Gostota energijskega toka

v jedrski fiziki časovni odvod energijskega toka

Gostôta energíjskega tóka (oznaka j) je fizikalna količina, ki pove, koliko energije preteče v časovni enoti skozi dano ploskev, oziroma kolikšen je energijski tok P na enoto površine:

Skladno z 2. zakonom termodinamike teče energijski tok spontano vedno le v smeri od telesa z višjo temperaturo k telesu z nižjo.

Zgleda za gostoto energijskega toka sta gostota svetlobnega toka in gostota toplotnega toka.

Mednarodni sistem enot določa za merjenje gostote energijskega toka enoto W/m2.

Glej tudi uredi