Odpre glavni meni

1901Uredi

Jacobus Henricus van 't Hoff

za odkritje zakonov kemične dinamike in osmoznega tlaka v raztopinah

1902Uredi

Hermann Emil Fischer

za delo o sladkornih in purinskih sintezah

1903Uredi

Svante August Arrhenius

za elektrolitsko teorijo razpada (glej ion)

1904Uredi

sir William Ramsay

za odkritje sledi inertnih plinov v zraku

1905Uredi

1906Uredi

Henri Moissan

za raziskave in izolacijo elementa fluora, ter za električno obločno peč, ki se imenuje po njem

1907Uredi

Eduard Buchner

za biokemične raziskave in odkritje brezcelične fermentacije

1908Uredi

Ernest Rutherford

za raziskave razpada elementov in kemijo radioaktivnih snovi

1909Uredi

Wilhelm Ostwald

za delo o katalizi in raziskave o kemijskih ravnovesjih in reakcijskih razmerjih

1910Uredi

Otto Wallach

za delo na področju acikličnih spojin

1911Uredi

Marie Skłodowska-Curie

za odkritje radija in polonija, ter za raziskave o radiju

1912Uredi

Victor Grignard, Paul Sabatier

za odkritje Grignardovega reagenta in za postopek hidriranih organskih zmesi

1913Uredi

Alfred Werner

za delo o povezovanju atomov in molekul.

1914Uredi

Theodore William Richards

za določitev atomske mase, več elementom.

1915Uredi

Richard Martin Willstätter

za raziskovanje rastlinskih barvil

1918Uredi

Fritz Haber

za postopek sinteze amonijaka

1920Uredi

Walther Hermann Nernst

za delo na področju termokemije

1921Uredi

Frederick Soddy

za delo o kemiji radioaktivnih snovi in raziskav o izotopih

1922Uredi

Francis William Aston

za odkritje izotopov v velikem številu ne-radioaktivnih elementov, in za pravilo celotnih števil

1923Uredi

Friderik Pregl

za izum postopka mikroanalize organskih snovi

1925Uredi

Richard Adolf Zsigmondy

za prikaz heterogene narave koloidnih raztopin in pri tem uporabljenih postopkov

1926Uredi

The (Theodor) Svedberg

za delo na disperzijskih sistemih

1927Uredi

Heinrich Otto Wieland

za raziskave žolčnih kislin in sorodnih snovi

1928Uredi

Adolf Otto Reinhold Windaus

za raziskave o sterolih in njihovi povezavi z vitamini

1929Uredi

Arthur Harden
Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin

za raziskavo o fermentaciji sladkorja in fermentacijskih encimih

1930Uredi

Hans Fischer

za raziskave hema in klorofila

1931Uredi

Carl Bosch
Friedrich Bergius

za prispevek pri razvoju visokotlačnih kemičnih procesov

1932Uredi

Irving Langmuir

za delo o površinski kemiji

1934Uredi

1935Uredi

Frédéric Joliot-Curie
Irene Joliot-Curie

za sintezo novih radioaktivnih elementov

1936Uredi

Peter Joseph William Debye

za delo o zgradbi molekul prek raziskav dipolnih momentov in uklona rentgenskih žarkov ter elektronov v plinih

1937Uredi

Walter Norman Haworth
Paul Karrer

za njegovo delo na ogljikovih hidratih in vitaminu C ter za njegovo delo na karotenoidih, flavinih in vitaminih A in B2

1938Uredi

Richard Kuhn

za delo na področju karotenoidov in vitaminov

1939Uredi

Adolf Friedrich Johann Butenandt
Leopold Ružička

za njegovo delo na spolnih hormonih in za njegovo delo na polimetilenih in višjih terpenih

1943Uredi

George de Hevesy

za delo pri uporabi izotopov kot indikatorjev za preučevanje kemičnih postopkov

1944Uredi

Otto Hahn

za odkritje fuzije težkih jeder

1945Uredi

Artturi Ilmari Virtanen

za raziskovanje na področju kmetijske in živilske kemije

1946Uredi

James Batcheller Sumner
John Howard Northrop
Wendell Meredith Stanley

za njegovo odkritje, da je encime moč kristalizirati in za njegovo pripravo encimov ter virusnih proteinov v čisti obliki

1947Uredi

sir Robert Robinson

za raziskovanje rastlinskih produktov, še posebej alkaloidov.

