Parabola

ravninska krivulja; simetrična stožnica

Parábola, metnica[1] je geometrijsko mesto točk ravnine, ki so od dane premice (vodnica parabole) enako oddaljene kot od dane točke (gorišča parabole).

Parabola

V primeru, ko ima vodnica enačbo , in je gorišče točka , zadošča parabola enačbi:

Vse ostale parabole dobimo z vzporednimi premiki in vrtenjem te parabole.

Parabola kot graf kvadratne funkcije uredi

Parabola, ki ima v kartezičnem koordinatnem sistemu simetralo vzporedno osi y, je graf kvadratne funkcije, določena z enačbo:

 

kjer so realna števila  ,   in   koeficienti parabole.

 
Parabola z osjo simetrije vzporedno ordinatni osi

Vodilni koeficient a »nadzira« konkavnost ali konveksnost parabole:

  • a > 0 : parabola je konveksna in teme parabole ima najmanjšo možno ordinato,
  • a < 0 : parabola je konkavna in teme parabole ima največjo možno ordinato.

Linearni koeficient b je vezan na os simetrije parabole. Os je premica vzporedna ordinatni osi in gre skozi točko z absciso -b/2a.

Svobodni ali prosti koeficient c nam da presek parabole z ordinatno osjo.

Zunanje povezave uredi


  1. »Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si«. www.dlib.si. Pridobljeno 18. januarja 2019.