Króžni lók je v geometriji del krožnice omejen z dvema točkama, ki ju imenujemo krajišči. Če krajišči povežemo s središčem krožnice, dobimo središčni kot nad danim lokom.

Krožni lok L in ustrezni središčni kot θ. Zeleno obarvani lik se imenuje krožni izsek

Če središčni kot meri θ radianov, je dolžina ustreznega krožnega loka enaka:

Če središčni kot meri α stopinj, je dolžina ustreznega krožnega loka enaka obsega krožnice:

Glej tudi

uredi