Kvadrat (geometrija)

pravilni konveksni mnogokotnik s štirimi enakimi stranicami in enakimi koti

Kvadrát (tudi zastarelo štirják) je lik v ravninski geometriji. To je pravilni mnogokotnik s štirimi enakimi stranicami in enakimi koti - pravimi koti.

Kvadrat

Splošne značilnosti

uredi

Kvadrat je poseben primer štirikotnika, pravokotnika, romba, trapeza, paralelograma in trapezoida. Ima 4 notranje kote, 4 zunanje kote, 4 stranice, 4 ogljišča.

Obseg

uredi

Obseg kvadrata je skupna dolžina vseh stranic:

 

Ploščina

uredi

Ploščina kvadrata je enaka:

 

kjer je f dolžina diagonale, a pa dolžina stranice.

Druge značilnosti

uredi

Diagonali kvadrata, ki se razpolavljata, sta enaki in pravokotni ena na drugo, zato je kvadrat ortodiagonalni štirikotnik. Dolžina diagonale f je enaka  . V kvadratu kot posebnem primeru paralelograma Newton-Gaussova premica ne obstaja, saj razpolovišči diagonal in središče včrtane krožnice sovpadajo.

Kvadrat je kot vsi pravilni mnogokotniki tako tangentni in tetivni mnogokotnik in s tem zato tudi bicentrični mnogokotnik.

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi
  • Weisstein, Eric Wolfgang. »Square«. MathWorld.