Svetlôbna energíja je energija elektromagnetnega sevanja, katerega zazna tudi človeško oko. V fotometriji je svetlobna energija, energija zajete svetlobe. Svetlobni energija ni isto kot sevalna energija, ki ustreza ciljem fizične količine. To je sevanje z valovno dolžino od 400 do 700 nm. V večini primerov jo »zajemamo« s pomočjo fotocelic, ki pretvarjajo svetlobno energijo v električno. Svetlobno energijo se čedalje več uporablja kot nadomestek energije pridobljene iz fosilnih goriv saj predstavlja ekološko zelo čist vir energije. Zaenkrat se uporablja predvsem za ogrevanje. Svojo učinkovitost pokaže predvsem v primerih, ko določene lokacije ni možno oskrbeti z nobenim drugim virom energije (planinske koče, vikendi) bodisi zaradi nedostopnosti, odmaknjenosti ali ekoloških razlogov.

Svetlobna energija

Zaradi svetlobne energije lahko poteka eden najpomembnejših bioloških procesov - fotosinteza, ki omogoča nastanek organske snovi, hrane za vse prehranjevalne ravni.

Oznaka

uredi

Oznaka za svetlobno energijo je Qv.

Enota

uredi

Enota SI svetlobne energije je lumen sekunda (lm s). To enoto včasih imenujemo tudi talbot.

V drugih sistemih enot je lahko svetlobna energija izražena v osnovnih enotah energije.

  • Hłuszyk, Halina; Stankiewicz, Alina; in sod. (1998). Slovar ekologije. Ljubljana : DZS. COBISS 76480768. ISBN 86-341-2100-3.

Pregled fotometričnih količin in enot SI
količina enota SI razsežnost
[a]
opombe
ime oznaka[b] definicija ime oznaka
svetlobna energija  ,     lumensekunda lms   lumensekunda se včasih imenuje talbot.
gostota svetlobne energije     lumensekunda na kubični meter lm⋅s/m3   svetlobna energija na enoto prostornine
 ,  ,     lumen (= kandela steradian) lm (= cdsr)   svetlobna energija na časovno enoto
    kandela (= lumen na steradian) cd (= lm/sr)   osnovna enota SI. Svetlobni tok na enoto prostorskega kota.
svetlost     kandela na kvadratni meter cd/m2 (= lm/(sr⋅m2))   svetlobni tok na enoto prostorskega kota na enoto projicirano površino vira. Kandela na kvadratni meter se zunaj SI včasih imenuje nit.
osvetljenost     luks (= lumen na kvadratni meter) lx (= lm/m2)   za osvetljenost površine. Vpadni svetlobni tok na površino.
gostota svetlobnega toka     lumen na kvadratni meter lm/m2   svetlobni tok oddan, odbit in prenešen na površino na enoto površine.
    lumen na kvadratni meter lm/m2   oddani svetlobni tok s površine
    luks sekunda lx⋅s   časovno integrirana osvetljenost
svetlobni izkoristek (sevanja)     lumen na vat lm/W   razmerje med svetlobnim tokom in sevalnim tokom. Znaša lahko do 683,002.
svetlobni izkoristek (vira)  ,  ,     lumen na vat lm/W   razmerje med svetlobnim tokom in porabo energije
  1 svetlobni izkoristek, normaliziran z največjim možnim izkoristkom
Glej tudi:
  1. Simboli v tem stolpcu označujejo razsežnosti. » «, » « in » « pomenijo dolžino, čas in svetilnost, ne pa simbole za enote liter, tesla in džul.
  2. Organizacije za standardizacijo priporočajo, da se fotometrične količine označijo z indeksom »v« (za »vizualno«), da bi se izognilo zamenjavi z radiometričnimi ali fotonskimi količinami. Na primer: USA Standard Letter Symbols for Illuminating Engineering USAS Z7.1-1967, Y10.18-1967