Seznam slovenskih občinskih praznikov

Občinski praznik je praznik posamezne občine. Predstavlja dan, ko se občani spomnijo kakšnega dogodka iz preteklosti, na katerega so ponosni ali daje občini, kateri pripadajo posebno istovetnost. Občinski praznik se praviloma praznuje na obletnico dogodka, pogosto s proslavo, veselico ali ognjemetom.

Občinski prazniki uredi

Datumi občinskih praznikov slovenskih občin uredi

Ime občine Datum občinskega praznika Izvor datuma praznika
Ajdovščina 5. maj 1945 dan ustanovitve Narodne vlade Slovenije[1], v spomin na osvoboditev izpod fašizma in priključitev Primorske Sloveniji
Ankaran 21. junij[2] 2018 dan uradne ustanovitve Krajinskega parka Debeli rtič
Apače 14. september[3] Izbran glede na ruralnost občine, saj se v času sredine septembra praviloma pričnejo opravljati spravila pridelkov[4].
Beltinci 17. avgust 1919 dan proglasitve osvoboditve in izročitve Prekmurja civilni jugoslovanski upravi[5]
Benedikt 11. julij[6] godovni dan župnijskega zavetnika svetega Benedikta[7]
Bistrica ob Sotli 29. junij[8] godovni dan župnijskega zavetnika svetega Petra[9]
Bled 10. april 1004 dan podaritve Bleda in sosednjega ozemlja med obema Savama s strani cesarja Henrika II. briksenskemu škofu Albuinu[10]
Bloke 29. september[11] godovni dan župnijskega zavetnika svetega Mihaela[12]
Bohinj 26. avgust 1778 dan, ko se je zgodil prvi pohod štirih bohinjskih mož (Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Willomitzer) na Triglav[13]; občina obeležuje tudi svoj kulturni praznik na 26. marec v spomin na rojstvo bohinjskega pisatelja Janeza Mencingerja leta 1838 na Brodu v Bohinju
Borovnica 27. julij 1857 dan slavnostnega odprtja Južne železnice ter obletnica prve omembe kraja Borovnica leta 1257[14]
Bovec 4. julij[15] godovni dan župnijskega zavetnika svetega Urha
Braslovče v mesecu septembru v spomin na prvo znano pisno omembo kraja leta iz 1140[16]
Brda v mesecu juniju[17] v sklopu Praznika češenj v mesecu septembru
Brezovica pri Ljubljani 4. oktober 1994 datum ustanovitve občine
Brežice 28. oktober 1941 dan ustanovitve brežiške čete, ki je bila ustanovljena, da prepreči preseljevanje Slovencev iz Posavja[18][19]
Cankova 25. maj[20] Datum je bil določen na seji Občinskega sveta dne 3. 12. 2004 in ni povezan s pomembnimi dogodki v občini[21].
Celje 11. april 1451 dan podelitve oz. pridobitve mestnih pravic s strani Friderika II. Celjskega
Cerklje na Gorenjskem 23. september 1919 dan smrti igralca, režiserja in dramaturga Ignacija Borštnika, ki se je rodil v Cerkljah leta 1858
Cerknica 12. junij 1870 dan izvedbe cerkniškega tabora, organiziranega v okviru vseslovenskega taborskega gibanja[22]
Cerkno 1. oktober 1814 dan rojstva matematika in pedagoga Franca Močnika (umrl 1892 v Gradcu) ter ustanovitev Vojkove brigade leta 1943
Cerkvenjak zadnji teden v mesecu juniju[23] v spomin na 21. junij 1998, ko se je zgodil referendum za ustanovitev samostojne občine Cerkvenjak[24]
Cirkulane prvi teden v juniju[25], osrednja prireditev je na prvi petek v juniju[26] ?
Črenšovci 8. maj 1322 dan prve pisne omembe krajev Črenšovci, Zgornja Bistrica, Srednja Bistrica in Spodnja Bistrica[27]
Črna na Koroškem 19. avgust v spomin na zadnje boje II. svetovne vojne v Mežiški dolini in zmago Koroškega odreda[28]
Črnomelj 19. februar 1944 datum prvega zasedanja Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta - SNOS (19. in 20. februar 1944) v Črnomlju[29]
Destrnik 25. maj godovni dan župnijskega zavetnika svetega Urbana[30]
Divača 13. januar 1904 dan rojstva pisatelja Bogomirja Magajne[31]
Dobje 22. julij 1998 dan sprejema zakona o ustanovitvi občine Dobje v Državnem zboru Republike Slovenije[32][33]
Dobrepolje 6. december 1868 dan rojstva pisatelja in učitelja Frana Jakliča[34]
Dobrna 15. junij[35] začetek širitve turizma v Dobrni ob zaključku večjih obnovitvenih del v Termah Dobrna[36]
Dobrova - Polhov Gradec 25. junij 1991 dan državnosti
Dobrovnik 13. december 1998 dan, ko je na prvi konstitutivni seji s potrditvijo mandatov občinskih svetnikov in župana nastala samostojna Občina Dobrovnik[37]
Dol pri Ljubljani 23. marec 1754 dan rojstva matematika Jurija Vege[38]
Dolenjske Toplice 22. julij[39] 1998[40] dan, ko je Državni zbor sprejel zakon, na osnovi katerega so Dolenjske Toplice postale samostojna občina[41]
Domžale 19. april 1952 dan razglasitve Domžal za takratno mestno občino[42]
Dornava 14. junij 1178 dan prve pisne omembe kraja Dornava z okoliškimi hribi, gozdovi in vinogradi[43]
Dravograd 4. julij 1941 dan, ko je okupator izselil številne Dravograjčane v Srbijo[44]
Duplek med 1. in 7. julijem v sklopu Dupleškega tedna[45] ?
Gorenja vas - Poljane 23. november 973 dan prve omembe krajev v današnji občni Gorenja vas - Poljane [46]
Gorišnica 20. julij godovni dan župnijske zavetnice svete Marjete[47]
Gorje 25. junij[48] dan državnosti
Gornja Radgona 1. oktober tradicionalen datum spravila sadov s polj, vrtov, iz vinogradov in sadovnjakov[49]
Gornji Grad 30. junij 1928 dan razglasitve Gornjega Gradu kot mesta[50]
Gornji Petrovci 18. avgust 1934 dan, ko sta v vasi Ženavlje s stratosferskim balonom pristala belgijska znanstvenika Max Cosyns in Nere van Elst[51]
Grad 8. avgust[52] ?
Grosuplje 25. junij dan državnosti
Hajdina v soboto pred Martinovo nedeljo (v mesecu novembru)[53] god krajevnega zavetnika svetega Martina[54]
Hoče - Slivnica 23. september[55] ?
Hodoš 19. julij 1998 dan uradnega nastanka občine[56]
Horjul 21. junij 1998 dan uradnega nastanka občine[57]
Hrastnik 3. julij 1934 v spomin na veliko gladovno stavko rudarjev, steklarjev in kemičarjev.[58]
Hrpelje - Kozina 7. september[59] 2013 datum svečanega podpisa listine o pobratenju med občinami Hrpelje - Kozina, Dolina in Lanišće ob odprti meji[60]
Idrija 22. junij 1508 dan odkritja ležišča cinabaritne rude na območju Idrije[61]
Ig 21. marec[62] 1848 dan obračuna Ižancev na graščino v noči 21. na 22. marec, ko se je velika truma kmetov zbrala in napadla ižanski grad
Ivančna Gorica 29. maj 1868 dan, ko je pisatelj Josip Jurčič postal urednik časnika Slovenski narod[63]
Izola 11. julij 1944 dan množičnega odhoda Izolanov v partizane[64]
Ilirska Bistrica 4. junij 1942 dan požiga sedmih vasi na desnem bregu reke Reke s strani okupatorja[65]
Jesenice 20. marec 1929 dan preimenovanja trga Jesenice v mesto[66]
Jezersko 10. september[67] 1919 dan podpisa senžermenske mirovne pogodbe, ko je bila postavljena državna meja z Avstrijo[68]; 19. junij (krajevni praznik)[69], v spomin na množičen odhod domačinov v boj proti okupatorju v II. svetovni vojni[70]
Juršinci 10. avgust godovni dan župnijskega zavetnika svetega Lovrenca[71]
Kamnik 29. marec 1874 dan rojstva generala Rudolfa Maistra[72]
Kanal ob Soči 29. april 1847 dan smrti duhovnika Valentina Staniča[73]
Kidričevo 25. junij 1991 dan državnosti[74]
Kobarid 15. oktober 1844 dan rojstva pesnika Simona Gregorčiča
Kobilje zadnji teden v avgustu[75] ?
Kočevje 3. oktober 1943 datum v spomin zasedanju Zbora odposlancev v Kočevju od 1. do 3. oktobra 1943 v takratnem Sokolskem domu[76]
Koper 15. maj 1921 dan Marežganskega upora[77]
Komen 21. junij 1994 dan sprejema simbolov Občine Komen za uradne[78]
Komenda 15. maj[79] ?
Kostanjevica na Krki 16. avgust 1252 dan prve omembe Kostanjevice na Krki kot mesta v pisnih virih; spominski dan: 21. oktober 1943, v spomin na streljanje nedolžnih talcev v Kostanjevici[80]
Kostel 24. junij 1336 prva pisna omemba gradu Kostel v pisnih virih[81]
Kozje 15. april 1016 na ta dan je rimski cesar Henrik II. podaril grofu Viljemu Breže-Selškemu naselje Kozje s 30 kraljevskimi kmetijami in to v dokaz ovekovečil[82]
Kranj 3. december 1800 dan rojstva pesnika Franceta Prešerna[83]
Kranjska Gora 7. avgust 1895 datum postavitve Aljaževega stolpa[84]
Križevci pri Ljutomeru 8. september tradicionalni dan, ko so v sklopu kmečkega praznika kmetje prirejali preizkušnje konj, sčasoma so te prerasle v konjske dirke[85]
Krško 7. junij v spomin na prve krške žrtve in vrnitev izgnancev[86]
Kungota 7. junij dan, ko je Andrej Perlach overil oporoko ter zapustil del svojega premoženja za ustanovitev takratnega štipendijskega sklada za tamkajšnje krajane[87]
Kuzma 2. julij[88] 1991 v spomin na desetdnevno vojno - dan, ko je zadnji vojak agresorske vojske zapustil Kuzmo
Laško 7. november 1227 dan prve omembe Laškega kot trga v pisnem viru - Listini Leopolda VI.[89]
Lenart 6. november godovni dan župnijskega zavetnika svetega Lenarta[90]
Lendava 28. oktober 1366 dan ko je kralj Ludvik I. rodbini Bánnfy podelil sejemske pravice[91]
Litija 16. junij 1981 dan, ko so v Spodnji Slivni člani koordinacijskega odbora sprejeli elaborat projekta GEOSS[92]
Ljubljana 9. maj 1945 dan osvoboditve Ljubljane
Ljubno na petek pred prvo nedeljo v avgustu[93] ?
Ljutomer 9. avgust 1868 dan, ko je bil organiziran prvi slovenski tabor[94]
Log - Dragomer 30. maj 2006 dan ustanovitve občine[95]
Logatec 20. september 1875 dan selitve okrajnega glavarstva iz Planine v Logatec[96]
Loška dolina 19. oktober[97] 1941 dan, ko je skupina upornikov pod vodstvom poročnika Ljuba Šercerja napadla italijansko posadko v Ložu[98]
Loški Potok 5. oktober 1813 obletnica pričetka organiziranega šolstva v Loškem Potoku[99]
Lovrenc na Pohorju zadnjo soboto v avgustu ob zaključku prireditev ob Jezernikovih dnevih, v spomin na 900-letnico prve omembe kraja v zgodovinskih dokumentih. Spominski dan: 17. september, obletnica zmage Pohorske čete na Klopnem vrhu v drugi svetovni vojni[100]
Luče 10. avgust godovni dan zavetnika svetega Lovrenca[101]
Lukovica 4. september 1852 dan rojstva pisatelja Janka Kersnika na Brdu pri Lukovici[102]
Majšperk v mesecu septembru[103] ?
Makole 30. november[104] ?
Maribor 20. oktober 1164 dan prve omembe mesta Maribor v pisnih listinah[105]
Markovci 25. april godovni dan zavetnika in svetnika svetega Marka, po katerem se imenuje kraj[106]
Mengeš 29. maj 1830 dan rojstva pisatelja Janeza Trdine[107]
Medvode 6. julij 1845 dan rojstva duhovnika, planinca in skladatelja Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro (umrl 1927)
Metlika 26. november 1942 dan, ko so slovenski in hrvaški partizani uničili belogardistično postojanko na Suhorju[108]
Mežica 4. december zgodovinski stanovski praznik mežiških rudarjev[109]
Miklavž na Dravskem polju 19. april 1998 dan izvedbe referenduma za osamosvojitev občine Miklavž na Dravskem polju[110]
Miren - Kostanjevica 3. oktober 1994 dan ustanovitve občine in določitve njenih meja[111]
Mirna 1. julij 2011 dan ustanovitve Občine Mirna kot samostojne občine[112]
Mirna Peč 21. junij 1998 dan izvedbe referenduma za osamosvojitev občine Mirna Peč[113]
Mislinja v zadnjem tednu oz. na zadnjo soboto v juniju[114] ?
Mokronog - Trebelno 14. marec[115] 2006 dan ustanovitve občine[116]
Moravče 23. marec 1754 rojstvo matematika in vojaka Jurija Vege v Zagorici pri Dolskem (umrl 1802)
Moravske Toplice 7. september 1962 dan prve znanstvene analize vode iz prve moravske vrtine v kemijskem laboratoriju v kraju Umeä na Švedskem[117]
Mozirje 24. april godovni dan zavetnika svetega Jurija[118]
Murska Sobota 16. julij 1348 dan prve omembe Murske Sobote pod imenom Muraszombath[119]
Muta 25. junij 1991 dan državnosti[120]
Naklo 29. junij godovni dan župnijskega zavetnika cerkve v Naklem svetega Petra[121]
Nazarje 18. september 1998 datum vpisa Osnovne šole Nazarje v register vzgojno-izobraževalnih zavodov[122]
Nova Gorica 9. september 1943 v spomin na Goriško fronto[123]
Novo mesto 7. april 1365 dan, ko je Rudolf IV. Habsburški podpisal listino za dodelitev mestnih pravic Novemu mestu
Oplotnica 22. maj 1944 dan, ko je II. bataljon Zidanškove brigade z vdorom v vas uničil pomembne okupatorjeve postojanke v Oplotnici in okoliških zaselkih[124]
Odranci 8. maj 1322 dan prve pisne omembe kraja pod imenom Adrianci[125][126]
Ormož 16. junij 1273 dan prve omembe Ormoža pod imenom Holermous[127]
Osilnica 1. maj 1363 dan, ko je oglejski patriarh Ludovik della Torre v Vidmu izdal listino, s katero je potrdil samostojnost osilniške župnije[128]
Pesnica pri Mariboru 26. junij 1991 dan, ko so pripadniki JLA hoteli zavzeti mejni prehod Šentilj[129]
Piran 15. oktober 1944 v spomin na ustanovitev prvega Mornariškega odreda Koper[130]
Pivka 9. maj 1869 dan, ko se je v Pivki, na gradu Kalec pri Zagorju zgodil tabor - politično in kulturniško zborovanje s težnjo po zedinjeni Sloveniji[131].
Podčetrtek 9. september[132] 1966 začetek razvoja sodobnega turizma v Podčetrtku ob dnevu uradne otvoritve Atomskih toplic[133]
Podlehnik prva sobota v juniju[134] ?
Podvelka 8. avgust 1998 dan ustanovitve občine[135]
Poljčane 2. junij 1846 dan, ko je v Poljčane pripeljal prvi vlak[136]
Polzela 2. oktober 1942 ustrelitev talcev s Polzele v Mariboru[137]
Postojna 23. april 1944 na dan, ko je minerski vod 31. divizije s požigom nemškemu okupatorju uničil glavno zalogo goriva v Postojnski jami[138].
Prebold zadnja sobota v juniju[139] ?
Preddvor 1. junij 1854 dan smrti prve slovenske pesnice Josipine Urbančič - Turnograjske[140]
Prevalje 26. junij 1991 dan izobešenja slovenske zastave na mejnem prehodu Holmec v znak razglasitve samostojne Republike Slovenije[141]
Ptuj 5. avgust 1513 dan izdaje in potrditve prvega mestnega prava[142]
Puconci 13. oktober 1781 dan objave tolerančnega patenta[143]
Rače - Fram 21. junij prvi dan koledarskega poletja[144]
Radeče 8. september v spomin na izgnance v času II. svetovne vojne in preimenovanje trga Radeče v mesto[145]
Radlje ob Dravi v mesecu septembru[146] ?
Radovljica 5. avgust 1941 dan ustanovitve Cankarjevega bataljona na Vodiški planini; 11. december 1756, dan rojstva prvega slovenskega dramatika Antona Tomaža Linharta[147]
Radenci 19. junij 1870 v spomin na Kapelski (Radenski) tabor[148]
Ravne na Koroškem 12. april 1952 dan izglasovanja zakona, da Ravne na Koroškem postanejo mesto[149]
Razkrižje 28. junij 1991 v spomin na prvi oboroženi spopad na Gibini v sklopu desetdnevne vojne[150]
Rečica ob Savinji 17. junij 1899 dan ustanovitve kmetijskega društva in podelitve trških pravic (v letu 1585)[151]
Renče - Vogrsko 26. april 2001 datum, ko so predsedniki treh tamkajšnjih krajevnih skupnosti podpisali dokument, v katerem so izrazili voljo za odcepitev od Mestne občine Nova Gorica in oblikovanju nove samostojne občine[152]
Ribnica 23. oktober 1492 dan izdaje patenta s strani cesarja Friderika III. za trgovanje z izdelki, ki jih Ribničani sami naredijo ali pridelajo[153]
Ribnica na Pohorju 18. maj 1266 v spomin na ohranjeni srednjeveški pergamentni zemljiški listini s tem datumom, da je Herbord Dravograjski skupaj z ženo Gertrudo prodal Siegfriedu Radeljskemu 8 mark posesti v Ribnici, on pa, da je takoj podaril to posest Samostanu avguštink Radlje ob Dravi
Rogaška Slatina 26. julij godovni dan zavetnice svete Ane[154]
Rogašovci 24. april godovni dan zavetnika svetega Jurija[155]
Rogatec prva sobota v septembru[156] v povezavi z dolgoletno sejemsko tradicijo v kraju (pred 1550 je nadvojvoda Ferdinand I. odobril tedenski sejem ob sredah in določil tri letne sejemske datume); najdaljšo tradicijo v kraju ima Jernejev sejem, ki se organizira na godovni dan krajevnega zavetnika svetega Jerneja (24. avgust)
Ruše 21. junij prvi dan koledarskega poletja[157]
Selnica ob Dravi 23. maj spominski dan: 2. julij 1991, v spomin na dogodke v osamosvojitveni vojni pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu[158]
Semič 28. oktober 1941 dan ustanovitve Semiške čete na Smuku nad Semičem[159]
Sevnica 12. november 1941[160] v spomin na dan, ko je iz sevniškega zapora komandir Dušan Kveder Tomaž s svojo skupino partizanov rešil skupino političnih ujetnikov[161]
Sežana 28. avgust 1941 dan prihoda prve partizanske čete na Kras in začetek oboroženega upora proti okupatorju[162]
Slovenj Gradec 19. september 1989 dan prejema naziva Mesto glasnik miru s strani Organizacije združenih narodov[163]
Slovenska Bistrica 12. marec 1311 dan prve omembe bistriških meščanov v pisnih virih[164]
Slovenske Konjice 30. junij[165] ?
Sodražica 30. oktober 1784[166] dan, ko je cesarica Marija Terezija kraju Sodražica odobrila pravico do tedenskega tržnega dneva[167]
Solčava 5. avgust[168] godovni dan župnijske zavetnice Marije Snežne[169]
Središče ob Dravi 11. april 1942 dan, ko se je zgodilo največ ustrelitev izmed s strani Nemcev v začetku leta 1942 aretiranih 18 krajanov Središča ob Dravi[170]
Starše 31. maj 1677 Na ta dan so se kmetje v Staršah uprli grofu Juriju Gunterju Herbersteinu, ki si je lastil vse lovne in ribolovne pravice ter jim delal škodo na poljih[171].
Straža 22. april 1878 dan ustanovitve prve osnovne šole v Vavti vasi[172]
Sveta Ana v Slovenskih goricah celoten zadnji teden v mesecu juliju v sklopu Aninega tedna[173] navezava na godovni dan župnijske zavetnice svete Ane
Sveta Trojica v Slovenskih goricah nedelja Svete trojice (prva nedelja po binkoštih) godovni dan župnijskega in krajevnega zavetnika - Svete trojice[174]
Sveti Andraž v Slovenskih goricah 30. november godovni dan zavetnika župnije svetega Andreja
Sveti Jurij ob Ščavnici 24. april 1329 dan izdaje listine o obstoju kraja[175]
Sveti Jurij v Slovenskih goricah 23. april[176] godovni dan zavetnika svetega Jurija
Sveti Tomaž 3. julij godovni dan župnijskega zavetnika svetega Tomaža[177]
Šalovci 11. avgust 1999 v spomin na sončev mrk, ki je bil na območju Občine Šalovci najbolj viden[178]
Šempeter - Vrtojba 22. julij 1998 dan, ko je Državni zbor Republike Slovenije sprejel odločitev, da Šempeter - Vrtojba postane samostojna občina
Šenčur 23. april godovni dan zavetnika svetega Jurija, po katerem je kraj dobil ime
Šentjernej 24. avgust godovni dan zavetnika svetega Jerneja, po katerem je kraj dobil ime
Šentilj 29. marec 1874 dan rojstva generala in pesnika Rudolfa Maistra[179]; krajevni praznik (Ilgovo): prva nedelja v septembru, posvečen svetniku in župnijskemu zavetniku svetemu Ilju[180]
Šentjur 24. september[181] 1862 dan smrti Antona Martina Slomška, rojenega na Slomu pri Ponikvi
Šentrupert 2. junij dan, ko je bila dograjena cerkev svetega Ruperta, ki predstavlja največji kulturni spomenik v občini[182]
Škocjan 6. julij 1819 dan rojstva Ignacija Knobleharja[183]
Škofljica 1. september[184] 1903 dan pričetka rednega šolskega pouka v Želimljah[185]
Škofja Loka 30. junij 973 dan prve omembe kraja v darilni listini cesarja Otona II. [186]
Šmarje pri Jelšah zadnji teden v juniju[187] ?
Šmarješke Toplice 15. junij 1074 dan prve uradne omembe krajev pod Vinjim vrhom v pisnih virih[188]
Šmartno ob Paki 11. november godovni dan zavetnika svetega Martina, po katerem je kraj dobil ime
Šmartno pri Litiji 11. november[189] godovni dan zavetnika svetega Martina
Šoštanj 30. september 1436 v počastitev pridobitve trških pravic[190] s strani Friderika Celjskega[191]
Štore 1. junij 1836 v spomin na dan, ko je Ignacij Novak kupil fevdne pravice za odprtje rudnika Laška vas – Pečovje[192]
Tabor 24. april v spomin na velike kmečke upore v 17. stoletju, ki so se začeli na plemiškem posestvu Ojstrica[193]
Tišina 8. september[194] dan rojstva župnijske zavetnice svete Marije (praznik Marijino rojstvo - mali šmaren)[195]
Tolmin 31. maj v počastitev več zgodovinskih dogodkov, ki so se zgodili v maju (tolminski punt, ustanovitev Gregorčičeve brigade, osvoboditev mesta Tolmin, aktivnosti organizacije TIGR, narodni tabor in prva seja demokratično izvoljene občinske skupščine)[196]
Trbovlje 1. junij 1924 dan spopada med Orjuno in trboveljskimi delavci - eden prvih organiziranih odporov proti fašizmu v Evropi[197]
Trebnje 25. junij v spomin na dan, ko je Trebnje dobilo mestne pravice[198]
Trnovska vas 25. oktober 1895 dan smrti pisatelja Jožefa Muršca v avstrijskem Gradcu, obenem godovni dan župnijskega zavetnika - Svetega Bolfenka[199]
Trzin 15. maj 1273 datum najstarejše ohranjene listine, v kateri je zapisano ime kraja. Gre za dokument Nemškega viteškega reda, s katerim je kranjski deželni glavar potrdil, da se je Viljem Svibenjski v korist Nemškega viteškega reda odpovedal pravicam do šestih kmetij v Trzinu, kraj sam pa je v listini zapisan z imenom Direzin.
Tržič 12. december 1492 dan, ko je Tržič pridobil posebne trške pravice in svoboščine in bil iz vasi povzdignjen v trg[200]
Turnišče 16. november 1267 prva omemba cerkve v Turnišču[71]
Veržej 29. maj[201] 1998[202] obletnica ustanovitve samostojne občine Veržej[203]
Velenje 20. september 1959 dan slovesnega odprtja novega mestnega središča Velenja[204]
Velike Lašče 8. junij 1508 dan rojstva slovenskega protestantskega duhovnika in pisatelja Primoža Trubarja[205]
Velika Polana ? ?
Videm pri Ptuju 15. junij godovni dan zavetnika svetega Vida
Vipava 26. junij[206] 1991 v spomin na dogodke ob slovenski osamosvojitvi[207]
Vitanje 25. junij 1306 dan prve omembe Vitanja kot kraja, kar je opisal Jože Turk v knjigi Trgi in mesta na Slovenskem Štajerskem[208]
Vodice 9. september 1995 pričetek veljavnosti prvega statuta Občine Vodice ob ustanovitvi občine[209]
Vojnik 4. oktober 1994 datum ustanovitve občine
Vransko 14. maj 1868[210] dan, ko je na Vransko prispela listina avstrijske vlade, ki je ugodila prošnji občinskega odbora po preimenovanju kraja Vransko v trg in dodelitvi grba
Vrhnika 10. maj 1876 dan rojstva pisatelja Ivana Cankarja[211]
Vuzenica 15. avgust v spomin na delovanje blaženega Antona Martina Slomška, slovenskega duhovnika, pisatelja in narodnega buditelja[212]
Zagorje ob Savi 9. avgust 1941 v spomin, ko so v noči z 8. na 9. avgust 1941 partizani takratne revirske čete napadli orožniško postajo v Zagorju[213]
Zavrč v mesecu avgustu[214]/septembru[215] ?
Zreče 29. maj 1994 dan, ko je bil izglasovan referendum za ustanovitev Občine Zreče [216]
Žalec 6. september 1868 v spomin na II. slovenski tabor[217]
Železniki 30. junij 973 dan prve pisne omembe krajev v Selški dolini z območja sedanje občine Železniki[218]
Žetale tretja sobota v oktobru[219] ?
Žiri 25. junij[220] 1991 dan državnosti[221]
Žirovnica 3. december 1800 dan rojstva pesnika Franceta Prešerna (umrl 1849); spominski dan: 29. junij, v spomin požiga mostu in ustreljenih talcev v Mostah
Žužemberk 15. julij 1560[222] datum, ko je zgodovinar Matija Žargi odkril celotno pesnitev Seinsenbergensis Tumultus, napisano in tiskano leta 1560 na Dunaju

Sklici uredi

 1. Ajdovščina, Občina. »Praznik občine Ajdovščina«. Obcina Ajdovscina. Pridobljeno 19. maja 2021.
 2. »Praznovanje prvega občinskega praznika in dneva državnosti 24. junija 2019«. Občina Ankaran - Comune di Ancarano. Pridobljeno 19. maja 2021.
 3. »TV SRK-11 NAMESTO 14. MARCA, 14. SEPTEMBRA!«. www.tvsrk-11.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 4. »TV SRK-11 NAMESTO 14. MARCA, 14. SEPTEMBRA!«. www.tvsrk-11.si. Pridobljeno 3. maja 2023.
 5. E-občina. »Občinski praznik Občine Beltinci«. www.beltinci.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 6. E-občina. »Uradni list Republike Slovenije št. 60/2000 - e-obcina.si«. www.e-obcina.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 7. »TV SRK-11 10. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BENEDIKT«. www.tvradgona.si. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 8. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 9. Sterlek, Emilija (26. junij 2021). »V Bistrici ob Sotli počastili občinske nagrajence in namenu predali nov gasilski dom (foto, video)«. Kozjansko.info. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 10. »Bled jutri praznuje | Gorenjski glas na najdi.si novicah«. novice.najdi.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 11. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 12. Novice, Notranjsko primorske (2. oktober 2019). »Bloke: Na praznovanju ob občinskem prazniku podelili občinska priznanja | Notranjsko primorske novice«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. septembra 2022. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 13. E-občina. »Občinski praznik Občine Bohinj«. obcina.bohinj.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 14. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 15. »Z Valterjem Mlekužem ob bovškem občinskem prazniku«. primorskival.si. Pridobljeno 30. junija 2021.
 16. E-občina. »Občinski praznik pod strogimi pogoji - braslovce.si«. www.braslovce.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 17. »Občina Brda«. www.obcina-brda.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 18. Slavnostna seja ob prazniku občine Brežice letos s češkim pridihom, Posavskiobzornik.si, pridobljeno 21. februar 2018.
 19. »Razstava ob 80. obletnici ustanovitve Brežiške čete«. Posavskiobzornik.si. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 20. https://www.cankova.si/sl/page.asp?id_meta_type=22&id_informacija=459&id_language=1
 21. »Občina Cankova«. www.cankova.si. Pridobljeno 3. maja 2023.
 22. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 23. »Lex Localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 24. Kšela, Tomaž (30. maj 2023). »Občina Cerkvenjak praznuje 25. rojstni dan«. www.ovtar24.si. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. junija 2023. Pridobljeno 5. junija 2023.
 25. »Lex localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 4. septembra 2022.
 26. E-občina. »Občinski praznik - cirkulane.si«. www.cirkulane.si. Pridobljeno 5. junija 2023.
 27. E-občina. »Občinski praznik Občine Črenšovci«. www.obcina-crensovci.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 28. »19. AVGUST - PRAZNIK OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM - Občina Črna na Koroškem«. www.crna.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 29. Schnabl, Luka (18. februar 2019). »Predsednik vlade: praznik občine Črnomelj je hkrati praznik celotne Slovenije«. Stranka LMŠ. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 19. maja 2021. Pridobljeno 19. maja 2021.
 30. E-občina. »Občinski praznik Občine Destrnik«. www.destrnik.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 31. »13. JANUAR – KULTURNI DAN OBČINE DIVAČA - Sporočila za javnost - Aktualno«. www.divaca.si. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 19. maja 2021. Pridobljeno 19. maja 2021.
 32. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 33. Godler, Jure (13. avgust 2020). »Praznik Občine Dobje za zaprtimi vrati«. sentjur.net (v ameriški angleščini). Pridobljeno 5. septembra 2022.
 34. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 4. septembra 2022.
 35. rfantasy.si. »Občina Dobrna praznuje!«. www.rfantasy.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 36. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 37. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 38. »Čestitka župana ob občinskem prazniku«. Občina Dol pri Ljubljani. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 39. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 40. »Podeljena občinska priznanja Občine Dolenjske Toplice«. Vaš kanal. 23. julij 2021. Pridobljeno 5. junija 2023.
 41. »Podeljena občinska priznanja Občine Dolenjske Toplice«. Vaš kanal. 23. julij 2021. Pridobljeno 5. junija 2023.
 42. »19. april - praznik občine Domžale«. www.kamra.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 43. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 44. »Občina Dravograd ob prazniku izkazala priznanje najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam - Koroška Danes«. www.koroskadanes.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 45. »Lex Localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 46. »Občinski praznik«. Občina Gorenja vas - Poljane (v angleščini). Pridobljeno 19. maja 2021.
 47. »Lex Localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 48. https://www.gorje.si/objave/191
 49. »Občina Gornja Radgona obeležila svoj 24. občinski praznik«. Prlekija-on.net. Pridobljeno 19. maja 2021.
 50. E-občina. »Občinski praznik Občine Gornji Grad«. www.gornji-grad.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 51. »Krajinski park Goričko«. arhiv.park-goricko.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 52. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 53. »Vodomčev svet« (PDF). OŠ Hajdina.
 54. E-občina. »Občinski praznik (prireditev Iz mošta vino - pridi na Hajdino!) - hajdina.si«. www.hajdina.si. Pridobljeno 5. junija 2023.
 55. E-občina. »Občinski praznik Občine Hoče - Slivnica«. hoce-slivnica.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 56. https://hodos.si/objave/191
 57. E-občina. »Občinski praznik - horjul.si«. www.horjul.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 58. »Osrednja proslava ob 3. juliju, prazniku Občine Hrastnik | Aktualno | Občina Hrastnik«. www.hrastnik.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 59. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 60. »»Švab in kolegi so bili izjemni««. www.primorski.eu. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 61. E-občina. »Občinski praznik Občine Idrija«. idrija.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 62. https://www.obcina-ig.si/predstavitev/obcinski-praznik/
 63. »Občina Ivančna Gorica postala ena najbolj dinamično razvojnih v Sloveniji«. Demokracija. 31. maj 2018. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 64. »Bliža se izolski občinski praznik « Občina Izola«. Občina Izola (v angleščini). Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 7. avgusta 2019. Pridobljeno 19. maja 2021.
 65. »arhivska kopija«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 10. aprila 2021. Pridobljeno 10. aprila 2021.
 66. Dvoršak, Ines. »Spominski dan občine Jesenice - Občina Jesenice«. www.jesenice.si. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 10. aprila 2021. Pridobljeno 19. maja 2021.
 67. »Občinski praznik - jezersko.si«. www.jezersko.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 68. sreda, Besedilo: Danica Zavrl Žlebir Kategorija: Jezersko /; September 2018 / 09:09, 12. »Jezersko je praznovalo«. Gorenjski glas. Pridobljeno 5. septembra 2022.{{navedi splet}}: Vzdrževanje CS1: številska imena: seznam avtorjev (povezava)
 69. »Občinski praznik - jezersko.si«. webcache.googleusercontent.com. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 70. »Odlok o občinskem prazniku Občine Jezersko« (PDF). Občin Jezersko.
 71. 71,0 71,1 »V Turnišču proslavili občinski praznik«. www.vecer.com. 19. november 2012. Pridobljeno 19. maja 2021.
 72. E-občina. »Občinski praznik - kamnik.si«. www.kamnik.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 73. d.o.o, Arctur. »Danes praznuje Občina Kanal ob Soči«. obcina-kanal.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 74. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 75. Občinski praznik Kobilje, pridobljeno 5. junija 2023
 76. E-občina. »Občinski praznik Občine Kočevje«. kocevje.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 77. »Občinski praznik Mestne občine Koper«. rvk.si. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 10. aprila 2021. Pridobljeno 19. maja 2021.
 78. »Sporočila za javnost - Občina Komen«. www.komen.si. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 10. aprila 2021. Pridobljeno 19. maja 2021.
 79. »Lex localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 80. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 81. »Visit Kostel«. www.kostel.si.
 82. E-občina. »PRAZNIK OBČINE KOZJE – 15. april - kozje.si«. www.kozje.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 83. »arhivska kopija«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. januarja 2022. Pridobljeno 5. januarja 2022.
 84. E-občina. »Občinski praznik Občine Kranjska Gora«. obcina.kranjska-gora.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 85. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 86. E-občina. »Občinski praznik - krsko.si«. www.krsko.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 87. E-občina. »Občinski praznik - kungota.si«. www.kungota.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 88. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 89. Dimitrijevič, Zoran. »Občinski praznik«. www.lasko.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 90. »Danes praznujemo občinski praznik«. www.lenart.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 91. E-občina. »Občinski praznik - lendava.si«. www.lendava.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 92. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 93. »Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Ljubno« (PDF). Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Luče ob Savinji. 7. december 1995.
 94. E-občina. »Občinski praznik - ljutomer.si«. www.ljutomer.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 95. »Lex localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 96. »Občinski praznik občine Logatec 2017 počastil dva nova občinska nagrajenca«. www.logatec.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 97. »Praznik občine Loška dolina«. www.loskadolina.info. Pridobljeno 19. maja 2021.
 98. »Občina Loška dolina > Novice > Sporočila za javnost«. www.loska-dolina.si. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. septembra 2022. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 99. »Praznik občine Loški potok«. Ribnica24. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 100. E-občina. »Občinski praznik - lovrenc.si«. www.lovrenc.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 101. »Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Luče«. Uradni list Republike Slovenije. 28. november 2003.
 102. E-občina. »Občinski praznik Občine Lukovica«. www.lukovica.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 103. »OBČINA MAJŠPERK«. webcache.googleusercontent.com. Pridobljeno 4. septembra 2022.
 104. »Lex Localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 105. »Mestna občina Maribor«. www.maribor.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 106. E-občina. »Občinski praznik Občine Markovci«. www.markovci.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 107. »Občina Mengeš - Občinski praznik«. www.menges.si. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 1. septembra 2022. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 108. E-občina. »Občinski praznik - metlika.si«. www.metlika.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 109. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 110. E-občina. »Občinski praznik Občine Miklavž na Dravskem polju«. www.miklavz.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 111. »Pravilnik o prazniku in spominskem dnevu občine Miren-Kostanjevica« (PDF). Občina Miren - Kostanjevica. 28. junij 2005.
 112. E-občina. »FOTO: Praznik v znamenju desete obletnice delovanja občine - mirna.si«. www.mirna.si. Pridobljeno 4. septembra 2022.
 113. E-občina. »Občinski praznik Občine Mirna Peč«. www.mirnapec.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 114. E-občina. »Občinski praznik - mislinja.si«. www.mislinja.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 115. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 116. »Občina Mokronog-Trebelno z občinskim praznikom«. Dolenjski list. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 117. https://www.moravske-toplice.si/obcina/obcinski-praznik/
 118. »Lex Localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 119. »Murskosoboška občina praznuje občinski praznik - Pomurec.com«. www.pomurec.com. Pridobljeno 19. maja 2021.
 120. E-občina. »Medobčinski uradni vestnik, št. 21/2000 - e-obcina.si«. www.e-obcina.si. Pridobljeno 4. septembra 2022.
 121. E-občina. »Občinski praznik Občine Naklo«. www.naklo.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 122. E-občina. »Občinski praznik - nazarje.si«. www.nazarje.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 123. »arhivska kopija«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. januarja 2022. Pridobljeno 5. januarja 2022.
 124. Podravje, Moje (21. maj 2022). »Oplotnica: Občina praznuje 24. občinski praznik«. Moje Podravje. Pridobljeno 4. septembra 2022.
 125. »(Občina Odranci) 700-letnico imenovanja kraja so zaznamovali s slovesnostjo«. vestnik.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 126. »Odlok o občinskem prazniku Občine Odranci«. Uradni list. Občina Odranci. 16. november 2023. Pridobljeno 29. maja 2024.
 127. »Prvi občinski praznik v Ormožu obeležili z razstavo starih fotografij in razglednic Ormoža | KTV ORMOŽ«. ktv-ormoz.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 128. »Občinski prazniki«. Občina Osilnica. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 129. »Lex Localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 130. E-občina. »Občinski praznik - piran.si«. www.piran.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 131. E-občina. »Občinski praznik - pivka.si«. www.pivka.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 132. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 133. (PDF) https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22048200DrobneRosana.pdf. {{navedi splet}}: Manjkajoč ali prazen |title= (pomoč)
 134. (PDF) http://www.testing.pip-td-podlehnik.v-izdelavi.si/data/upload/Vodnik_po_Obcini_Podlehnik_II__ponatis_popravek3(1).pdf. {{navedi splet}}: Manjkajoč ali prazen |title= (pomoč)
 135. (PDF) https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/236633/Medobcinski%20uradni%20vestnik%20st.%2027-2019.pdf. {{navedi splet}}: Manjkajoč ali prazen |title= (pomoč)
 136. Urednik. »Sosednja občina Poljčane praznuje občinski praznik - Bistričan«. bistrican.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 137. »Občinski praznik in nagrajenci – Občina Polzela«. Pridobljeno 19. maja 2021.
 138. E-občina. »Občinski praznik - postojna.si«. www.postojna.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 139. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 140. E-občina. »Občinski praznik Občine Preddvor«. www.preddvor.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 141. http://www.prevalje.si/O-Prevaljah/Obcinski-praznik/
 142. E-občina. »Občinski praznik Mestne občine Ptuj«. www.ptuj.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 143. E-občina. »Občinski praznik - puconci.si«. www.puconci.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 144. E-občina. »Osrednja proslava ob 23. občinskem prazniku Občine Rače – Fram - race-fram.si«. www.race-fram.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 145. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 146. »OBČINA RADLJE OB DRAVI PRAZNUJE«. sktm. Pridobljeno 4. septembra 2022.
 147. E-občina. »Občinski praznik Občine Radovljica«. radovljica.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 148. »Občina Radenci – Občina Radenci«. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 149. https://ravne.si/objave/191
 150. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 151. E-občina. »Prejemniki priznanj - Občina Rečica ob Savinji«. www.obcina-recica.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 152. »Občina Renče-Vogrsko praznuje prvič«. Dnevnik. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 153. E-občina. »Občinski praznik Občine Ribnica«. www.ribnica.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 154. »Občinski praznik - Občina Rogaška Slatina«. www.rogaska-slatina.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 155. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 156. »Grb, zastava in praznik občine«. Občina Rogatec. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 157. E-občina. »Občinski praznik - ruse.si«. www.ruse.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 158. (PDF) https://www.selnica.si/wp-content/uploads/2018/04/Odlok-o-ob%C4%8Dinskem-prazniku-in-spominskem-dnevu-Ob%C4%8Dine-Selnica-ob-Dravi.pdf. {{navedi splet}}: Manjkajoč ali prazen |title= (pomoč)
 159. E-občina. »Občinski praznik - semic.si«. www.semic.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 160. »Danes praznuje občina Sevnica«. Posavskiobzornik.si. Pridobljeno 5. junija 2023.
 161. »Danes praznuje občina Sevnica«. Posavskiobzornik.si. Pridobljeno 5. junija 2023.
 162. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 163. https://www.slovenjgradec.si/Domov/ArtMID/439/ArticleID/6100/OB%C4%8CINSKI-PRAZNIK-MESTNE-OB%C4%8CINE-SLOVENJ-GRADEC
 164. E-občina. »Občinski praznik Občine Slovenska Bistrica«. www.slovenska-bistrica.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 165. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 166. »Prepoznavnost kraja je odvisna od ljudi, ki živijo v njem«. Dolenjski list. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 167. »Občinski praznik in simbol občine«. Občina Sodražica. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 168. E-občina. »Uradno glasilo 02/2001 - solcava.si«. www.solcava.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 169. Ožir, Špela. »Obiskovalci dobrodošli, manj njihovi jekleni konjički«. Novi tednik - Vedno z menoj!. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 170. E-občina. »Občinski praznik Občine Središče ob Dravi«. www.sredisce-ob-dravi.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 171. E-občina. »Občinski praznik - starse.si«. www.starse.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 172. (PDF) https://web.archive.org/web/20160304023832/http://www.obcina-straza.si/wp-content/uploads/2016/01/turisticni-vodnik-STRAZA-2016_prew5.pdf. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 4. marca 2016. Pridobljeno 1. septembra 2022. {{navedi splet}}: Manjkajoč ali prazen |title= (pomoč)
 173. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 174. Jerman, Vladimir (17. maj 2016). »Romarsko Sv. Trojico krasijo novi zvoniki«. old.slovenskenovice.si. Pridobljeno 5. junija 2023.
 175. »Lex Localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 176. (PDF) https://www.obcinajurij.si/images/obcina/splosni_akti_obcine/2007/ODLOK%20O%20GRBU,%20ZASTAVI%20IN%20OB%C4%8CINSKEM%20PRAZNIKU.pdf. {{navedi splet}}: Manjkajoč ali prazen |title= (pomoč)
 177. »Predstavitev občine | Občina Sveti Tomaž«. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 178. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 179. »Lex Localis«. www.lex-localis.info. Pridobljeno 4. septembra 2022.
 180. »V Šentilju so praznovali farni in krajevni praznik«. Net TV online. 6. september 2021. Pridobljeno 4. septembra 2022.
 181. https://kozjansko.info/2021/09/obcina-sentjur-na-predvecer-praznika-pocastila-obcinske-nagrajence-foto-video/
 182. E-občina. »Občinski praznik - sentrupert.si«. www.sentrupert.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 183. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1996-01-2689/odlok-o-dolocitvi-praznika-obcine-skocjan/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
 184. »Občinski praznik – Občina Škofljica«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 24. junija 2021. Pridobljeno 19. maja 2021.
 185. »Zaščitnica Škofljičanov je ptica«. Dnevnik. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 186. https://www.skofjaloka.si/objave/191
 187. E-občina. »Občinski praznik - smarje.si«. www.smarje.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 188. E-občina. »Občinski praznik Občine Šmarješke Toplice«. www.smarjeske-toplice.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 189. »Odlok o občinskem prazniku« (PDF). Občina Šmartno pri Litiji. 7. februar 2008.
 190. https://sostanj.si/objava/154980
 191. Komerički Kotnik, Lea. »»Argument, da je nekaj predrago, ne vzdrži!««. Novi tednik - Vedno z menoj!. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 192. »arhivska kopija«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. januarja 2022. Pridobljeno 5. januarja 2022.
 193. Ožir, Špela. »Ob letošnjem prazniku brez slavnostne seje in občinskih nagrajencev«. Novi tednik - Vedno z menoj!. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 194. »arhivska kopija«. Arhivirano iz prvotnega spletišča dne 5. januarja 2022. Pridobljeno 5. januarja 2022.
 195. »Že od nekdaj se na Tišini praznuje 8. septembra«. Prlekija-on.net. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 196. »Na zadnji majski dan praznuje tolminska občina«. primorskival.si. Pridobljeno 3. junija 2021.
 197. »SPOMENIK BOJ Z ORJUNO«. Trbovlje - V središču Zasavja. Pridobljeno 8. septembra 2022.
 198. https://www.mojaobcina.si/trebnje/novice/13-praznik-obcine-trebnje-podelili-so-priznanja-in-plakete.html
 199. https://www.trnovska-vas.si/objave/191
 200. »Občina Tržič praznovala občinski praznik - Naziv častni občan je prejel prof. dr. Ernest Petrič«. www.mojaobcina.si. Občina Tržič. Pridobljeno 1. septembra 2022 – prek MojaObčina.si.
 201. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 202. »V Veržeju praznovali 24. občinski praznik«. radiomaxi.si. Pridobljeno 5. junija 2023.
 203. »V Veržeju praznovali 24. občinski praznik«. radiomaxi.si. Pridobljeno 5. junija 2023.
 204. https://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2007/09/308-Praznik-mestne-obcine-Velenje
 205. https://obcina.velike-lasce.si/si/o-obcini#obcinski-praznik
 206. https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/novice/danes-je-praznik-obcine-vipava/528525
 207. »DANES PRAZNUJE OBČINA VIPAVA«. primorskival.si. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 208. https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/15704
 209. E-občina. »Občinski praznik Občine Vodice«. www.vodice.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 210. https://www.mojaobcina.si/vransko/novice/praznik-obcine-vransko-1.html
 211. https://www.mojaobcina.si/vrhnika/novice/danes-praznuje-vrhnika.html
 212. https://sk.acs.si/sites/sk.acs.si/files/zdenka_jamnik_1.pdf
 213. https://www.zagorje.si/objave/191
 214. Milošič, Eva. »Zavrč: Bo občinski praznik dobil nov datum?«. Štajerski tednik. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 215. E-občina. »Občinski praznik - zavrc.si«. www.zavrc.si. Pridobljeno 5. junija 2023.
 216. https://www.zrece.si/objave/191
 217. »Nedelja v Žalcu v znamenju občinskega praznika«. Radio Štajerski val. Pridobljeno 19. maja 2021.
 218. E-občina. »Občinski praznik Občine Železniki«. www.zelezniki.si. Pridobljeno 19. maja 2021.
 219. Milošič, Eva. »Žetale: Kostanjev piknik vendarle bo, najbrž brez »predvolilnega golaža««. Štajerski tednik. Pridobljeno 1. septembra 2022.
 220. »Pred dnevom državnosti je v Žireh potekala slavnostna občinska proslava«. primorskival.si. Pridobljeno 29. junija 2021.
 221. »Uradni list - Vsebina Uradnega lista«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 5. septembra 2022.
 222. https://www.zuzemberk.si/novice/voscilo-ob-prazniku-obcine-zuzemberk/