Svetílnost (oznaka I) je fizikalna količina, definirana kot razmerje med svetlobnim tokom P, ki ga seva svetilo v dan prostorski kot Ω okrog izbrane smeri, ter tem prostorskim kotom:

Svetilnost svetila, ki seva enakomerno v polni prostorski kot, je enaka kar svetlobnemu toku, deljenim s 4 π.

Mednarodni sistem enot predpisuje za merjenje svetilnosti v fizikalnem merilu izpeljano enoto vat/steradian (oznaka W ali W/sr), za merjenje svetilnosti v fiziološkem merilu pa osnovno enoto kandela (oznaka cd). Slednja je določena kot svetilnost, ki jo v dani smeri izseva izvor enobarvnega valovanja s frekvenco 540 ×1012 hercev (Hz), ki v vsak steradian prostorskega kota izseva 1/683 wattov moči v fizikalnem merilu.

Za izotropni izvir, ki seva na vse strani enako, velja:

saj je 4π polni prostorski kot in je svetilnost neodvisna od smeri. Pri takšnem izviru je svetlobni tok določen s svetilnostjo kot:

Anizotropni izvir ne seva na vse strani enako, tako da je njegova svetilnost odvisna od smeri. Svetlobni tok v tem primeru podaja enačba:

kjer je α vpadni kot.

Glej tudi uredi

Enote SI za merjenje svetlobe

[uredi]

količina oznaka enota SI okrajš. opombe
svetlobna energija   lumen-sekunda lm · s enoto včasih imenujemo talbot
svetlobni tok  ,  ,   lumen (= cd · sr) lm imenovan tudi svetlobna moč
svetilnost   kandela (= lm / sr) cd osnovna enota SI
svetlost   kandela na kvadratni meter cd / m2 staro ime zunaj sistema SI za enoto je nit
osvetljenost   luks (= lm / m2) lx za osvetljenost površine
svetlobni izkoristek  ,   lumen na vat lm / W razmerje med svetlobnim tokom in sevalnim tokom; znaša lahko do 683,002