Kataliza


Kataliza je postopek povečanja reakcijskega časa kemijske reakcije z dodajanjem snovi, znane kot katalizator. Za začetek poteka reakcije je potrebna aktivacijska energija.