Slovenska pisateljska pot

Slovenska pisateljska pot je projekt Društva slovenskih pisateljev (pobudnik Igor Likar), ki predstavlja in oživlja literarno dediščino. Osrednji del tega projekta je pot, ki povezuje rojstne domačije in hiše, v katerih so živeli in ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji. Vodnik o njej predstavlja slovenske književnike in njihovo vpetost v literarno-kulturno dediščino slovenskih pokrajin. Pot poteka od rojstne hiše Miška Kranjca v prekmurski Veliki Polani do rojstne hiše Otona Župančiča v belokranjski Vinici. Je transverzala točkovnega tipa, namenjena obisku po odsekih in posameznih pisateljskih postajah, ki pa so razdeljene po pokrajinah. Ustvarili so jo: Melita Forstnerič Hajnšek, Aljoša Harlamov, Miran Hladnik, Petra Jordan, Franci Just, Miran Košuta, Željko Kozinc, Urška Perenič, Gašper Troha, Vladka Tucovič.

Seznam točk na potiUredi

Seznam književnikov, ki so vključeni v Slovensko pisateljsko pot, in točk na poti:

  1. Miško Kranjec, Velika Polana
  2. Ferdo Godina, Dolnja Bistrica
  3. Frank Bükvič, Puconci
  4. Edvard Kocbek, Sveti Jurij ob Ščavnici
  5. Bratko Kreft, Biserjane
  6. Lojz Kraigher, Sveta Trojica
  7. France Forstnerič, Pobrežje
  8. Ivan Potrč, Štuki pri Ptuju
  9. Anton Ingolič, Spodnja Polskava
  10. Stanko Majcen, Maribor
  11. Berta Bojetu, Maribor
  12. Janko Glazer, Ruše
  13. Janko Messner, Dob pri Pliberku
  14. Andrej Šuster - Drabósnjak, Kostanje
  15. Valentin Polanšek, Obirsko
  16. Milka Hartman, Libuče
  17. Leopold Suhodolčan, Prevalje
  18. Prežihov Voranc, Kotlje
  19. Franc Ksaver Meško, Sele
  20. Karel Destovnik - Kajuh, Šoštanj
  21. Vladimir Levstik, Celje
  22. Anton Novačan, Zadobrova
  23. Ela Peroci, Sveti Križ pri Rogatcu
  24. Jože Šmit, Rogatec
  25. Branko Hofman, Rogatec
  26. Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Krško
  27. Anton Aškerc, Globoko
  28. Ludvik Mrzel, Tone Seliškar, Trbovlje
  29. Mile Klopčič, Zagorje ob Savi
  30. Cene Vipotnik, Zagorje ob Savi
  31. Janez Vajkard Valvasor, Bogenšperk
  32. Slavko Grum, Šmartno pri Litiji
  33. Dane Zajc, Zgornja Javoršica
  34. Janko Kersnik, Brdo pri Lukovici
  35. Rudolf Maister, Kamnik
  36. France Balantič, Kamnik
  37. Josipina Turnograjska, Preddvor
  38. Rudi Šeligo, Kranj
  39. Simon Jenko, Podreča
  40. Ivan Tavčar, Visoko
  41. Karl Mauser, Podbrezje
  42. Janez Mencinger, Bohinjska Bistrica
  43. Tone Svetina, Bled
  44. Anton Tomaž Linhart, Radovljica
  45. Ivan Hribovšek, Radovljica
  46. France Prešeren, Vrba
  47. Janez Jalen, Rodine
  48. Fran Saleški Finžgar, Žirovnica
  49. Matija Čop, Žirovnica
  50. Pavle Zidar, Jesenice
  51. Tone Čufar, Jesenice
  52. Josip Vandot, Kranjska Gora
  53. Simon Gregorčič, Vrsno
  54. Ivan Trinko, Trčmun
  55. Ivan Pregelj, Most na Soči
  56. France Bevk, Zakojca
  57. Ciril Kosmač, Slap ob Idrijci
  58. Alojz Gradnik, Medana
  59. Matej Bor, Dol pri Grgarju
  60. Danilo Lokar, Ajdovščina
  61. Janez Svetokriški, Vipavski Križ
  62. Igo Gruden, Nabrežina
  63. Srečko Kosovel, Tomaj
  64. Vladimir Bartol, Sveti Ivan
  65. Bogomir Magajna, Gornje Vreme
  66. Dragotin Kette, Prem
  67. Miroslav Vilhar, Zagorje na Pivki
  68. Zofka Kveder, Loški Potok
  69. Fran Milčinski, Lož
  70. Jože Udovič, Cerknica
  71. Ivan Cankar, Vrhnika
  72. Peter Božič, Ljubljana
  73. Kristina Brenk, Ljubljana
  74. Izidor Cankar, Ljubljana
  75. Fran Erjavec, Ljubljana
  76. Andrej Hieng, Ljubljana
  77. Mila Kačič, Ljubljana
  78. Lojze Kovačič, Ljubljana
  79. Juš Kozak, Ljubljana
  80. Primož Kozak, Ljubljana
  81. Janez Menart, Ljubljana
  82. Mira Mihelič, Ljubljana
  83. Ivan Mrak, Ljubljana
  84. Josip Murn - Aleksandrov, Ljubljana
  85. Lili Novy, Ljubljana
  86. Marjan Rožanc, Ljubljana
  87. Dominik Smole, Ljubljana
  88. Gregor Strniša, Ljubljana
  89. Anton Vodnik, Ljubljana
  90. Valentin Vodnik, Ljubljana
  91. Božo Vodušek, Ljubljana
  92. Žiga Zois, Ljubljana
  93. Vitomil Zupan, Ljubljana
  94. Primož Trubar, Rašica
  95. Josip Stritar, Podsmreka
  96. Fran Levstik, Dolnje Retje
  97. Josip Jurčič, Muljava
  98. Pavel Golia, Trebnje
  99. Tone Pavček, Šentjurij
  100. Janez Trdina, Novo mesto
  101. Jože Dular, Vavta vas
  102. Lojze Krakar, Semič
  103. Miran Jarc, Črnomelj
  104. Oton Župančič, Vinica

VirUredi

Željko Kozinc (ur.): Slovenska pisateljska pot: Vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev. Radovljica: Didakta, 2013. (COBISS)

Zunanje povezaveUredi

https://www.facebook.com/Slovenska-pisateljska-pot-127518680763664/