Nova zaveza

Nova zaveza (hebrejsko ברית חדשה [berit hadašah] , grško διαθήκη καινή) pomeni zavezo, ki jo je po verovanju kristjanov Bog sklenil z ljudmi po posredovanju Jezusa Kristusa in je dopolnitev že prej sklenjene stare zaveze. Po drugi strani izraz Nova zaveza označuje tiste knjige Svetega pisma, ki opisujejo ustanovitev te zaveze - torej opisujejo javno delovanje Jezusa Kristusa in njegovih učencev. Poleg tega lahko izraz nova zaveza (točneje novozavezni čas) označuje tudi zgodovinsko obdobje, ki se je začelo z utelešenjem Jezusa Kristusa in traja še zdaj.

Niz člankov
Krščanstvo
Krščanstvo

Osebnosti
Jezus Kristus
Devica Marija
Apostoli
Cerkveni očetje
Svetniki
Papeži
Kardinali
Nadškofi
Škofi

Zgodovina
Ekumenski koncili
Drugi vatikanski koncil
Velika shizma
Zahodni razkol
Arhidiakon
Katolištvo
Pravoslavje
Protestantizem

Osnove
Sveta Trojica
Cerkev
Sveto pismo
Zakramenti

Molitve
Oče naš
Zdrava Marija
Veroizpoved
Rožni venec

Jurij Dalmatin je 1584 prevedel celo Sveto pismo. Na Ogrskem je Štefan Küzmič leta 1771 objavil prevod Nove zaveze v prekmurskem narečju (Nouvi Zákon). Mikloš Küzmič je prevel odlomke iz Nove zaveze 1780 (Szvéti evangyeliomi).

Zaveza med Bogom in ljudmiUredi

Judovska vera je govorila o stari zavezi, ki jo je Bog sklenil s svojim ljudstvom preko izraelskih očakov in prerokov (2 Mz 19). V knjigi preroka Jeremija pa lahko že beremo napoved nove zaveze:

Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil novo zavezo. Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele; to zavezo z menoj so prelomili, čeprav sem bil njihov gospodar, govori Gospod. To je namreč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod: Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Ne bodo več učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli: »Spoznajte Gospod!«, ker me bodo poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori Gospod. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. (Jer 31,31-34)

Jezusovi učenci so v Jezusovem javnem delovanju videli uresničitev te prerokbe, saj je ravno Jezus učil o odpuščanju grehov in krivde. Za trenutek ustanovitve nove zaveze pa se po navadi šteje zadnjo večerjo.

Novozavezne knjigeUredi

Z izrazom Nova zaveza (po navadi z veliko začetnico - kot naslov) označujemo tudi del Svetega pisma: točneje tisti del, ki opisuje Jezusovo javno delovanje, zavezo z Bogom in delovanje njegovih prvih učencev. Novo zavezo v tem pomenu besede sestavlja naslednjih 27 knjig:

Zunanje povezaveUredi

  • Biblija.net - celotno Sveto pismo na internetu (v slovenščini, v različnih izdajah)