Metrični sistem enot

.

Države po letih prevzema metričnega sistema. S črno so označene države, ki še niso prevzele metričnega sistema (Burma - Njanmar, Liberija in ZDA)

Metrični sistem enot mednarodni desetiški (decimalni) sistem merskih enot, ki se uporablja tudi v sistemu SI.

Uvedba metričnega sistema uredi

Uvajanje metričnega sistema se je pričelo v Franciji, ki ga je prevzela v letu 1791. Takrat je bil določen meter kot 1 desetmilijoninka razdalje od severnega pola do ekvatorja po poldnevniku. Kot enoto za maso so takrat določili gram, ki je pomenil maso 1 milijoninke kubičnega metra vode pri njeni maksimalni gostoti. Pozneje se je metrični sistem pričel uporabljati tudi v drugih deželah Evrope. Za lažjo primerjavo so izdelali kovinske vzorce ali etalone.

Desetiški mnogokratniki uredi

Metrični sistem je decimalni sistem. Za merjenje fizikalnih količin se uporabljajo osnovne enote in mnogokratniki števila deset osnovne enote. S tem je zelo poenostavljen način pretvarjanja enot.

Predpone uredi

Mednarodni sistem enot predpisuje predpone, s katerimi označimo množitelje (potence števila 10 in njihove obratne vrednosti), s katerimi lahko pomnožimo osnovno enoto, da povemo velikost merjene količine.

Predpone SI
Okrajšava Ime Izvor Vrednost
Q kveta nova beseda 1030 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kvintilijon
R rona nova beseda 1027 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kvadrilijarda
Y jota ital. otto - osem 1024 1.000.000.000.000.000.000.000.000 kvadrilijon
Z zeta ital. sette - sedem 1021 1.000.000.000.000.000.000.000 trilijarda
E eksa grško εξάκις, hexákis - šestkrat 1018 1.000.000.000.000.000.000 trilijon
P peta grško πεντάκις, pentákis - petkrat 1015 1.000.000.000.000.000 bilijarda
T tera grško τέρας, téras - pošast 1012 1.000.000.000.000 bilijon
G giga grško γίγας, gígas - velikan 109 1.000.000.000 milijarda
M mega grško μέγας, mégas - velik 106 1.000.000 milijon
k kilo grško χίλιοι, chílioi - tisoč 103 1.000 tisoč
h hekto grško εκατόν, hekatón - sto 102 100 sto
da deka grško δέκα, déka - deset 101 10 deset
d deci lat. decimus - deseti 10-1 0,1 desetina
c centi lat. centesismus - stoti 10-2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus - tisoči 10-3 0,001 tisočina
μ mikro grško μικρός, mikrós - majhen 10-6 0,000.001 milijonina
n nano grško νάνος, nános - pritlikav 10-9 0,000.000.001 milijardina
p piko ital. piccolo - majhen 10-12 0,000.000.000.001 bilijonina
f femto skand. femten - petnajst 10-15 0,000.000.000.000.001 bilijardina
a ato skand. atten - osemnajst 10-18 0,000.000.000.000.000.001 trilijonina
z zepto lat. septem - sedem 10-21 0,000.000.000.000.000.000.001 trilijardina
y jokto lat. octo - osem 10-24 0,000.000.000.000.000.000.000.001 kvadrilijonina
r ronto nova beseda 10-27 0,000.000.000.000.000.000.000.000.001 kvadriljardina
q kvekto nova beseda 10-30 0,000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 kvintilijonina

Različne vrste metričnih sistemov uredi

Metrični sistem se uporablja v nekaterih sistemih enot. Med njimi so:

Zunanje povezave uredi