Wikipedija:Slogovni priročnik/Oblikovanje besedila

To je del Wikipedijinega slogovnega priročnika, ki obravnava, kdaj oblikovati besedilo v člankih, na primer, katero besedilo naj uporablja krepko ali ležeče poudarjeno pisavo.

Krepko besedilo

uredi

Krepko poudarjeno besedilo (besedilo podobno temu) je pogosto v Wikipedijinih člankih, vendar je primerno za uporabo le v določenih primerih.

Če ga želite ustvariti, obdajte besedilo s trojnimi apostrofi ( '''...''' ).[a]

Za semantično poudarjanje besedila (za označevanje pomembnosti, resnosti ali nujnosti) lahko uporabite tudi element HTML <strong>...</strong> ali predlogo {{strong}}. To je zaželeno, ker tako oblikovane besede izstopajo pri pretvorbi besedila v govor in drugi programski opremi, kar je pomembno zaradi težav z dostopnostjo.

Naslov članka

uredi

Najpogostejša uporaba krepko poudarjenega besedila je označitev prve pojavitve naslovne besede ali fraze članka v glavnem delu. To se naredi tudi ob prvi pojavitvi izraza (običajno sinonima v uvodu), ki je preusmeritev na članek ali enega od njegovih podpoglavij, ne glede na to, ali se izraz pojavi v uvodu ali ne. Takšna uporaba krepko poudarjenega besedila so pojavlja v večini člankov, vendar ni obvezna. To vam ne bo v pomoč v primeru, ko se veliko število izrazov preusmerja na en članek, npr. rastlinska vrsta z desetinami ljudskih imen.

Avtomatska uporaba krepko poudarjenega besedila

uredi

V naslednjih primerih se krepka pisava avtomatsko izvede s pomočjo programske opreme MediaWiki ali z brskalnikom:

 • Naslovi podpoglavij tretje ravni ali nižje ( ===Podpoglavje===, ====Pod-podpoglavje====, itd.). Pri pisanju člankov se uporablja pet ravni naslovov (najvišja raven je rezervirana za samodejno prikazano ime strani).[b]
 • Izrazi v opisnih seznamih
 • Glave tabel in opisi (vendar ne napisi slik)
 • Povezava na stran, na kateri se ta povezava pojavi (povezava sama-nase)

Ročno dodana oznaka za krepko besedilo bi bila v takih primerih odveč in se ji je treba izogibati. Na koncu bo nastala dvojno poudarjeno krepko besedilo (teža 900), ki je pretirana.

Druge uporabe

uredi

Krepko poudarjeno besedilo lahko uporabljate v nadaljevanju članka le v nekaterih posebnih primerih:

 • Po preusmeritvi: Izrazi, ki se preusmerjajo na članek ali poglavje, so običajno izpisani krepko, ko se pojavijo v prvih nekaj odstavkih uvodnega razdelka ali na začetku katerega drugega razdelka (na primer podteme obravnavane v lastnih poglavjih ali alternativna imena za glavno temo – glej § Naslov članka, zgoraj).
 • Matematični objekti, ki so včasih napisani krepko, kot so vektorji in nekateri posebni nizi, kot je simbol Q za racionalno število.
 • V nekaterih oblikah sklicevanja za številko zvezka revije ali drugih del v več zvezkih.

Predloge za navajanje, kot je Predloga:Citat, samodejno oblikujejo besedilo (ležeče, krepko in narekovaji). Zato uporaba ročnega oblikovanja znotraj predloge za navajanje povzroči neželene rezultate.

HTML <strong>...</strong>, ki se uporablja za izpis krepko poudarjenega besedila, se lahko uporabi v narekovajih za predstavitev gradiva, ki je v izvirnem gradivu predstavljeno krepko. Lahko se izpiše tudi s predlogo {{strong|...}}.

Kdaj ne uporabiti krepko poudarjenega besedila

uredi

Izogibajte se krepkemu tisku za poudarjanje besedila v članku. Namesto tega uporabite element HTML <em>...</em> ali predlogo {{em|...}} (ki izpiše besedilo ležeče).

Izogibajte se uporabi krepko poudarjenega besedila za uvajanje novih izrazov. Namesto tega je zaželena ležeča pisava (glejte § Formulacija besed). Izogibajte se uporabi krepko poudarjenega besedila (ali drugih trikov pisave) v razširitvah akronimov, kot so Združeni Narodi (za smernice o slogu akronimov glejte Wikipedija:Slogovni priročnik/Kratice § Akronimi). Isto velja za pretirano pojasnjevanje prekrivank (tvorjenk); izogibajte se stvarem kot je Texarkana je ime za Texas in Arkansas.

