Kvader

Kvader (tudi kuboid) je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje 6 mejnih ploskev. Po 2 in 2 mejni ploskvi sta skladna in vzporedna pravokotnika. Kvader je pokončna prizma, ki ima za osnovno ploskev pravokotnik. Kvader ima 12 robov in 8 oglišč.

Kvader

Poseben primer kvadra je kocka.