1948Uredi

Arne Wilhelm Kaurin Tiselius

za raziskovanje elektroforeze in adsorpcijske analize

1949Uredi

William Francis Giauque

za prispevek na področju kemične termodinamike.

1950Uredi

Otto Paul Hermann Diels
Kurt Alder

za odkritje in razvoj sinteze dienov (Diels-Alderjeva reakcija)

1951Uredi

Edwin Mattison McMillan
Glenn Theodore Seaborg

za odkritja v kemiji čezuranskih elementov

1952Uredi

1953Uredi

Hermann Staudinger

za odkritja s področja makromolekularne kemije

1954Uredi

Linus Carl Pauling

za raziskovanje narave kemijskih vezi

1955Uredi

Vincent du Vigneaud

za delo o žveplovih spojinah, še posebej za prvo sintezo polipeptidnega hormona

1956Uredi

sir Cyril Norman Hinshelwood
Nikolaj Nikolajevič Semjonov

za raziskovanje mehanizmov kemijskih reakcij

1957Uredi

1958Uredi

Frederick Sanger

za delo na področju zgradbe proteinov, še posebej inzulina

1959Uredi

Jaroslav Heyrovsky

za odkritje in razvoj polarografskih postopkov analize

1960Uredi

Willard Frank Libby

za postopek določanja starosti z ogljikom-14

1961Uredi

Melvin Calvin

za delo o presnovi ogljikovega dioksida v rastlinah

1962Uredi

Max Ferdinand Perutz
John Cowdery Kendrew

za preučevanje zgradbe kroglastih proteinov

1963Uredi

Karl Ziegler
Giulio Natta

za njuna odkritja na področju visokih polimerov

1964Uredi

Dorothy Crowfoot Hodgkin

za dognanja o zgradbi pomembnih biokemičnih snovi z uporabo postopkov z rentgenskimi žarki

1965Uredi

Robert Burns Woodward

za dosežke na področju organske sinteze

1966Uredi

Robert Sanderson Mulliken

za delo na področju kemijskih vezi in elektronske sestave molekul

1967Uredi

Manfred Eigen
Ronald George Wreyford Norrish
George Porter

za raziskovanje izjemno hitrih kemijskih reakcij.

1968Uredi

Lars Onsager

za odkritje obratnih povezav, ki nosijo njegovo ime

1969Uredi

Derek Harold Richard Barton
Odd Hassel

za doprinose k razvoju zamisli prilagoditve

1970Uredi

Luis F. Leloir

za odkritje sladkornih nukleotidov in njihove vloge v biosintezi ogljikovih hidratov

1971Uredi

Gerhard Herzberg

za prispevek k elektronskemu sestavu in geometriji molekul, še posebej prostih radikalov

1972Uredi

Christian B. Anfinsen
Stanford Moore
William H. Stein

za njegovo delo na ribonukleazi in za njihov prispevek k razumevanju povezave med kemično zgradbo in katalitično aktivnostjo molekule ribonukleaze

1973Uredi

Ernst Otto Fischer
Geoffrey Wilkinson

za delo na kemiji organometaličnih zmesi

1974Uredi

Paul J. Flory

za temeljno delo, tako teoretično kot eksperimentalno na področju fizikalne kemije makromolekul

1975Uredi

John Warcup Cornforth
Vladimir Prelog

za njegovo delo na stereokemiji encimsko kataliziranih reakcij in za njegovo delo pri raziskovanju organskih molekul in reakcij

1976Uredi

William Nunn Lipscomb mlajši

za preučevanje zgradbe boranov

1977Uredi

Ilya Prigogine

za prispevek k neravnotežni termodinamiki

1978Uredi

Peter Dennis Mitchell

za oblikovanje kemiosmotske teorije

1979Uredi

Herbert C. Brown
Georg Wittig

za razvoj uporabe zmesi z vsebnostjo bora in fosforja v reagentih pri organski sintezi

1980Uredi

Paul Berg
Walter Gilbert
Frederick Sanger

za njegovo preučevanje biokemije nukleinskih kislin 'in za njune prispevke pri določitvi osnovnih zaporedij v nukleinskih kislinah