Čeprav je tehnično mogoče nelatinični abecedi, kot sta grščina ali cirilica, zapisati kot krepko poudarjeno besedilo, se je treba temu izogibati.

Uporaba označevalca <strong> ({{strong}}) v besedilu članka na splošno ni primerna, razen v navajanem gradivu (glejte zgoraj), čeprav je običajna na projektnih straneh, dokumentaciji predlog, razpravah na pogovornih straneh in drugih kontekstih, ki niso povezani s članki.

Ležeče besedilo

uredi

Ležeča pisava (besedilo kot je ta) se ustvari z dvojnimi apostrofi okoli ležeče vsebine: ''...''.[a] Ležeče besedilo se skupaj s pomenskimi poudarki (običajno upodobljeni ležeče) uporabljajo v Wikipediji za različne posebne namene, ki so opisani spodaj.

Poudarek

uredi

Najbolj dostopen način za označevanje poudarjenega besedila se doseže z elementom HTML <em>...</em> ali z vključitvijo poudarjenega besedila v {{em|...}} predlogo. Oznake za ležeče besedilo(''...'' ali <i>...</i>) se v praksi pogosto uporabljajo za poudarjanje, ampak ta uporaba ni semantično pravilna oznaka, zato se prednostno uporabljajo oznake za poudarek. (Oznake za ležeče besedilo so namenjene nepoudarjanju, na primer za naslove knjig in besedne zveze v tujih jezikih, kot je podrobno opisano spodaj).

Poudarek se lahko uporabi za pritegnitev pozornosti na pomembno besedo ali besedno zvezo v stavku, ko poanta ali bistvo stavka morda bralcem nista očitna, ali pa za poudarjanje kontrasta:

Gellner priznava, da mora biti znanje znanje o nečem.

Bolje bi bilo, da se izognemo poudarkom tako, da stavek ponovno napišete z bolj natančnimi izrazi. Uporaba poudarka več kot enkrat v stavku za bralce ni najbolj koristna, razen če se poudarjeni izrazi neposredno primerjajo (pogosteje primer formulacije besed za običajno ležeče besedilo).

Za druge, nepoudarjene uporabe ležečega besedila v Wikipediji, se mora uporabljati oznako ''...''; in ne <em> ali {{em}}.[c]

Ne uporabljajte krepko poudarjenega besedila za poudarjanje, kot je opisano v § Kdaj ne uporabiti krepko poudarjenega besedila.

Ne uporabljajte podčrtajev ali velikih črk za poudarjanje, kot je opisano v § Kako ne uporabiti poudarka spodaj.

Imena in naslovi

uredi

Ležeče besedilo se uporablja za naslednje tipe imen in naslovov ali njihovih okrajšav:

 • Večja umetniška dela kot so albumi, knjige, video igre, filmi, opere, simfonije, slike, kipi, časopisi, revije, epske pesmi, igre, televizijski programi ali serije, radijske oddaje in stripi. Medij objave ali predstavitve ni dejavnik.
Manjša dela (in posebej naslovljene pdelitve večjega dela) so podana v dvojnih narekovajih, tudi če naslov ni v slovenščini. (Za podrobnosti glej § Kdaj ne uporabiti ležečega besedila.)
Ti primeri so dobro uveljavljeni dogovori, priznani v večini slogovnih vodnikov. Ne uporabljajte ležečega besedila za druge kategorije ali primere, ker sami menite, da so ti ustvarjalni ali umetniški (npr. poteze v igri ali športu, logični argumenti, "obrtniški" izdelki, ali mišljenja itd.).
 • Imena sodnih zadev: FCC v. Pacifica. (Citiranje primera ali informacije v sodnem poročilu so predstavljene v običajni pisavi.)[d]
 • Nekatera znanstvena imena:
  • Geni (vendar ne proteini kodirani z geni).
  • Rodovi (in njihove okrajšave) in vsi nižji taksoni (vključno z vrstami in podvrstami), vendar ne višji taksoni (npr. družina, red itd. . Celotno znanstveno ime mora biti napisano ležeče, razen če je v ime vključena ali dodana interpolacija.(Za več informacij glej § Znanstvena imena.)
 • Imena plovil: lastna imena za:
  • Ladje, z ladijskimi predponami, klasifikacijskimi simboli in tipi v normalnem fontu: USS Baltimore (CA-68). Vendar pa imena ladij poudarite ležeče, ko se pojavijo v imenih razredov ladij (Križarke razreda Ticonderoga).
  • Zrakoplove: Spirit of St. Louis
  • Vesoljska vozila (vključno s fikcijskimi): Raketoplan Challenger, Gaia vesoljski observatorij, USS Enterprise NCC-1701, Zvezdna ladja Constitution. Ne uporabljajte ležečega besedila za poudarjajte misije, serije ali razreda, razen kadar se ujema z imenom plovila: Eagle je bil lunarni modul Apollo 11; Voyager 2 je bil izstreljen kot del programa Voyager.
  • Vlake in lokomotive: City of New Orleans (vlak)
Dodovor o plovilih se ne nanaša na manjša prevozna sredstva kot so avtomobili, tovornjaki in avtobusi, ali za imena misij. Poleg tega večina vesoljskih plovil in raket v resničnem svetu trenutno nima pravih imen, zato Apollo 11, Saturn V, Falcon 9 itd. niso primerni.

