Fotometríja je veja radiometrije, torej vede, ki se ukvarja z merjenjem elektromagnetnega sevanja. Fotometrija se ukvarja samo z vidnim delom spektra elektromagnetnega sevanja, ki sega od 380 nm pa do 830 nm valovne dolžine. Ta del spektra imenujemo svetloba.

Enote

uredi

Pregled fotometričnih količin in enot SI
količina enota SI razsežnost
[a]
opombe
ime oznaka[b] definicija ime oznaka
svetlobna energija  ,     lumensekunda lms   lumensekunda se včasih imenuje talbot.
gostota svetlobne energije     lumensekunda na kubični meter lm⋅s/m3   svetlobna energija na enoto prostornine
 ,  ,     lumen (= kandela steradian) lm (= cdsr)   svetlobna energija na časovno enoto
    kandela (= lumen na steradian) cd (= lm/sr)   osnovna enota SI. Svetlobni tok na enoto prostorskega kota.
svetlost     kandela na kvadratni meter cd/m2 (= lm/(sr⋅m2))   svetlobni tok na enoto prostorskega kota na enoto projicirano površino vira. Kandela na kvadratni meter se zunaj SI včasih imenuje nit.
osvetljenost     luks (= lumen na kvadratni meter) lx (= lm/m2)   za osvetljenost površine. Vpadni svetlobni tok na površino.
gostota svetlobnega toka     lumen na kvadratni meter lm/m2   svetlobni tok oddan, odbit in prenešen na površino na enoto površine.
    lumen na kvadratni meter lm/m2   oddani svetlobni tok s površine
    luks sekunda lx⋅s   časovno integrirana osvetljenost
svetlobni izkoristek (sevanja)     lumen na vat lm/W   razmerje med svetlobnim tokom in sevalnim tokom. Znaša lahko do 683,002.
svetlobni izkoristek (vira)  ,  ,     lumen na vat lm/W   razmerje med svetlobnim tokom in porabo energije
  1 svetlobni izkoristek, normaliziran z največjim možnim izkoristkom
Glej tudi:
  1. Simboli v tem stolpcu označujejo razsežnosti. » «, » « in » « pomenijo dolžino, čas in svetilnost, ne pa simbole za enote liter, tesla in džul.
  2. Organizacije za standardizacijo priporočajo, da se fotometrične količine označijo z indeksom »v« (za »vizualno«), da bi se izognilo zamenjavi z radiometričnimi ali fotonskimi količinami. Na primer: USA Standard Letter Symbols for Illuminating Engineering USAS Z7.1-1967, Y10.18-1967

Fotometrične enote se od radiometričnih razlikujejo v tem, da upoštevajo spektralno občutljivost človeškega vida.

  • Lumen je določen tako, da vrh fotopične občutljivosti očesa, torej valovanje valovne dolžine 555 nm, znaša 683 lumnov/watt. Označuje svetlobni tok, ki ga neki svetlobni vir seva v prostor.
  • Luks je enota, ki označuje osvetljenost površine. Enak je enemu lumnu na površini enega kvadratnega metra.
  • Kandela je enaka enemu lumnu na prostorski kot [lm/str]. Označuje jakost sevanja v določeni smeri. Če seštejemo candele v vseh smereh, dobimo lumne. Je edina fotometrična enota, ki je hkrati del sistema SI.
  • Kandela/m2 je mera za svetlost površine in je edina količina, ki jo lahko ocenimo s prostim očesom.

Glej tudi

uredi