Hiperbola

posebna krivulja, sestavljena iz dveh simetričnih vej, ki segata v neskončnost

Hiperbola, kosatica[1] je ena izmed stožnic. Njeno ime izvira iz grške besede υπερβολή, ki naj bi pomenilo pretiravanje - nekaj odveč.

Hiperbola je geometrično mesto točk ravnine, za katere je stalna razlika razdalj od dveh danih točk(gorišči hiperbole). Hiperbola je ena od stožnic in je sestavljena iz dveh vej.

V algebri je hiperbola krivulja z enačbo:

kjer je .

Prepoznavni elementi hiperbole so:

  • Gorišči: dve dani točki
  • Vrhova: preseki goriščne osi z vejama hiperbole
  • Glavna os je 2a: razdalja med vrhovoma hiperbole
  • Stranska os je 2b: razdalja med preseki asimptote z vzporednico skozi vrh h koordinatni osi.
  • Asimptoti = dve sekajoči se premici katerim se veji hipebole vedno bolj približata, a nikoli ne dotikata.

Hiperbola s središčem v izhodišču koordinatnega sistema in z glavno osjo na abscisni osi ali na ordinatni osi uredi

 
Hiperbola in enačba

Enačbi:

 

kjer a je glavna polos in je b stranska polos.

 

kjer b je glavna polos in je a stranska polos.

Izsrednost hiperbole je definirana kot:

 

Poseben tip hiperbol:

  • Enakostranična hiperbola, kjer glavna os je enaka stranski osi (2a=2b) in ima enačbo:
 
  • Enačba xy=k predstavlja enakostranično hiperbolo glede na osi.

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi


  1. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-VQX2XN0D/1a9da6c1-c9b3-43a2-8532-c082434dde63/PDF