Wikipedija:Kategorizacija

(Preusmerjeno s strani Wikipedija:Kategorija)

Na tej strani so opisane smernice za ustvarjanje in organizacijo kategorij. Kot hiter uvod h kategorijam si preberite Wikipedija:Kategorija. Za navodila, kako uvrščati članke v kategorije, glej Vadnico.

Osrednji cilj sistema kategorij je zagotoviti navigacijske povezave v hierarhiji kategorij, po katerih lahko bralci, ki poznajo osnovno —opredeljujočo— značilnost teme, pobrskajo in hitro najdejo skupino strani o temah, opredeljenih s to značilnostjo.

Kako uporabljati kategorije

uredi

Članki

uredi

Vsaka stran v imenskem prostoru člankov naj bo v vsaj eni kategoriji. Kategorije naj bodo o pomembnejših predmetih, za katere je verjetno, da bodo koga zanimali.

Članek: Ludwig van Beethoven
Uporabna kategorija: Kategorija:Nemški skladatelji
Neuporabno: Kategorija:Glasbeniki, katerih ime se začne s črko L

Vprašanja, ki nam pomagajo določiti, ali je primerno dodati kategorijo:

 • Če kategorije še ni, ali je mogoče napisati o obravnavanem predmetu vsaj nekaj odstavkov?
 • Ali bo - če gremo iz članka v kategorijo - pomen kategorije jasen? Ali članek večji del govori o predmetu kategorije?

Če je odgovor na katero od teh vprašanj nikalen, potem je kategorija po vsej verjetnosti nepotrebna. Vedno pa je dobro dodajati članke v kategorije, ki so del dobro utemeljenih taksonomij. Vsak članek o glasbenem albumu je na primer v eni izmed kategorij vrste Kategorija:Albumi imeglasbenika, ki je nadalje uvrščena v kategorijo Kategorija:Albumi po izvajalcih.

Članek bo pogosto v več kategorijah. Pri tem se je treba omejiti - z dodajanjem članka v več kategorij postajajo te manj uporabne.

Članek naj ne bo hkrati v kategoriji in podkategoriji. Zgled: če je Pištola v kategoriji Kategorija:Strelno orožje, naj ne bo tudi v Kategorija:Orožje. Le članek z enakim imenom kot je kategorija običajno sodi tudi v matično kategorijo en nivo višje, Gnosticizem na primer sodi v Kategorija:Gnosticizem in Kategorija:Religijska filozofija.

Kategorije so brez opomb, zato pri njihovem ustvarjanju in zapolnjevanju pazite na nepristranskost. Članek naj ne bo v kategoriji, razen če je samo po sebi umevno in nesporno, da sodi vanjo. Posebej moramo biti pazljivi pri občutljivih temah, kot so biografije živečih oseb in njihovem uvrščanju v kategorije, kot so Kategorija:Zločinci ali Kategorija:Lezbijke. Članki naj bodo v potencialno spornih kategorijah le, če je v besedilu njihova uvrstitev vanje pojasnjena in podprta z zanesljivimi viri.

Izjeme glede zgornjih pravil so vzdrževalne kategorije, ki so namenjene lažjemu urejanju Wikipedije.

Za druge načine razvrščanja člankov in okoliščine, primerne za njihovo uporabo, glejte Wikipedija:Kategorije, seznami in serijska polja.

Na članke brez kategorij je treba dodati oznako {{catneeded}} (obstaja tudi Posebno:Nekategorizirane strani).

Osnovna načela

uredi

Kategorizacija člankov mora biti preverljiva. Zakaj je članek v vsaki od svojih kategoriji, mora biti razvidno iz informacij v članku. Če najdete članek v kategoriji in iz virov v članku ni jasno, zakaj je v njej, ga označite s predlogo {{Necitirana kategorija}}.