1981Uredi

Keniči Fukui
Roald Hoffmann

za teorije glede poteka kemijskih reakcij

1982Uredi

Aaron Klug

za razvoj kristalografske elektronske mikroskopije

1983Uredi

Henry Taube

za delo na mehanizmih reakcij elektronskega prenosa

1984Uredi

Robert Bruce Merrifield

za razvoj metodologije za kemijsko sintezo na trdni matrici

1985Uredi

Herbert A. Hauptman
Jerome Karle

za dosežke v razvoju metod za neposredno določitev kristalne zgradbe

1986Uredi

Dudley R. Herschbach
Yuan T. Lee
John C. Polanyi

za prispevke pri dinamiki osnovnih kemičnih procesov

1987Uredi

Donald J. Cram
Jean-Marie Lehn
Charles J. Pedersen

za razvoj in uporabo molekul, ki imajo zgradbi-specifično medsebojno vplivanje visoke selektivnosti

1988Uredi

Johann Deisenhofer
Robert Huber
Hartmut Michel

za določitev tridimenzionalne zgradbe fotosintetskega reakcijskega centra

1989Uredi

Sidney Altman
Thomas R. Cech

za raziskovanje katalitičnih lastnosti RNA.

1990Uredi

Elias James Corey

za razvoj teorije in metodologije sinteze organskih spojin

1991Uredi

Richard R. Ernst

za prispevke k razvoju visokoločljivostne jedrsko-magnetno-resonančne (NMR) spektroskopije

1992Uredi

Rudolph A. Marcus

za prispevek k teoriji o prenašanju elektronov v kemijskih sistemih

1993Uredi

Kary B. Mullis
Michael Smith

za prispevke k razvoju metod na področju kemije DNK

1994Uredi

George A. Olah

za njegove prispevke h kemiji karbokacije

1995Uredi

Paul J. Crutzen
Mario J. Molina
F. Sherwood Rowland

za delo iz atmosferske kemije.

1996Uredi

1997Uredi

Paul D. Boyer
John E. Walker
Jens C. Skou

za pojasnitev mehanizma encimov, ki je odgovoren za sintezo adenozin trifosfata in za odkritje encima, ki prenaša ione, Na+K+-ATPase

1998Uredi

Walter Kohn
John Anthony Pople

za razvoj funkcionalno gostotne teorije in za razvoj računalniških metod v kvantni kemiji

1999Uredi

Ahmed H. Zewail

za raziskave prehodnih stanj kemijskih reakcij s pomočjo femtosekundne spektroskopije

2000Uredi

2001Uredi

William S. Knowles
Ryoji Noyori
K. Barry Sharpless

za delo na kiralno kataliziranih reakcijah hidrogenacije in za delo na kiralno kataliziranih oksidacijskih reakcijah

2002Uredi

Kurt Wüthrich
John B. Fenn
Koiči Tanaka

za razvoj postopka za identifikacijo in strukturno analizo bioloških makromolekul

2003Uredi

2004Uredi

Aaron Ciechanover
Avram Hershko
Irwin Rose

za odkritje degradacije proteinov ob posredovanju ubikvitina

2005Uredi

Robert Grubbs
Richard Schrock
Yves Chauvin

za razvoj metatezične metode v organski sintezi

2006Uredi

Roger Kornberg

za njegovo delo na molekularnih osnovah genskega prepisovanja v evkariontskih celicah

2007Uredi

Gerhard Ertl

za preučevanje kemičnih postopkov obdelovanja trdnih površin

2008Uredi

Osamu Shimomura
Martin Chalfie
Roger Tsien

za odkritje in razvoj zeleno fluorescirajočega proteina (GFP)

2009Uredi

Venkatraman Ramakrišnan
Thomas A. Steitz
Ada E. Yonath

za raziskave na področju zgradbe in funkcije ribosoma

2010Uredi

Richard F. Heck
Eiiči Negiši
Akira Suzuki

za s paladijem katalizirane sklopitve v organski sintezi

2011Uredi

2012Uredi

2013Uredi

Martin Karplus
Michael Levitt
Arieh Warshel

za razvoj večrazsežnih modelov kompleksnih kemičnih sistemov

2014Uredi

Eric Betzig
Stefan Hell
William Moerner

za razvoj visokoločljivostne fluorescenčne mikroskopije

2015Uredi

2016Uredi

Ben Feringa
Jean-Pierre Sauvage
Fraser Stoddart

za dizajn in sintezo molekularnih strojev

2017Uredi

Jacques Dubochet
Joachim Frank
Richard Henderson

za razvoj krioelektronske mikroskopije za visokoločljivostno določevanje zgradbe biomolekul v raztopini

2018Uredi

Zunanje povezaveUredi