Uporabite povezovanje s pokončnico za pravilno izpisano ležeče besedilo v wikipovezavah: "USS Baltimore (CA-68), vodilna ladja križark razreda Baltimore", je izdelala [[USS Baltimore (CA-68)|USS ''Baltimore'' (CA-68)]], vodilna ladja [[križarka razreda Baltimore|križark razreda ''Baltimore'']]

Formulacija besed

uredi

Ko pišete o formulacijah besedah ali črk, uporabite ležeče besedilo. Primeri:

 • Izraz hospic izhaja iz besede hospitum, ki pomeni gostoljubno hišo, prenočišče ali zavetišče.
 • Deuce pomeni 'dva'. (Jezikoslovne glose so vključene v enojne narekovaje.)
 • Najbolj pogosta črka v slovenskem jeziku je e.

V primeru, da bi ležeče besedilo lahko povzročilo zmedo (na primer, ko se ležeče besedilo v veliki meri na isti strani uporablja za druge namene, npr. za veliko neslovenskih besed in besednih zvez), se lahko namesto tega za razlikovanje formulacije besed uporabijo dvojni narekovaji. Narekovaji se lahko uporabijo tudi, ko je omenjen cel stavek ( Predlog v vsedla se je na stol je na; ali Predlog v vsedla se je na stol je "na"). Alternativni slog . je v pomoč pri zelo majhnih znakih samih (to je ustvarjeno z: <code>.</code>).

Tehnični ali drugi žargonski izraz, ki se pojavi na strani, se običajno omenja kot beseda namesto da bi igral svojo normalno slovnično vlogo; v tem primeru ga je treba po navadi napisati ležeče ali v narekovajih, najpogosteje pa ležeče. Prvi pojav tehničnega izraza bi moral običajno biti tudi notranje povezan, če ima izraz svoj lasten članek (ali razdelek), ki natančno ustreza pomenu, ki se uporablja v trenutnem članku.

Ležeče besedilo se lahko uporablja tudi tam, kjer oznake <dfn> ali predloge {{dfn}} označujejo prvo uporabo izraza, definicijo, uvod ali izraz z različnim pomenom na strani. Upoštevajte, da oznake <dfn> in predloge {{dfn}} ne uporabljajo oblikovanja besedila, zato je treba dodati ležeče besedilo (ali narekovaje), če je želeno. Na primer, v članku Zavest:

     Dostopna zavest je pojav, pri katerem je informacija v naših mislih dostopna za besedno poročanje in razmišljanje.
     ''<dfn>Dostopna zavest</dfn>'' je ...

Če pa je izraz alternativno ime za temo članka (pogosto cilj preusmeritve), je treba namesto ležečega besedila ali narekovajev ob takem prvem pojavu uporabiti krepko pisavo:

     Mali krilni igralec (SF), znan tudi kot trojka, je ena od petih pozicij v košarkarski igri.

Na splošno uporabite le enega od teh slogov hkrati (ne uporabljajte ležeče pisave in narekovajev ali narekovajev in krepke pisave ali ležeče pisave in krepke pisave) za namene formulacije besed. Izjemo predstavljajo primeri, ko se dva sloga kombinirata za različne namene, na primer naslov filma je napisan ležeče, v uvodu članka pa je tudi krepko poudarjen:

     Roundhay Garden Scene je zelo kratek nem film...

