prijavljeni uporabniki možnost, da svoje urejanje označijo kot manjše urejanje.

Kdaj uporabiti to oznako, je do neke mere stvar osebnega okusa. V splošnem bi se moralo tako označevati popravke črkovanja, oblikovanje in manjša preurejanja besedila. Komentarjev na pogovornih straneh ipd. na splošno ne označujemo kot manjše.

Večje urejanje je v osnovi tako, ki bi se ga ljudem, ki želijo članek pozorneje spremljati, zdelo vredno preveriti. Tako je vsaka »resnična« sprememba, tudi če gre za le eno besedo, večje urejanje. Ta možnost je pomembna, ker si lahko uporabniki v svojih nastavitvah Zadnje spremembe prilagodijo tako, da manjša urejanja skrijejo. S tem jih namreč lažje pregledujejo.

Vrnitve spornih strani najverjetneje ne bi smele biti označene kot manjše. Kadar je stran sporna, še zlasti pa ob urejevalskih vojnah, se nobenega urejanja ne bi smelo označiti kot manjšega. Razen če bi se seveda s tem strinjali tudi vsi ostali uporabniki, npr. ob popravku črkovanja.

Razlog, da neprijavljenim uporabnikom možnost označitve urejanj kot manjših ni na razpolago, je vandalizem. S tem se vse primere vandalizma hitro odkrije. Ta omejitev je tudi eden izmed razlogov za prijavo.

Označitev resnične spremembe kot manjše se obravnava kot neprimerna, še posebej, kadar gre za odstranitev dela besedila. Če ste svoje urejanje označili kot manjše po naključju, odprite stran za urejanje še enkrat, naredite še eno urejanje, ga označite kot večje in v povzetek urejanja napišite »prejšnje urejanje je bilo večje«. Za ta namen je potreben vsaj droben popravek. Brez spremembe oziroma ob vpisu le presledka ali prazne vrstice na koncu besedila se stran ne shrani. Vendar pa je mogoče stran uspešno shraniti z vpisom presledka med dvema besedama.

Administratorska polsamodejna vrnitev urejanj zadnjega urejevalca se samodejno označi kot manjša, tudi kadar gre za obsežne spremembe.


Glej tudi

uredi