Karakteristična funkcija verjetnostne porazdelitve

Karakterístična fúnkcija verjétnostne porazdelítve (značilna funkcija verjetnostne porazdelitve) ali kar karakteristična funkcija v verjetnostnem računu in statistiki za poljubno slučajno spremenljivko popolnoma določa verjetnostno porazdelitev.

Karakteristična funkcija nam na drugi način (običajno celo enostavnejši) omogoča določanje funkcije gostote verjetnosti in zbirne funkcije verjetnosti. S pomočjo karakteristične funkcije je enostavneje določiti funkcijo gostote verjetnosti ali zbirno funkcijo verjetnosti pri tistih porazdelitvah, ki imajo zelo zapleteno funkcijo porazdelitve.

Definicija uredi

 

kjer

Zgornji izraz velja samo, če obstoja   (funkcija gostote verjetnosti).
Uporabljeni integral je Rieman-Stieltjesov integral.
Slučajna spremenljivka je označena z X.

Če poznamo karakteristično funkcijo, lahko dobimo zbirno funkcijo verjetnosti na naslednji način:

 .

Če integrabilno karakteristično funkcijo označimo s   in je   absolutno zvezna, ima slučajna spremenljivka X funkcijo gostote verjetnosti   dano z

    če je X skalarna spremenljivka

Lévyjev izrek se imenuje po francoskem matematiku Paulu Pierru Lévyju (1886 – 1971). Izrek pravi naslednje: če je   karakteristična funkcija porazdelitve  , potem obstojata dve taki točki a<b, da velja

    če je X skalarna spremenljivka

Velja tudi

 ,   za skalarno naključno spremenljivko X

Zgledi uredi

Porazdelitev Karakteristična funkcija φ(t)
degenerirana porazdelitev δa    
binomska porazdelitev B(n, p)    
Poissonova porazdelitev Pois(λ)    
zvezna enakomerna porazdelitev U(a, b)    
Laplaceova porazdelitev L(μ, b)    
normalna porazdelitev N(μ, σ2)    
porazdelitev hi-kvadrat χ2k    
Cauchyjeva porazdelitev Cauchy(μ, θ)    
porazdelitev gama Γ(k, θ)    
eksponentna porazdelitev Exp(λ)    
multivariantna normalna porazdelitev N(μ, Σ)