Kombinirani slogi so veljavni tudi v člankih o izrazu ali ko se pomembni izrazi preusmerjajo na članek, kot v primeru:

     "Novi svet" je izraz, ki se nanaša na...

Ne preklapljajte med slogi znotraj istega besedila (na primer, v enem odstavku uporabljajte ležečo pisavo za formulacijo besed, v drugem pa narekovaje).

Tuji izrazi

uredi

Wikipedija uporablja ležečo pisavo za besedne zveze v drugih jezikih in za posamezne tuje besede, ki v slovenščini še niso v vsakodnevni uporabi. Uporabljajte izvirne črkovne znamke, če uporabljajo latinično abecedo (z ali brez diakritičnih znamenj) - v nasprotnem primeru pa prevedite njihovo črkovanje v slovenščino. Na primer:

 • Gustav I. Švedski je imel rad za zajtrk hrustljave kruhke (knäckebröd) z različnimi nadevi, kot je messmör (maslo iz kozjega mleka), šunko in zelenjavo.
 • Koda: [[Gustav I. Švedski]] je imel rad za zajtrk [[knäckebröd|hrustljave kruhke]] ({{lang|sv|knäckebröd}}) z različnimi nadevi, kot je {{lang|sv|messmör}} (maslo iz kozjega mleka), šunka in zelenjava.

Predloge {{lang}} in njene različice podpirajo vse jezikovne kode ISO 639, pravilno določijo jezik in samodejno dodajo ležečo pisavo. Prosimo, uporabite te predloge namesto ročnega dodajanja ležeče pisave za besedilo v tujem jeziku.

Tuje besede uporabljajte zmerno.

Prevzete besede ali fraze, ki so bile asimilirane v slovenščino in so v splošni rabi, kot so pretor, Gestapo, samuraj, esprit de corps ni potrebno pisati ležeče. Prav tako so oznake glasbenega tempa ali izrazi, kot sta menuet in trio, napisani v navadnem pokončnem tisku. Pravilo je, da besede, ki se pojavljajo v večjih slovenskih slovarjih, ne pišemo ležeče.

Če obstaja razlog za vključitev izraza v nelatinični pisavi, ga lahko umestimo med oklepaje. Besedila v nelatinični pisavi (kot so grščina, cirilica ali kitajščina) naj ne bodo napisana ležeče niti ne krepko, tudi če je to tehnično izvedljivo; razlika v pisavi zadostuje. Vendar naslovi večjih del morajo biti zapisani ležeče.

Lastno ime običajno ne zapišemo ležeče, lahko pa je ležeče, ko se omenja samo ime, na primer v uvodu, ko je tuje ime vključeno v oklepaju za slovenskim imenom; npr.: Nuremberg (nemško Nürnberg). Obstajajo lahko drugi razlogi za uporabo ležeče pisave za besedno zvezo, ki je ali vsebuje neslovensko lastno ime, na primer naslov večjega objavljenega dela: Les Liaisons dangereuses. Imena organizacij in ustanov ne smejo biti v ležečem tisku,[1] razen če kontekst to zahteva drugače, kot ob prvi uporabi v članku o organizaciji. Kadar ime ne smemo zapisati biti ležeče, lahko jezikovna oznaka še vedno zagotovi pravilno izgovorjavo v bralnikih zaslona z uporabo parametra |italic=unset: {{lang|de|italic=unset|Nürnberg}}.

Zaradi boljše dostopnosti latinski citati ne smejo biti zapisani samo z veliki črkami. Pri reproduciranju vsebine je treba napise, ki so bili prvotno napisani z velikimi črkami, prepisati v skladu s pravili za uporabo velikih začetnic v slovenščini. Upoštevajte pa, da lahko preprosto odpravljanje velikih črk povzroči napačno ortografijo; velika V lahko na primer predstavlja soglasnik v ali samoglasnik u. Predstavitev z samo velikimi črkami se lahko ohrani, če je to kontekstualno uporabno, na primer v tehničnem jezikovnem gradivu in opisih artefaktov. Urejevalci morajo biti pri prepisovanju epigrafskih in numizmatičnih virov previdni pri lastnih interpretacijah. Zlasti na kovancih je znak, ki je videti kot črka, lahko znak za rimsko številko, nominalno vrednost ali simbol. Za članke, ki reproducirajo primere epigrafike ali opise kovancev, je potrebo preveriti pravopis v strokovnih sekundarnih virih.

