Verjetnostna porazdelitev

Verjetnostna porazdelitev (tudi porazdelitev verjetnosti) je v verjetnostnem računu in statistiki pravilo, ki določa verjetnost, da slučajna spremenljivka zavzame neko vrednost. Porazdelitev verjetnosti opisuje območje, ki ga slučajna spremenljivka lahko zavzame, in verjetnost, da je vrednost spremenljivke v tem območju. To z drugimi besedami pomeni, da je to funkcija, ki povezuje statistični poskus in verjetnost izida tega poskusa.

Najbolj pogosto uporabljana verjetnostna porazdelitev (normalna ali Gaussova porazdelitev).

Verjetnostne porazdelitve so lahko:

  • diskretne, kjer lahko spremenljivka zavzame samo določene vrednosti (končno število vrednosti)
  • zvezne, kjer lahko spremenljivka zavzame vsako vrednost (neskončno vrednosti)

Diskretna porazdelitev uredi

Ker je verjetnost, da spremenljivka zavzame neko vrednost, enaka:

 

velja:

 

Zvezna porazdelitev uredi

Če se s   označi zvezno gostoto verjetnosti za katero za vsak   velja:

 

potem je:

 

To pomeni, da je ploščina pod krivuljo vedno enaka 1 (vsota vseh verjetnosti je 1).

Velja tudi naslednja zveza med zbirno funkcijo verjetnosti ( ) in porazdelitvijo verjetnosti:

 
 

Glej tudi uredi