Kalvinizem

teološko gibanje francoskega reformatorja iz Ženeve Jeana Calvina

Reformacija je zajela tudi Švico. Pod vodstvom Francoza Jeana Calvina, ki je pribežal v Švico, se je oblikovala posebna smer reformacije- kalvinizem.

Calvin je trdil, da so ljudje že po naravi grešni in da je Bog že pred stvarjanjem nekatere določil za zveličanje, druge pa za pogubljenje- nauk imenujemo predestinacija.

Kalvinizem je uvedel tako imenovana »stroga pravila«.

  • Vernikom je bilo prepovedano nositi svetle obleke, obiskovati gostilne in kartati
  • Cerkve so bile brez okrasja, v njih sta bila dovoljena le molitev in petje psalmov.

Kalvinizem se je razširil tudi na Nizozemsko in v Francijo. Francoske kalviniste imenujemo hugenoti.