Merska enota

Red velikosti
površina
denar
gostota
energija
frekvenca
dolžina
masa
sila
števila
moč
tlak
hitrost
temperatura
čas
prostornina
Pretvorba med enotami
merske enote
SI
predpone SI
osnovne enote SI
izpeljane enote SI
Planckove enote

Mérska enôta je v meroslovju standardna enota pri merjenju fizikalnih količin. Da so uporabne, morajo biti točno določene. Ponovljivost fizikalnih preskusov je zelo pomembna za znanstveno metodo. Standardi nam olajšajo delo in za primerne standardne mere potrebujemo sistem enot. Znanstveni sistemi enot delujejo po načelu tehtanja in merjenja in so prvotno razviti v reklamne namene.

Različni sistemi enot temeljijo na različnih izbirah naborov osnovnih enot. Najbolj razširjen sistem enot je mednarodni sistem enot ali sistem SI. V tem sistemu je sedem osnovnih enot SI. Vse izpeljane enote SI lahko določimo iz teh osnovnih enot.

Drugi sistemi enot, ki so se ali se uporabljajo za različne namene so:

Glej tudiUredi