Francoske verske vojne


Državljanska vojna v Franciji se je začela, ko so se hugenoti (francoski kalvinisti) pod vodstvom admirala Colignyja uprli katoliškem kralju.

V 16. stoletju so bili hugenoti v Franciji preganjani, vendar kljub temu močno zasidrani med plemstvom na jugu države. Na strani kralja je bilo katoliško plemstvo, ki ga je vodil Guise. Glavna sila Katoliške Francije je bila Katoliška liga, ki je bila ustanovljena prav za to, da bi se zoperstavila hugenotom

Pri vojni je posredovala celo kraljica Katarina Medičejska, žena takratnega kralja Henrika II., vendar neuspešno. Tako je med letoma 1562 in 1598 izbruhnilo osem hugenotskih vojn.

Višek so verske vojne dosegle v šentjernejski noči 24. 8. 1572. Na poroki Henrika Burbonskega je dala Katarina Medičejska pobiti več kot dva tisoč hugenotov.

Verske vojne so se končale z nantskim ediktom, s katerim je Henrik Burbonski hugenotom zagotovil versko svobodo.

Francozi pa so sodelovali tudi v tridesetletni vojni, ki je divjala predvsem na območju rimsko nemškega cesarstva. Vojna se je začela na Češkem, kjer so habsburški knezi uvajali absolutizem in krepili protireformacijo. Skozi okno dvorca Hradčani so leta 1618 protestanti pometali tri kraljeve odposlance - praška defenestracija. Odstavili so Ferdinanda in namesto njega izvolili voditelja nemških protestantov, Friderika Palatinskega. Ferdinand jih je s pomočjo Španije, nemških katoličanov in papeža premagal leta 1620 v bitki pri Beli gori, nato je nadaljeval proti Nemčiji. Francozi (kardinal Richelieu), Švedi in Danci so podprli nemške protestante in prisilili Habsburžane v mirovna pogajanja, katerih rezultat je bil vestfalski mir leta 1648. Po teh vojnah je vlogo velesile prevzela Francija.