Znanstvena imena

uredi

Znanstvena imena organizmov so oblikovana v skladu z običajno taksonomsko nomenklaturo.

 • Taksone, višje od rodu (izjeme so navedena spodaj) ne pišite ležeče (ampak z veliko začetnico).
  • Taksonomija virusov je delna izjema; sedanja znanstvena praksa je ležeč zapis vseh stopenj taksonov (tudi tiste, ki so višje od rodu; npr. red Ortervirales ali družina Herpesviridae). Vendar naj se to uporabi samo v člankih o virusih ali virologiji; omembe taksonov virusov v člankih o drugih oblikah življenja bi morale upoštevati običajna pravila za ležeči zapis znanstvenih imen.
 • Ležeče zapišite vse nižje stopnje taksonov: rod (z veliko začetnico), podrod (z veliko začetnico), vrsto, podvrsto.
  • Imena rodov so vedno napisana ležeče (in z veliko začetnico), tudi če niso povezana z imenom vrste: Allosaurus, Falco, Anas.
  • Celotno binomsko ali trinomsko znanstveno ime je zapisano ležeče, ne glede na to, ali je navedeno v celoti ali skrajšano: (Liriodendron tulipifera, N. v. piaropicola).
 • Interpolacije, kot so "cf.", "×", "var." ali "subsp." niso zapisane ležeče: Ninox cf. novaeseelandiae chaussie je hibridna mačka (Felis catus × F. chaus) .
 • Izrazi v oklepajih ne smejo biti zapisani ležeče, razen če so del znanstvenega imena, kot v primeru podroda, ki je vedno zapisan ležeče, čeprav oklepaji (okrogli oklepaji) niso: Potentilla (Sibbaldiopsis) tridentata .
 • Avtoritet (imen avtorjev) poleg znanstvenih imen ne pišite ležeče: Subgenus Potentilla Syme and subgenus Hypargyrium (Fourr.) Juz. have been combined under subgenus Potentilla Syme Subgenus Potentilla Syme and subgenus Hypargyrium (Fourr.) Juz. have been combined under subgenus Potentilla Syme. V telesu članka obdajte informacije o avtoriteti v {{small}} ali <small>...</small>. (Tega ni treba storiti v taksonomki, ki to obravnava samodejno.)

Izpeljane uporabe v nebioloških kontekstih niso označene s poševnim tiskom: Največji mesojedec v družini Tyrannosauridae je bil T. rex, toda Unicorn je bil albun skupine T. Rex.

Čeprav znanstvena imena pogosto izvirajo iz latinščine ali stare grščine, niso nikoli označena z {{lang}} ali podobnimi predlogami.

Citati

uredi

Običajno ni pravilno, če citate navajate v ležečem tisku. Uporabiti jih je treba le, če bi gradivo sicer zahtevalo poševno pisavo, na primer za poudarjanje ali označevanje uporabe neslovenskih besed. Samo narekovaji so zadosten in pravilen način za označevanje citatov. Označite, ali je bil ležeči tisk uporabljen v izvirnem besedilu ali pa je bil dodan pozneje. Na primer: "Now cracks a noble heart. Good night sweet prince: And flights of angels sing thee to thy rest!" (poudarek dodan).

Spremenljivke

uredi

Programske spremenljivke

uredi

Spremenljivke v računalniških programih in simbole programskih spremenljivk v običajni slovenski prozi prozi in v računalniški izvorni kodi, so predstavljene kot tekstovna vsebina in jih je mogoče označiti z elementom <var> ali njegovim ekvivalentom wiki oznake, s predlogo {{var}} :

 • ...kjer se <var>x</var> poveča pri vsakem prehodu......kjer se x poveča pri vsakem prehodu...
 • |id={{var|ISBN ali drugi identifikator}}|id=ISBN ali drugi identifikator

To omogoča bogatejšo semantično označevanje namesto preprostega ležečega zapisa (ali brez oblikovanja), kar lahko pomaga pri iskanju, dostopnosti in razlikovanju med spremenljivkami in konkretnimi vrednostmi.

Matematične spremenljivke

uredi

Simboli za matematične spremenljivke, bodisi uporabljene znotraj matematičnih formul ali uporabljene ločeno, so zapisani ležeče:

 • Vrednost ''y'' pri ''x'' = 3Vrednost y pri x = 3
 • ''E'' = ''mc''<sup>2</sup>E = mc2

Nekatere stvari ostanejo v pokončni obliki ne glede na okoliško besedilo

 • Krepko poudarjene spremenljivke (kot so vektorji) in strukture (kot so Q, racionalna števila)
 • Črke s puščico na vrhu za vektorje
 • Simboli za kemične elemente in spojine, kot je HCl
 • Simboli za merske enote, kot so kg, ft/s
 • Simboli za matematične operatorje, kot sta sin in ln
  sin x, ln ( p / p 0 )

Predloga {{mvar}} je na voljo za razlikovanje med I (velike črke i) in l (male črke L) kot spremenljivkama, ki sta videti skoraj enaki v večini pisav sans-serif, vključno s privzetimi pisavami številnih brskalnikov.

Kdaj ne uporabiti ležečega besedila

uredi

Ležeča pisava se običajno uporablja samo za naslove daljših del. Naslovi krajših del naj bodo v dvojnih narekovajih (»tako besedilo«). To še posebej velja za dela, ki obstajajo kot manjši del večjega dela. Ti vključujejo, vendar niso omejeni na: članke, eseje, prispevke, poglavja, razdelke ali dele časopisov in revij, epizode avdiovizualnih serij, segmente ali skeče v daljših programih, kratke pesmi, kratke zgodbe; pesmi, skladbe z albumov in druga kratka glasbena dela; letake in okrožnice.

Ležeči tisk se ne sme uporabljati za tujejezična besedila v nelatiničnih pisavah, kot so kitajski znaki in cirilica, ali za lastna imena, za katera ne velja dogovor ležečega pisanja neslovenskih besed in besednih zvez; tako naslov kratkega neslovenskega dela enostavno dobi narekovaje.

Kako ne uporabiti poudarka

uredi

Izogibajte se različnim vrstam pretiranega poudarjanja, razen priporočenega (glej: WP:POUDAREK), ki bi odvračalo pozornost od pisanja.

Opombe

uredi
 1. 1,0 1,1 Tehnično je mogoče uporabiti za krepko poudarjeno besedilo tudi element HTML <b>...</b> in za poševno pisavo element <i>...</i>, vendar to ni priporočljiv slog na Wikipediji, razen v primerih (večinoma v kodi predloge), kjer je to tehnično potrebno.
 2. Strani v svetovnem spletu so zapisane v jeziku za označevanje nadbesedila (HTML); Spletni brskalniki HTML izpišejo kot oblikovano besedilo. Programska oprema Mediawiki, ki jo uporablja Wikipedija, pretvori Wikibesedilo v HTML. HTML ima šest ravni naslovov, določenih v HTML kot <H1>...</H1> do <H6>...</H6>. Wikipedijin članek ali naslov članka je naslov HTML prve ravni (ker se ne uporablja znotraj Wikipedijinih člankov niti z redkimi izjemami v drugih prostorih). Naslovi znotraj članka ali strani uporabljajo HTML druge do šeste ravni poglavij.
 3. In particular, words as words, including introduced terms of art, and foreign words and phrases, use normal typographic italics (''...'' or <i>...</i> markup, when necessary). Do not use emphasis markup as an "escape" for italic markup. If you have a situation that would result in something like ''War and Peace'''s plot (in which the '' followed by a possessive apostrophe is apt to be parsed as turning on boldfacing instead of ending the italics), you can rewrite to avoid the possessive, or use a proper escape in various forms, including: ''War and Peace''<nowiki />'s plot, <i>War and Peace</i>'s plot, or ''War and Peace''{{'}}s plot.
 4. Nekateri pravni članki na Wikipediji uporabljajo slog pravnega citiranja Bluebook, ki določa poševno pisavo za imena primerov v telesu članka in običajno (Roman) pisavo za citiranje opomb pod črto.

Sklici

uredi
 1. O slogu za imena organizacij, glej, na primer: Chicago Manual of Style, v "11.8 Foreign institutions": "Če so zapisana v izvirnem jeziku, se imena tujih ... ustanov in podjetij predstavijo v rimski pisavi in z veliko začetnico ...". National Geographic Style Manual, v "Foreign terms": "1b. institutions and organizations ... are in roman". Government of Canada – Writing Tips, v "Italics": "Francoske in tuje besede: imen francoskih in tujih organizacij ne zapisujte ležeče".