Tetíva v geometriji je zveznica dveh točk krivulje, posebno pri krožnici. V obe smeri podaljšana tetiva je sečnica (presečnica, sekanta).

Tetiva v krogu
Tetiva v krogu

Dolžina tetive: , če je središčni kot, tj. kot, ki ga oklepata daljici med središčem kroga in presečiščema tetive s krogom. Ali , če je razdalja med tetivo in krožnico.

Glej tudi uredi