Trirazsežni prostor

Trirazsežni prostor (tudi tridimenzionalni prostor, kratica 3R[1] ali 3D) je prostor, ki ga določajo tri razsežnosti: širina, dolžina ter višina.

Ponazoritev 3-razsežnosti kocke
Zgled 3D-očal

Trirazsežni prostor je človekovo življenjsko okolje. Poleg prvih treh razsežnosti je za naše življenje pomembna predvsem še četrta - čas, medtem ko imajo naslednje razsežnosti za nas vedno manjši pomen. V prvih treh razsežnostih se človek giblje bolj ali manj prosto (za premike v višino potrebuje pripomočke), medtem ko se v četrti razsežnosti premika linearno.

Tri razsežnosti se da tudi ponazoriti s posebnimi očali z barvnimi filtri, tako da sliko, ki je na dvorazsežnem zaslonu, lahko vidimo v treh razsežnostih.

Glej tudiUredi

SkliciUredi

  1. Šopič, Dean s sod. (2012). »3R GIS okolje za načrtovanje in prikaz posegov v prostor«. V Ciglič, Rok; Perko, Drago; Zorn, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012. Založba ZRC. str. 183–190.