Wikipedija:Wiki priznanja

V navadi je, da se nagradi zaslužne Wikipediste za njihov prispevek. Priznanje se podeli tako, da se uredi njihova uporabniška stran in doda priznanje in utemeljitev.

Koncept priznanja je razvil SunirShah na MeatballWiki, nato pa je bil vključen v Wikipedijo in od uvedbe neštetokrat podeljen. Za lažje podeljevanje lahko uporabite predloge {{priznanje}}, {{priznanje2}} in {{priznanje3}}.

Po podelitvi priznanja, le-to zabeležite v seznam dobitnikov priznanj v Wikipediji.

V primeru, če uporabnik ne želi prejeti priznanj, naj to jasno zapiše na svoji uporabniški strani, drugače se smatra, da nima nikakršnih zadržkov.

ZvezdeUredi

ZvezdaUredi

Ta zvezda, prva na Wikipediji, je podeljena zaslužnim uporabnikom za njihove doprinose.

Seznam prejemnikov


Uredniška zvezdaUredi

Uredniška zvezda se podeljuje uporabnikom, ki so posebno zaslužni za urejanje člankov in njihovih vsebin.

Seznam prejemnikov


Delavska zvezdaUredi

Delavska zvezda se podeli uporabnikom, ki neumorno in nenehno prispevajo na težjih projektih.

Seznam prejemnikov


Manjša zvezdaUredi

Manjša urejanja so velikokrat prezrta, toda nujna pri delovanju Wikipedije. Priznanje se podeli za »manjša urejanja« velike kvalitete.

Seznam prejemnikov


Zvezda marljivostiUredi

Zvezda marljivosti se podeli za izjemno preglednost in natančnost člankov ter skupinsko delo.

Seznam prejemnikov


Zvezda neumornostiUredi

Zvezda neumornosti se podeli uporabnikom za izjemno neumorno in predano delo na dolgih in kvalitetnih člankih.

Seznam prejemnikov


Zvezda branitelja WikipedijeUredi

Zvezda branitelja se podeli uporabnikom, ki skrbijo za neomadeževano vsebino člankov ter odganjajo stran prevarante, vandale, ...

Seznam prejemnikov


Anti-vandalistična zvezdaUredi

Anti-vandalistična zvezda se podeli uporabnikom za preprečevanje in boj proti vandalizmu na Wikipediji.

Seznam prejemnikov


Zvezda za predlogeUredi

Zvezda za predloge se podeli uporabnikom za ustvarjanje in urejanje predlog in infopolj, ter njihovih dokumentacijskih podstrani.

Seznam prejemnikov


Rosettska zvezdaUredi

Rosettska zvezda se podeli uporabnikom za izreden prevajalski trud.

Seznam prejemnikov


Zgodovinska zvezdaUredi

Zgodovinska zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju zgodovine.

Seznam prejemnikov


Glasbena zvezdaUredi

Glasbena zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju glasbe.

Seznam prejemnikov


Biološka zvezdaUredi

Biološka zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju biologije.

Seznam prejemnikov


Jezikoslovna zvezdaUredi

Jezikoslovna zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju jezikoslovja.

Seznam prejemnikov


Poslovna zvezdaUredi

Poslovna zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju gospodarstva, ekonomije in podobnih temah.

Seznam prejemnikov


Vojaška zvezdaUredi

Vojaška zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju vojaštva.

Seznam prejemnikov


Znanstvena zvezdaUredi

Znanstvena zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju znanosti (matematika, fizika, kemija, astronomija,..).

Seznam prejemnikov


Športna zvezdaUredi

Športna zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju športa.

Seznam prejemnikov


Kemijska zvezdaUredi

Kemijska zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju kemije, mineralogije in sorodnih ved.

Seznam prejemnikov


Letalska zvezdaUredi

Letalska zvezda se podeli uporabnikom za delo na področju letalstva.

Seznam prejemnikov


Vijolična zvezdaUredi

Vijolična zvezda se podeli uporabnikom, ki navkljub težkim pogojem pri delu na Wikipediji, predvsem zaradi osebnih napadov, groženj in nadlegovanja s strani raznih samopromotorjev, oglaševalcev in vseh ostalih v konfliktu interesov, ostajajo zvesti projektu.

Seznam prejemnikov


RediUredi

Red francoske zvezdeUredi

Red francoske zvezde se podeli uporabnikom za delo na področju Francije.

Seznam prejemnikov


Red hrvaške zvezdeUredi

Red hrvaške zvezde se podeli uporabnikom za delo na področju Hrvaške.

Seznam prejemnikov


Red italijanske zvezdeUredi

Red italijanske zvezde se podeli uporabnikom za delo na področju Italije.

Seznam prejemnikov


Red ruske zvezdeUredi

Red ruske zvezde se podeli uporabnikom za delo na področju Rusije.

Seznam prejemnikov


Veteranska priznanjaUredi

Veteranska priznanja se podeljujejo uporabnikom, ki že dalj časa dejavno in uspešno delujejo na slovenski Wikipediji. Priznanje se podeli ob obletnici delovanja.

Seznam prejemnikov

Medalje »Ste vedeli«Uredi

Medalja »Ste vedeli«Uredi

Priznanje se podeli uporabnikom, ki so prispevali najmanj 5 člankov, ki so bili predstavljeni kot Ste vedeli.

Seznam prejemnikov


Medalja »Ste vedeli« 25Uredi

Priznanje se podeli uporabnikom, ki so prispevali najmanj 25 člankov, ki so bili predstavljeni kot Ste vedeli.

Seznam prejemnikov


Medalja »Ste vedeli« 50Uredi

Priznanje se podeli uporabnikom, ki so prispevali najmanj 50 člankov, ki so bili predstavljeni kot Ste vedeli.

Seznam prejemnikov


Medalja »Ste vedeli« 100Uredi

Priznanje se podeli uporabnikom, ki so prispevali najmanj 100 člankov, ki so bili predstavljeni kot Ste vedeli.

Seznam prejemnikov


Druga priznanjaUredi

Poleg zvezd obstajajo tudi druga priznanja.

Wikimedalja za hišniška opravilaUredi

Wiki medalja za hišniška opravila se podeli za dobro hišniško delo.

Seznam prejemnikov


WikiHvalaUredi

WikiHvala se podeli v znamenje zahvale za prispevek.

Seznam prejemnikov

Za zahvale v obvestilih glej Dnevnik zahval.

Priznanje za izjemnega novincaUredi

Priznanje za izjemnega novinca se podeli novincem, ki v kratkem času od vpisa prispevajo znatno število kvalitetnih člankov oz. na kakšen drugačen način pripomorejo k delovanju Wikipedije.

Seznam prejemnikov


Fotografsko priznanjeUredi

Priznanje se podeli uporabnikom, ki prispevajo veliko število svojih, kvalitetnih fotografij in tako pripomorejo k boljšemu izgledu člankov.

Seznam prejemnikov


Medalja izbranega člankaUredi

Priznanje se podeli uporabnikom, ki so bistveno prispevali k trem ali več izbranim člankom.

Seznam prejemnikov


Priznanje glasnika WikipedijeUredi

Priznanje se podeli uporabnikom, ki širijo glas o Wikipediji.

Seznam prejemnikov