Kategorizacija mora upoštevati nepristransko stališče. Kategorije se pojavijo na straneh člankov, ne da bi bilo to utemeljeno. Urejevalci naj bodo pri ustvarjanju kategorij in njihovem dodajanju v članke pozorni na nepristranskost članka. Kategorizacija naj bo načeloma nesporna; če bo dodana tema kategorije verjetno izzvala spor, je verjetno primernejši seznam (ki ga lahko označite z opombami in sklici). Zgled: Politika, ki ni bil obsojen za noben zločin, ne dodajte v kategorijo znanih zločincev.

Za kategorizacijo članka so ključne opredeljujoče značilnosti teme članka. Opredeljujoča značilnost je taka, ki jo zanesljivi viri pogosto in dosledno navajajo[1] pri opisovanju teme, npr. nacionalnost osebe ali geografska lega kraja. Zgled: Za Caravaggia sta opredeljujoči značilnosti Italijan in umetnik, zatorej tudi za članek o njem, saj obe značilnosti omenjajo skoraj vsi zanesljivi viri o njem.

Posebne smernice za kategoriziranje člankov:

 • Po dogovoru oznake kategorij postavljamo na konec wikibesedila, vendar pred predloge škrbin, ki članek dodajo v lastne kategorije.
 • Najprej navedemo kategorije z imenom, ki je enako imenu članka. Nadaljnje kategorije so lahko poljubno razvrščene (ni treba, da po abecedi, čeprav je to včasih koristno). Običajno so navedene najosnovnejše in najpomembnejše kategorije.
 • Članek ne sme nikoli ostati z neobstoječo (rdeče povezano) kategorijo. Bodisi je treba kategorijo ustvariti ali pa povezavo odstraniti ali zamenjati s povezavo na kategorijo, ki obstaja.
 • Člankov ne kategoriziramo po vrsti članka. Zgled: Biografski članek o določeni osebi ne spada v Kategorija:Biografija.
 • Članke o fikcijskih osebah ne smemo kategorizirati na način, ki jih zamenjuje z resničnimi osebami. Pri povezovanju zgledov resničnih in fikcijskih oseb je koristna predloga {{glej tudi kategorijo}}.

Istoimenske kategorije

uredi

Kategorija, ki pokriva točno tisto temo, kot jo pokriva članek, se za ta članek imenuje istoimenska kategorija (npr. Novo mesto in Kategorija:Novo mesto; Vipava (reka) in Kategorija:Reka Vipava).

Istoimenska kategorija sme vsebovati samo kategorije članka, ki so relevantne za vsebino kategorije. Npr.:

Smernice za članke z istoimenskimi kategorijami
uredi
 • Članek naj bo član istoimenske kategorije in naj kot razvrstilni ključ (glejte Pomoč:Slovarček izrazov) vsebuje presledek, tako da je naveden na začetku seznama.
 • Članek naj bo v kategoriji naveden kot glavni članek kategorije z uporabo predloge {{članek ktgr}}.
 • Članki z istoimensko kategorijo so lahko uvrščeni v širše kategorije, ki bi bile prisotne, če ne bi bilo istoimenske kategorije (npr. članek Francija je v Kategorija:Francija in Kategorija:Zahodna Evropa, četudi je druga kategorija nadrejena kategorija prve kategorije). Urejevalci naj se konsezualno odločijo, katera rešitev je najbolj smiselna za kategorizacijsko drevo. Na voljo so tri možnosti:
 1. V nadrejeni kategoriji sta istoimenska kategorija in glavni članek. To se uporablja npr. v Kategorija:Zahodna Evropa, da je mogoče brskati po vseh člankih regije.
 2. Vsebovan naj bo samo članek. To je uporabljeno npr. v en:Category:British Islands, da se prepreči zanka.
 3. Vsebovana naj bo samo istoimenska kategorija. To se uporablja npr. za Kategorija:Zdravniki v Kategorija:Ljudje po poklicu. Take kategorije »X po Y« včasih zajemajo navigacijski set in ne temo, zato ni logično vključiti opisnih člankov.

Če so istoimenske kategorije kategorizirane ločeno od člankov, je koristno povezati stran kategorije, ki vsebuje članke, in stran kategorije, ki vsebuje istoimenske kategorije. Za to lahko uporabite predlogo {{Glej tudi kategorijo}}. Zgled sta povezani kategoriji Kategorija:Ameriški politiki in Kategorija:Kategorije Wikipedije, poimenovane po ameriških politikih.

Kategorije za biografske članke

uredi

Za pomoč pri načrtovanju, ustvaritvi in uporabi biografskih kategorij je na voljo ločena stran Wikipedija:Kategorizacija biografskih člankov.

Organizacija drevesa kategorij

uredi
 
Delni pogled na sistem kategorij Wikipedije leta 2007. Puščice usmerjajo iz kategorije na podkategorijo.

Kategorije so organizirane kot prekrivajoča se »drevesa«, ki jih ustvarjajo povezave medsebojno povezanih kategorij (v matematiki se taka struktura imenuje delno urejena množica). Posamezna kategorija lahko vsebuje (ali se »razvejuje« v) podkategorije in kategorija je lahko podkategorija več kot ene »nadrejene« kategorije (A je nadrejena kategorija B, če je B podkategorija kategorije A.) [2]

Vrhnja kategorija je Kategorija:Vsebina. Vse druge kategorije so pod njo. Vsaka kategorija razen te vrhnje mora zato biti podkategorija vsaj ene druge kategorije.

Kategorije so dveh glavnih vrst:

 • Tematske kategorije so poimenovane po tematiki (običajno si delijo ime s člankom Wikipedije o tej tematiki). Zgled je Kategorija:Francija, ki vsebuje članke, povezane s tematiko Francija.
 • Kategorije naborov so poimenovane po skupini (običajno v množini). Kategorija:Mesta v Franciji vsebuje članke, ki opisujejo mesta v Franciji. Kategorija je lahko izrecno označena kot kategorija nabora s predlogo {{Kategorija nabora}}.

Včasih je zaradi priročnosti mogoče obe vrsti kategorij kombinirati v kategoriji nabora in tematike (npr. Kategorija:Vojvodstva Poljske), ki vsebuje članke o posameznih vojvodstvih ter članke o vojvodstvih na splošno).

Podkategorizacija

uredi
 
Drevesna struktura, ki prikazuje mogočo hierarhično organizacijo enciklopedije
 
Predmeti so lahko v več kot eni kategoriji, običajno pa niso v kategoriji in njeni nadrejeni kategoriji (pri tem pravilu so izjeme, npr. nerazdružljive kategorije). Predmet lahko pripada več podkategorijam nadrejene kategorije (kot na sliki).

Če logično članstvo ene kategorije pomeni logično članstvo druge (tj. razmerje is-a), potem naj bo prva kategorija (neposredno ali posredno) podkategorija druge. Zgled: Mesta v Franciji je podkategorija Naselja v Franciji, ki je podkategorija Geografija Francije.

Številne podkategorije imajo dve ali več nadrejenih kategorij. Na primer Kategorija:Britanski pisatelji mora biti v Kategorija:Pisatelji po narodnosti in Kategorija:Britanci po poklicu. Pri določanju, da je ena kategorija podkategorija druge, zagotovite, da se lahko zares pričakuje, da člani podkategorije (z možnostjo posameznih izjem) spadajo tudi v nadrejeno kategorijo. Verige kategorij, ki jih tvorijo razmerja nadrejena-podrejena kategorija, ne smejo nikoli ustvarjati zaprte zanke;[3] tj., nobena kategorija ne sme biti vsebovana kot podkategorija ene od svojih podkategorij.[4] Če sta dve kategoriji tesno povezani, vendar nista v odnosu podmnožice, je povezava med njima lahko vključena v besedilo strani kategorij.

Razen nerazdružljivih podkategorij (glej nadaljevanje) morajo biti strani za podkategorije uvrščene v najbolj specifično mogočo nadrejeno kategorijo.

Včasih je za ustrezno podkategorizacijo treba ustvariti nove kategorije.

upoštevajte, da se za namene pravil kategorizacije kot kategorizacija ne štejejo oznake (predloge) škrbin. Članek, ki ima škrbinsko kategorijo mora še vedno biti uvrščen v najustreznejše vsebinske kategorije, tudi če je ena od njih neposredno nadrejena kategoriji škrbin.

uredi

Ustvarjanje kategorije

uredi

Za ustvaritev kategorije zadostuje, če v ustrezen članek v imenskem prostoru Kategorija: dodamo mehko povezavo. Če recimo želimo dodati članek Luna v kategorijo »planetov«, bi vanj na dnu vpisali [[Kategorija:Planeti]]. Čeprav se povezava ne pojavi v imenskem prostoru člankov, se bodo na strani Kategorija:Planeti po abecedi samodejno razvrstili vsi članki s povezavo [[Kategorija:Planeti]]. Prednost kategorije je, da se samodejno posodabljajo in da se jih zlahka uporabi za hitro iskanje sorodnih člankov. Vendar pa kategorije niso nadomestek za sezname, zato so mnogi članki hkrati na seznamih in v kategorijah. Takoj po ustvaritvi kategorije boste morda opazili nekoliko nedoslednosti: nekaj časa se zdi prazna, nekaj pa polna. Položaj se običajno popravi v nekaj minutah.

Čeprav bodo v »neustvarjenih« kategorijah članki pravilno našteti, teh dejansko ne bo, dokler ne bodo ročno ustvarjene. Najlaže boste stran s kategorijo ustvarili, če boste iz članka sledili povezavi za urejanje in na spodaj opisan način dodali starševsko kategorijo in opis kategorije.

Ko odpremo novo kategorijo, ki že vsebuje članke, je kategorija še »rdeča«, zato kategorijo umestimo tudi navzgor v starševsko kategorijo.

Opis kategorije

uredi

Kategorija lahko vključuje kratek uvod, ki praviloma vsebuje tudi krovni članek, na katerega se nanaša kategorija.

Ustvarjanje podkategorij

uredi

Podkategorijo ustvarimo z dodajanjem imena starševske (nad)kategorije v članek kategorije, ki bo podkategorija oz. da dodamo ukaz [[Kategorija:Ime starševske kategorije]] (prvi način je lažji in hitrejši, zato ga priporočamo). Npr. v (pod)kategorijo Kategorija:Kemiki dodamo povezavo na starševsko kategorijo Kategorija:Znanstveniki.

Ko dodajamo članek v kategorijo ali ustvarjamo kategorije, moramo biti previdno pri uporabi pravilnih kategorij in podkategorij. Vodoravna kategorizacija, neposredno navzdol, se navezuje na dodajanje člankov v ustrezno kategorijo, medtem ko se navpična kategorizacija navezuje na dodajanje/umeščanje člankov v pravilno podkategorijo.

Ko dodajamo članek v kategorije, poskusi z vodoravno kategorizacijo. Tema naj bo povezana z geografskim ozemljem, zgodovinskim obdobjem, znanstvenim področjem, določeno stvarjo (npr. hrano ali oblačilom) in/ali z točno določeno temo (npr. Rimski imperij). Najprej malo preglejte organiziranost kategorije, da boste našli pravo mesto za uvrstitev. Poskusite najti podobne članke, kot ta, ki ga kategorizirate, da dobite idejo kako oz. kam uvrstiti (npr. članek 1990 je bolj pravilno uvrstiti v Kategorija:20. stoletje kot v Kategorija:Čas).

V navpični kategorizaciji moramo biti bolj natančni. Dobro osnovno navodilo/pravilo je, da članke uvrstimo v čimbolj natančno opredeljeno kategorijo, kamor spadajo. Npr. članek Krakov naj ne bo uvrščen neposredno pod Kategorija:Mesta, ampak pod Kategorija:Mesta na Poljskem.

Kakorkoli dodajamo kategorije, moramo le paziti, da ne prekoračimo nevtralnega vidika oz. da pazimo pri kategorizaciji spornih člankov.

Ustvarjanje skupin podkategorij

uredi

Ko starševska kategorija postane prenapoljena in s tem nepregledna, lahko naredimo več podkategorij. Združimo podobne članke skupaj v jasnem smislu, tako da bodo lahko uporabniki »potovali« skozi njih. Upoštevajte, da lahko istočasno obstaja več vzorcev podkategoriziranja

Skupina povezanih kategorij ponavadi tvori hierarhijo. Ta je lahko prikazana v večih vzorcih, katere so vsi dobrodošli in zaželjeni:

 • sestavljeni vzorec. Npr. Kategorija:Umetnost združuje tako taksonomski in funkcionalni vzorec.

Članstvo in ustvarjanje kategorij

uredi

Ko pišemo opis kategorije, vključite tudi starševsko kategorijo oz. poskusite dodati najmanj dve taki nadrejeni kategoriji; npr. Kategorija:Planeti dodamo k Kategorija:Astronomija in Kategorija:Planetologija. Nekaj kategorij lahko le malenkostno razdeli glavno kategorijo, toda če starševska kategorija ne vsebuje veliko potencialnih člankov oz. potencialnih podkategorij in se ne morete spominiti druge, boljše starševske kategorije, je mogoče bolje, da vsebino podkategorije prestavite v starševsko (z drugimi besedami: ukine se podkategorija z malo potenciala).

Nerazdružljive podkategorije

uredi

Vse podkategorije nimajo vloge razdeljevanja člankov; nekatere so preprosto podskupine za posebno karakteristiko, npr. Prejemniki oskarja za najboljšo glavno moško vlogo kot podkategorija kategorije Filmski igralci. To so nerazdružljive podkategorije. So izjema splošnega pravila, da se strani ne uvrščajo hkrati v kategorijo in njeno podkategorijo; strani iz njih ni treba odstranjevati zgolj zato, ker so v nerazdružljivi podkategoriji. (Severda se strani, ki spadajo v druge podkategorije, ki so razdružljive, potem ne bodo pojavile neposredno v nadrejeni kategoriji.)

Nerazdružljive podkategorije je treba označiti s predlogo na strani kategorije:

Podkategorije, opredeljene po spolu, etnični pripadnosti, religiji in spolnosti, so skoraj vedno nerazdružljive podkategorije. Za podrobnosti glejte smernico en:Wikipedia:Categorization/Ethnicity, gender, religion and sexuality.

Upoštevajte, da so lahko nekatere kategorije nerazdružljive za nekatere nadrejene kategorije, za druge pa ne.

Strani o imenskem prostoru

uredi

Kategorije, ki se nanašajo na imenski prostor, naj se dodajo le na pogovorno stran člankov. Npr. oznake, da je članek nedokončan ali naštet med predlogi za izbris, se uvrstijo na pogovorno stran, saj imajo pomen za urednike in ne pomoč pri brskanju tako kot običajne kategorije. Na opisni strani kategorije prosimo označite, da gre za kategorijo imenskega prostora s predlogo {{wpcat}}.

Splošna navodila glede poimenovanja

uredi
 • V primeru že obstoječih kategorij z člankom enakega ali podobnega imena in (redko ali) na isto temo, naj bodo članki dodani v tako kategorijo. Ob pisanju novega članka moramo (edino če je primerno, posebaj horizontalno) ustvariti kategorijo z enakim oz. podobnim imenom na isto temo.
 • Članki naj bodo uvrščeni v najbolj specifično kategorijo, ki je možna. Kategorije naj bodo enako obsegajoče kot članki, ki so v kategoriji, članki naj bodo specifični za to kategorijo.
 • Izogibajte se kratic v imenu kategorije
 • Ne vključujte hierarhijo kategorij v ime kategorije; npr. Kategorija:Osebnosti - Vojaške osebnosti (napačno), ampak Kategorija:Vojaške osebnosti (pravilno)
 • Uporabljajte samostojna imena
 • Kategorija posameznih tem naj bodo v ednini; npr. (Kategorija:Biologija)
 • Upoštevajte pravilno poimenovanje

Posebni dogovori za sezname

uredi
 • Imena kategorij za sezname naj bodo v množini. Primer: »Športi«,  »Poklici«.
 • Kadar gre za preprosta abecedne sezname brez drugih informacij o naštetih pojmih, jih lahko nadomestimo s kategorijo.
 • Zaključenih seznamov, npr. »Seznam vseh občin v Sloveniji«, seznamov z opombami in izbirnih seznamov, npr. »Seznam občin v Sloveniji z železniško postajo«, ne nadomestimo s kategorijami.
 • Imena, kot je Kategorija:Seznami osebnosti, se uporabijo le za strani s seznami, kot je »Seznam ljudi, ki so sdfdd«.
 • Glejte: Kategorija:Seznami, Kategorija:Seznami, ki bi morali biti kategorije.

Vedite, da narašča število primerov, kjer obstajata edninska kategorija (seznam sorodnih tem) in množinska kategorija (seznam primerov nečesa). Na primer Kategorija:Opera in Kategorija:Opere. Bodite pozorni, da pri uvrščanju člankov uporabite ustrezno obliko.

Pogoji in uporaba kategorij

uredi

Uporabnikovo pregledovanje

uredi

Kategorije naj pomagajo uporabnikom poiskati želeno informacijo najhitrejše kot je mogoče, četudi ne vedo, ali tak članek obstaja ali kako se imenuje.

Povezave h kategorijam

uredi

Povezavo h kategoriji lahko ustvarimo brez dodajanja članka h kategoriji, tako da v naziv kategorije dodamo dvopičje (:); npr. povezava h kategoriji [[:Kategorija:Ptiči]] bo vidna kot Kategorija:Ptiči.

Preusmerjanje kategorij

uredi

Čeprav je mogoče preusmeriti neko kategorijo z oznako #REDIRECT [[Kategorija:Ciljna kategorija]], to ni zaželeno zaradi omejitev programja mediawiki. Preusmerjene kategorije bodo:

 • navedene kot podkategorije ciljne kategorije,
 • še vedno dopuščale dodajanje člankov, ki se ne bodo pojavili z navedbo ciljne kategorije.

Namesto tega uporabljamo predlogo {{preusmeritev kategorije}}, ki zazna, če preusmerjena kategorija ni prazna.

Razvrščanje kategorij

uredi

V nasprotju s pričakovanji se besedilo po navpičnici ("|") v povezavi h kategoriji ne uporablja namesto besedila kategorije, temveč služi kot ključ za razvrščanje na sami strani kategorije. Vendar pa se, zopet presenetljivo, tam sploh ne prikaže.

Primer z angleške Wikipedije: en:Category:U.S. Interstate Highway system uporablja to možnost za razvrščanje sekundarnih meddržavnih povezav po primarnih. To pomeni, da je povezava članka Interstate 190 h kategoriji [[Kategorija:U.S. Interstate Highway system|90-1]]. Zato se "Interstate 190" znajde na strani kategorije neposredno za "Interstate 90" in tik pred "Interstate 290" pod naslovom "9" v strani kategorije.

Ta značilnost je zelo uporabna za kategorije, kjer:

Uporaba te metode za razvrščanje kategorij se včasih neformalno imenuje navpičniški trik (the pipe trick). Vendar pa se uporaba tega znaka močno razlikuje od prvotne Wikimedije navpičniški trik, ki omogoča preprosto skritje oklepajne razločitve (parenthetical disambiguation) v povezavah.

Z uporabo ne-alfanumeričnega znaka kot prvega po navpičnici je članek ali podkategorijo mogoče potisniti na vrh seznama. Z uporabo na primer [[Kategorija:Ford| Ford Motor Company]] (pazite na presledek!) ali [[Kategorija:Ford|*Ford Motor Company]] bi se ta članek v kategoriji razvrstil pred vse druge. Vendar pa se zavedajte, da je lahko tako početje sporno, če neupravičeno izpostavlja določen članek napram drugim.

Prednastavljen razvrstilni ključ

uredi

Omogočeno je nastavljanje prednastavljenega razvrstilnega ključa, ki je različen od {{PAGENAME}}. Nastavi se ga s pomočjo magične besede {{DEFAULTSORT}} kot sledi:

{{DEFAULTSORT:novi ključ}}

Kategorizacija let

uredi

V kategorijah, v katerih so leta, kot npr. Kategorija:Leto 2004, veljajo posebna urejevalna pravila:

 • vnosi naj bodo splošno urejeno po temah, kot je članke 2004 v filmu, naj vsebuje vnos [[Kategorija:2004|Film]], medtem ko Proračun Kanade za leto 2004 bi vseboval [[Kategorija:2004|Proračun Kanade]]; Seznam verskih voditeljev leta 2004 pa [[Kategorija:2004|Verski voditelji]].
 • Članek o letu samem, 2004, naj bo na vrhu urejanj, tako, da članku dodamo [[Kategorija:2004|*]].
 • Članki o posameznih mesecih (npr. oktober 2004), naj bodo urejeni kronološko v prvi sekciji kategorije, tako, da vnesemo [[Kategorija:2004|*2004-10]].

Tujejezične povezave kategorij

uredi

Tujejezične povezave delujejo na enak način kot pri člankih; npr. [[de:Kategorie:Mathematik]] v Kategorija:Matematika bo povezal k nemški kategoriji. To je dobrodošlo, saj lahko primerjamo kategoriji in najdemo članke, ki jih ni oz. rabijo povezave. Upoštevajte dejstvo, da v različnih jezikih obstajajo različni principi kategorizaciji, tako da je možno, da enaka kategorija v tujem jeziku ne obstaja.

Kategorije projektov

uredi

Skrite kategorije

uredi

V primerih, ko se zaradi tehničnih razlogov, kategorije projektov pojavijo neposredno v članku, morajo take kategorije biti skrite kategorije, tako da se ne prikažejo bralcem. To pravilo se ne nanaša na škrbinske kategorija ali kategorije "nekategoriziranih člankov" - te vrste so ne skrite.

Da skriješ kategorijo, dodaj predlogo {{skrita kategorija}} na stran kategorije (predloga uporablja magic word __HIDDENCAT__). To jo uvrsti tudi v Kategorija:Skrite kategorije.

Logirani uporabnik lahko izbere način pregleda vseh skritih kategorij, z obkljukanjem "Show Hidden Categories" v "Druge nastavitve" zavihku v Nastavitve. Upoštevaj da "hidden" parent kategorije v resnici niso skrite na straneh kategorij.

Orodja

uredi

Pearle je lahko uporabljen za avtomatičen premik člankov iz ene v drugo kategorijo ter opravlja druge naloge s področja kategorizacije.

Trenutni projekti

uredi

Glej Wikipedija:Trenutni kategorizacijski projekti

Poznani s kategorijami povezani hrošči

uredi

Nove s kategorijami povezane hrošče prosimo poročajte na bugzillo in jih naštejte spodaj.

Glej tudi

uredi

Brskanje po kategorijah

uredi
 1. v opisnih izjavah in ne v obliki preglednice ali seznama
 2. Matematično rečeno to pomeni, da se sistem približuje usmerjenemu acikličnemu grafu.
 3. Ta pogoj je v teoriji grafov mogoče zapisati, kot sledi: usmerjeni graf, ki ima kategorije kot točke in razmerja nadrejena-podrejena kot robove, mora biti acikličen.
 4. Izjeme so mogoče za namene vzdrževanja. Npr. Kategorija:Skrite kategorije je neposredna podkategorija same sebe in Kategorija:Shranjevalne kategorije, ki je neposredna podkategorija Kategorija:Skrite kategorije.