Gostota svetlobnega toka

Gostôta svetlòbnega tóka (oznaka j) je fizikalna količina, ki pove, koliko svetlobe se izseva v časovni enoti skozi dano ploskev, oziroma kolikšen je svetlobni tok P na enoto površine:

Mednarodni sistem enot določa za merjenje gostote svetlobnega toka enoto W/m2.

Glej tudi uredi