Oktaedrska simetrija

točkovne grupe v treh razsežnostih

involucijska simetrija
Cs, [1], (*)

ciklična simetrija
Cnv, [n], (*nn)

diedrska simetrija
Dnh, [n,2], (*n22)
poliedrska grupa, [n,3], (*n32)

tetraedrska simetrija
Td, [3,3], (*332)

oktaedrska simetrija
Oh, [4,3], (*432)

ikozaedrska simetrija
Ih, [5,3], (*532)

Oktaedrska simetrija je simetrija pravilnega oktaedra. To je simetrija, ki ohranja orientacijo. Ima red simetrije enak 48, kar vključuje tudi preslikave, ki vključujejo zrcaljenje in vrtenje. Kocka ima enako skupino simetrij, ker je dualno telo oktaedra.

Osnovna domena oktaedrske simetrije.
Kocka je najbolj znana oblika z oktaedrsko simetrijo.
Oktaedrska vrtilna grupa O z osnovno domeno

Podrobnosti uredi

Kiralna in polna (akiralna) oktaederska simetrija so točkovne grupne simetrije ali simetrije na sferi z največjo simetrijskimi grupami, ki so primerljive s translacijsko simetrijo. So med kristalne točkovne grupe kubičnega kristalnega sistema.

Kiralna oktaederska simetrija uredi

O, 432 ali [4,3]+ reda 24 so kiralni oktaedersko simetrijo ali vrtilno oktaedersko simetrijo. Ta grupa je podobna kiralni tetraedrski simetriji T, toda C2 postanejo osi C4 ter šest dodatnih osi C2 s srednjimi točkami robov kocke. Td im O sta izomorfni kot abstraktni grupi, obe odgovarjata S4, ki je simetrijska grupa za štiri objekte. Td je unija T in množice, ki jo dobimo tako, da kombiniramo vsak element O \ T z inverzijo. O je vrtilna grupa kocke in pravilnega oktaedra.

Podgrupe kiralne oktaederske simetrije uredi

Schönfliesova
notacija
Coxeterjeva
notacija
notacija
orbifold
Hermann
Mauguinova
notacija
Order indeks Odnosi med grupami
O [4,3]+ 432 432 24 1  
T [3,3]+ 332 23 12 2
D4 [4,2]+ 422 422 8 3
D3 [3,2]+ 322 322 6 4
D2 [2,2]+ 222 222 4 6
C4 [4]+ 44 4 4 6
C3 [3]+ 33 3 3 8
C2 [2]+ 22 2 2 12
S1 [ ]+ 11 1 1 24

Konjugirani razredi uredi

 • inverzija
 • 6 x zrcaljenje z vrtenjem za 90º
 • 8 x zrcaljenje z vrtenjem za 60º
 • 3 x zrcaljenje v ravnini pravokotni z 4-kratno osjo
 • 6 x zrcaljenje v ravnini pravokotni z 2-kratno osjo

Akiralna oktaederska simetrija uredi

 • Oh, *432, [4,3]+ ali m3m reda 48 ima akiralno oktaedersko simetrijo ali polno oktaedersko simetrijo. Ta grupa ima enake vrtilne osi kot so O, ampak in s tem imajo izčrpne zrcalne ravnine Th in Th. Ta grupa je izomorfna z S4.C4 in je tako polna simetrijska grupa kocke in oktaedra. Je hiperoktaederska grupa za n=3.
 
Telo kocka-oktaeder.
 
Vsaka stranska ploskev tega disdiakisnega dodekaedra je osnovna domena
 
Oktaedrska grupa Oh z osnovno domeno

Z 4-kratnimi osmi kot koordinatnimi osmi je osnovna domena Oh dana z 0 ≤ xyz. Za objekte s to simetrijo je značilen del objekta v osnovni domeni, kot je na primer kocka je dana z z = 1 in za oktaeder z x + y +z =1.

Podgrupe polne oktaederske simetrije uredi

Schönfliesova
notacija
Coxeterjeva
notacija
notacija
orbifold
Hermann
Mauguinova
notacija
red indeks odnosi med podgrupami
Oh [4,3] *432 m3m 48 1  
O [4,3]+ 432 432 24 2
Td [3,3] *332 43m 24 2
Th [4,3+] 3*2 m3 24 2
D4h [4,2] *422 4/mmm 16 3
T [3,3]+ 332 23 12 4
D3d [2+,6] 2*3 3m 12 4
D2d [2+,4] 2*2 42m 8 6
D4 [4,2]+ 422 422 8 6
C4h [4+,2] 4* 4/m 8 6
C4v [4] *44 4mm 8 6
D2h [2,2] *222 mmm 8 6
D3 [3,2]+ 322 32 6 8
C3v [3] *33 3m 6 8
S6 [2+,6+] 3 6 8
D2 [2,2]+ 222 222 4 12
C2h [2,2+] 2* 2/m 4 12
C2v [2] *22 mm2 4 12
C4 [4]+ 44 4 4 12
S4 [2+,4+] 8 4 12
C3 [3]+ 33 3 3 16
C2 [2]+ 22 2 2 24
S2 [2+,2+] × 1 2 24
Cs [ ] * 2 or m 2 24
C1 [ ]+ 11 1 1 48

Konjugirani razredi uredi

 • identiteta
 • 6 x vrtenje za 90º
 • 8 x vrtenje za 120º
 • 3 x vrtenje za 180º okoli 4-kratne osi
 • 3 x vrtenje za 180º okoli 2-kratne osi

Oktaederska simetrija Bolzove ploskve uredi

V teoriji Riemannove ploskve se včasih [[Bolzova ploskev imenuje Bolzova krivulja. Dobimo jo kot košato dvojno pokrivalo Riemannove sfere z delitvijo na množico oglišč pravilnega včrtanega oktaedra. Njegove grupe avtomorfizma hipereliptično vključevanje, ki razpade v dva dela , ki se prekrivata. Kvocient z redom podgrupe 2, ki je generirana s hipereliptičnim vključevanjem nam da natančno grupo simetrij oktaedra. Med mnogimi pomembnimi lastnostmi Bolzovih ploskev je lastnost, ki nam da največjo sistolo med vsemi hiperboličnimi ploskvami, z rodom 2.

Telesa z oktaedersko kiralno simetrijo uredi

Skupina Ime Slika Stranske ploskve Robovi Oglišča
arhimedsko telo prirezana kocka   38 60 24
Catalanovo telo petstrani ikozitetraeder   24 60 38

Telesa s polno oktaedersko simetrijo uredi

Skupina teles Ime Slika Stranske ploskve Robovi Oglišča
platonsko telo kocka   6 12 8
oktaeder   8 12 6
arhimedsko telo kubooktaeder   14 24 12
prisekana kocka   14 36 24
prisekan oktaeder   14 36 24
rombikubooktaeder   26 48 24
prisekani kubooktaeder   26 72 48
Catalanovo telo rombski dodekaeder   14 24 12
triakisni oktaeder   24 36 14
tetrakisni heksaeder   24 36 14
deltoidni ikozitetraeder   24 48 26
disdiakisni dodekaeder   48 72 26
pravilni
sestav
poliedrov
stela oktangula   8 12 8
kocka in oktaeder   14 24 14

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi