Tabela integralov

seznam Wikimedije

Integriranje je ena od dveh osnovnih operacij v infinitezimalnem računu. Ker za razliko od odvajanja ni trivialna, nam včasih pridejo prav tabele znanih integralov. Ta stran navaja nekaj najbolj znanih integralov.

Nedoločeni integraliUredi

Za integracijsko konstanto uporabljamo oznako C in jo lahko določimo, če je znana vrednost primitivne funkcije v neki točki. V splošnem pa je konstanta C nedoločena.

Potence, koreniUredi

 
 
 
 
 
 
 

Polinomi, racionalne funkcijeUredi

 
 
 
 
 
 
 

Eksponentne, logaritemske funkcijeUredi

 
 
 
 
 
 
       Opomba: Ei = eksponentni integral
 
 

Trigonometrične funkcijeUredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiperbolične funkcijeUredi

 
 
 
 
 
 

Določeni integraliUredi

Obstajajo funkcije katerih primitivnih funkcij ne moremo izraziti v zaprti obliki. Vendar lahko izračunamo vrednosti določenih integralov teh funkcij v nekaterih intervalih. Nekaj uporabnih določenih integralov je podanih spodaj.

 
 
 
 
       (povezava z gostoto verjetnosti Studentove t-porazdelitve)
 
 
 
 
 


 
       (Gaussov integral)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (!! je dvojna fakulteta)
 
 
       (funkcija Γ)


       (Euler-Mascheronijeva konstanta)
 
       (Eulerjev integral)
 
       (  jeRiemannova funkcija ζ (baselski problem))
 
 
       (A je Glaisher-Kinkelinova konstanta)
 

Glej tudiUredi