Odpre glavni meni

Rimske številke

Pravila za tvorjenje rimskih številkUredi

 
Nekatere karte pri taroku so označene z rimskimi številkami od 1 do 21
 1. Števke se seštevajo, kadar števki z večjo vrednostjo sledi števka z manjšo ali enako vrednostjo, npr.:
  XVII = 10 + 5 + 1 + 1 = 17
 2. Posamična števka z manjšo vrednostjo na mestu levo od števke z večjo vrednostjo se od slednje odšteje, npr.:
  IV = 5 − 1 = 4
  CM = 1000 − 100 = 900
 3. Skupaj lahko stojijo največ tri števke z enako vrednostjo (izjema, ki je ostanek starejšega načina pisanja rimskih številk, je število IIII na številčnicah nekaterih ur in na kartah za tarok), npr.:
  XXX = 30
  XL = 40 (in ne XXXX)
  IX = 9 (in ne VIIII)
 4. Dovoljenih je samo teh šest odštevanj: IV, IX, XL, XC, CD, CM
  XCIX = 99 (in ne IC)
 5. Če je število moč zapisati na več različnih načinov, uporabimo najkrajšega:
  XCIX = 99 (in ne LXLIX)
 6. Števk V, L in D nikoli ne uporabljamo v subtraktivnem načinu:
  XCV = 95 (in ne VC)
 7. Števila prek 3000 so ponekod predstavljena tako, da so tisočice obkrožene, npr:
  (IX)LIV = 9054
  |M| = 1 000 000
  Druga možnost, ki se je tudi uporabljala, je vodoravna črta nad števko, ki pomeni množenje s 1000. Na ta način so lahko predstavili velika števila:
  V = 5 000
  X = 10 000
  L = 50 000
  C = 100 000
  D = 500 000
  M = 1 000 000