Rácionalna fúnkcija je v matematiki funkcija v obliki ulomka, ki ima v števcu in imenovalcu polinom. Po navadi privzamemo, da polinom v imenovalcu ni konstantno enak nič.

Značilnosti racionalne funkcije uredi

Racionalna funkcija je definirana za vsak x razen za tistega, ki je ničla polinoma v imenovalcu.

Po osnovnem izreku algebre lahko polinom v števcu in v imenovalcu razcepimo. Če je ulomek okrajšan, dobimo pri tem v števcu ničle racionalne funkcije, v imenovalcu pa pole racionalne funkcije. V polih se graf racionalne funkcije pretrga in se približuje navpični asimptoti.

Ko gre x proti neskončno ali proti minus neskončno, se racionalna funkcija približuje asimptotskemu polinomu k(x), ki ga dobimo kot količnik pri deljenju števca z imenovalcem. Pri tem deljenju dobimo tudi ostanek - če obstaja točka, kjer je ostanek enak 0, potem tam racionalna funkcija seka asimptotski polinom. Če je asimptotski polinom prve stopnje, ga imenujemo asimptotska premica oziroma (glavna) asimptota.

Zgled uredi

 
Racionalna funkcija

Racionalna funkcija   ima:

  • ničle  

Ničle racionalne funkcije, so ničle števca:

 
  • pola  

Poli racionalne funkcije so ničle imenovalca:

 
  • asimptoto  

Izračun asimptote:

 
  seštejemo z  
 -ostanek, ker  ne moremo več deliti z  

Končni rezultat: