Občina

lokalna skupnost, ki ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise in naloge na področjih, ki so ji dodeljeni

Óbčina je osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise in naloge na področjih, ki so ji dodeljeni. Občino sestavlja območje enega ali več naselij, povezanih s skupnimi interesi prebivalcev. Predstavnik občine je po večinskem volilnem sistemu izvoljeni župan.

Slovenske občine, stanje od maja 2006 naprej. Vir podatkov: GURS

Slovenske občine

uredi
Glavni članek: Občine v Sloveniji.

Slovenija je upravno razdeljena na 212 občin, med katerimi jih ima 12 status mestne občine. Občine v Republiki Sloveniji ureja Zakon o lokalni samoupravi. Po tem zakonu se občine lahko povezujejo v pokrajine, čeprav zaenkrat te uradno še niso bile ustanovljene.

Občina ima najmanj 5000 prebivalcev, razen če gre za ustanovitev nove občine z združitvijo dveh ali več občin ali za geografske, obmejne, narodnostne, zgodovinske ali gospodarske razloge.

 
Povprečna neto plača
Povprečna neto plača po občinah avgusta 2003
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
                     

Občinski simboli

uredi

Vsaka slovenska občina ima svoj poseben občinski grb, zastavo in občinski praznik, ki so njihovi simboli.

Glej tudi

uredi