Šabat (hebrejsko שַׁבָּת) je v judovski kulturi dan počitka. Versko obeleževanje šabata se prične v petek ob sončnem zahodu in konča ob sobotnem zahodu sonca. Tedenski judovski praznik simbolizira dan Gospodovega počitka, po tem ko je svet ustvarjal šest dni.

Praznična miza ob šabatu
Članki na temo
                
Portal | Kategorija
Judje · Judovstvo · Skupnosti
Ortodoksni · Konzervativni · Reformirani
Haredi · Hasidijci · Moderni ortodoksni Judje
Obnovljeno judovstvo
Rabinsko · Humanistično · Karaitsko · Samarijanci
Judovska prepričanja
Verska načela · Minjan · Kabala
Mojzesove zapovedi · Bog · Študije · Mesija
Božji izbranci · Holokavst · Skromnost
Dobrodelnost · Etična načela · Etično gibanje
Verski teksti
Tora · Tanak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska književnost · Kuzarij · Mišna
Pentatevh · Dnevne molitve · Verske pesnitve · Zohar
Verski zakoni
Talmud · Mišna Tora · Tur
Šulhan Aruh · Mišna Berura · Hazon Iš
Kašrut · Rov · Hazaka · Hehzer · Hamec
Judovski sveti kraji
Jeruzalem · Safed · Hebron · Tiberija
Pomembni voditelji
Abraham · Sara · Izak · Rebeka ·
Jakob · Rahela · Lea · Mojzes
Debora · Ruta · Salomon · David
Hillel · Šamaj · Rabbi Akiva · Juda knez
Rav · Saadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonid · Nahmanides · Josef Karo
Judovsko življenje
Brit mila · Bar in Bat micva · Šiduh · Poroka
Nida · Zeved habat · Pidjon Haben · Žalovanje
Verske vloge
Rabin · Rebe · Posek · Hazan
Kohen · Mašgia · Gabai · Magid
Mohel · Beth din · Roš ješiva
Verske institucije
Heder · Talmud · Ješiva · Sinagoga
Mikvah · Gemach · Hevra Kadiša · Kolel
Verski objekti
Sveti tempelj / Šotor
Sinagoga · Mikva · Suka
Verski članki
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Kitel · Gartel · Jad
Verski objekti in obredi
Šemá · Adon Olam · Amidah · Aleinu · Kol Nidre
Musaf · Kadiš · Halel · Ma Tovu · Selihot
Birkat HaMazon · Tefilat HaDereh · Šehehejanu
Tahanun · Kabalat Šabat · Havdála
Judovska oblačila
Štreimel · Bekiše · Fedora · Jarmulke
Šeitel · Tičel
Judovstvo in ostale religije
Krščanstvo · Islam · "Judeo-Krščanstvo" · Ostale
Abrahamske religije · Judeo-Poganstvo · Pluralizem
Sorodne teme
Antisemitizem · Kritike
Judofilija · Suženjstvo · Ješiva · Semitizem

Praznovanje uredi

Ob petkovem sončnem zahodu se v hišah tradicionalno prižgeta dve sveči, ob čemer je opravljena molitev. Obred navadno vodi ženska. Običaj narekuje da ta vodi glavno vlogo v vodenju družine, s čimer ji pripada čast simbolično pričeti judovski sveti dan v tednu. Sveči se prižgeta ob natanko določenem času, ko sonce popolnoma zaide. Če je čas zamujen, je sveči dovoljeno prižgati še 18 minut po zahodu.

Šabat se obeležuje s tremi prazničnimi jedmi: večerjo v petek zvečer, sobotnim kosilom in obrokom v soboto zvečer. Fizično delo v času obeleževanja praznika je odsvetovano, iz talmudskih tekstov pa izvira skupno 39 prepovedi početja v času šabata. Ta se v večini nanašajo na opravila zunaj hiše in večja fizična dela.

Katerokoli od pravil se lahko krši in ne upošteva, če je ogroženo človeško življenje ali v kakršnikoli nevarni situaciji.

Dovoljene aktivnosti uredi

Znotraj vseh judovskih gibanj se lahko izvajajo sledeče aktivnosti:

  • Druženje z ostalimi Judi.
  • Obisk sinagoge.
  • Druženje z družino in prijatelji.
  • Gostovanje prijateljev na katerem izmed obrednih obrokov.
  • Petje obrednih pesmi.
  • Branje, študij in razpravljanje o Tori in talmudskih tekstih.
  • Spolno občevanje med zakoncema.
  • Počitek ob praznovanju.

Skupnosti uredi

Ortodoksni in Konzervativni Judje navadno sledijo strogemu upoštevanju vseh ali večine prepovedi. Ena od teh govori o odsvetovanju prižiganja ognja, zaradi česar ne uporabljajo stikal za luči in prevoza z avtomobilom. Reformirani Judje si pomen šabata lahko predstavljajo individualno - nekateri ga praznujejo, drugi ne.

Glej tudi uredi

Viri uredi