Wikipedija:Slogovni priročnik/Spolna identiteta

Ta stran je zbirka smernic, ki obranavajo, kako naj se v Wikipediji v člankih in na drugih straneh izraža spolna identiteta.

Biološki spol in spolna identiteta

uredi

V jeziku je prisotno razlikovanje med biološkim spolom in spolno identiteto. Na osebe, katere spol bi lahko bil vprašljiv, se sklicujte z imenom in besedami, povezanimi s spolom (npr. zaimki, moški/ženska/oseba, natakar/natakarica/natakar_ica), ki ustrezajo najnovejši izraženi samoidentifikaciji osebe, kar mora biti navedeno v najnovejših zanesljivih virih, tudi če se to ne ujema s tem, kar je v virih najpogostejše. To velja za katero koli fazo življenja osebe, razen če je ta oseba izrazila drugačno željo.

Če živeča transspolna ali nebinarna oseba pod prejšnjim imenom (tako imenovanim »mrtvim imenom«) ni bila poznana, tega imena ne bi smeli navesti na nobeni strani (vključno s seznami, preusmeritvami, stranmi za razločevanje, imeni kategorij, predlogami idr.), niti v navedkih, tudi če zanj obstaja zanesljiv vir. Ime, ki ga je uporabljala oseba, preden je postala poznana, obravnavajte kot stvar zasebnosti, ločeno od njenega trenutnega imena. Na primer:

 • Iz članka Laverne Cox: Laverne Cox  ... , * 29. maj 1972
 • Iz članka Rachel Levine: Rachel Leland Levine (/ləˈvn/) ..., * 28. oktober 1957
 • Izogibajte se: Jane Smith (prej John Hammer) ...,* 1. maj 1980

V primeru živeče transspolne ali nebinarne osebe se sme njeno rojstno ime ali prejšnje ime (poklicno ime, umetniško ime ali psevdonim) vključiti v uvodno poved njenega glavnega biografskega članka samo, če je bila ta oseba že prej poznana pod tem imenom. Predhodno ime predstavite z »rojen« ali »prej«. Na primer:

Zunaj glavnega biografskega članka se na splošno ne poglabljajte v podrobnosti o spremembah imena ali spolne predstavitve osebe, razen če je to pomembno. Kadar bi spol osebe lahko bil presenetljiv, to brez pretiravanja pojasnite ob prvi omembi. Izogibajte se nejasnim dikcijam (Jane Doe je postala oče) in takšne zadeve popravite s preoblikovanjem (npr. Jane Doe je postala starš). V člankih o delih ali drugih aktivnostih živeče trans ali nebinarne osebe pred prehodom (tranzicijo) uporabljajte njeno trenutno ime kot prednostno ime (v besedilu, tabelah, seznamih, infopoljih idr.), razen če za pretekle dogodke raje uporablja svoje prejšnje ime. Če je bila prepoznavna pod imenom, pod katerim je opravljala delo ali drugo dejavnost, to navedite v oklepaju ali opombi na koncu članka ob prvem sklicu; v več sklicih to navedite samo, če je potrebno za preprečitev zmede.

Za izognitev uporabi mrtvega imena ali napačnemu spolnemu naslavljanju, besedilo navedkov parafrazirajte, izpustite ali ga nadomestite z oglatimi oklepaji. Tega ni treba upoštevati v redkih primerih, ko se natančni navedbi ni mogoče izogniti, na primer pri besednih igrah z znanim prejšnjim imenom ipd.

 • Kritik X je dejal »Juno potrebuje za vlogo noseče najstniške zvezde izvrstno [igralko], in [Elliot] Page je pokazal, da je pravi [moški] za to delo.«. Ta izjava vključuje več dopolnil v oglatih oklepajih, ki jih je mogoče parafrazirati: Kritik X je dejal, da je za igranje glavne vloge noseče najstnice v filmu Juno potreben izvrsten igralski talent. Pripomnil je tudi, da je Page v vlogi blestel kot idealna izbira.

V virih ne odstranjujte imen avtorjev ali sklicevanj na prejšnja imena v naslovih del. Če je avtor prepoznaven, lahko navedete trenutno ime, na primer kot »X (piše pod imenom Y)«. Ne zamenjujte ali dopolnjujte nekdanjega imena osebe s trenutnim imenom, če imeni nista bili javno povezani in bi njuna povezava razkrila identiteto osebe.

Zaimki in neozaimki

uredi

Zaimek je eden od načinov, s katerim se lahko izraža spolna identiteta, ne pomeni pa, da obstaja pravilo, kateri zaimki naj se uporabljajo pri določeni spolni identiteti. Neozaimki so besede, ki si jih osebe izmislijo na novo, in nadomestijo zaimke, ki na ta način ne izražajo spola. V angleščini se uporabljajo:

 • ey (em/eirs/emself),
 • ze (hir/hirs/hirself),
 • xe (xem/xyr, xyrs, xemself).[1]

V slovenski transspolni skupnosti so se že pojavili poskusi njihove vpeljave, vendar tudi znotraj skupnosti obstajajo različna mnenja o njihovi vpeljavi v širšo rabo.[2] Za transspolno osebo je pomembno, katere zaimke uporablja zase in s katerimi zaimki želi, da jo naslavljamo.[3]

Uporaba podčrtajev ali poševnic

uredi

V Sloveniji se poleg zgoraj navedenega v pisanju uporablja podčrtaj (npr. socialne_i delavke_ci), s čimer se preseže jezikovna norma, ki na prvo mesto običajno postavlja moški slovnični spol in predpostavlja, da sta spola samo dva.[4] V Smernicah za spolno občutljivo rabo jezika[5], ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so za »inovativne vključujoče zapise« zapisali: »Za izražanje vključenosti vseh družbenih spolov se uveljavlja podčrtaj. Po podčrtaju navedemo le spremenjeni del besede, enako kot pri poševnici in vezaju.«

 • Zapis s poševnico in vezajem (npr. dijak/-inja, učenec/-ka, gasilec/-ka): obrazilo za žensko obliko dodamo neposredno moškemu poimenovanju.
 • Pogost je tudi zapis samo s poševnico (npr. učitelj/ica, pripadniki/ce).
 • Zapis s podčrtajem izraža vključitev spolnih identitet, ki presegajo opredeljevanje med moškim in ženskim spolom (npr. zdravnik_ca, spodbudil_a, čudežni_a). S podčrtajem pisci ne predvidijo le moških in ženskih, pač pa cel spekter spolnih identitet.

Če oseba uporablja izključno neozaimke, je treba na splošno uporabljati podčrtaje, vendar naj bodo običajno v njeni biografiji omenjeni tudi njeni izbrani zaimki (na primer v besedilu ali opombi na koncu besedila). Za izražanje vključenosti vseh družbenih spolov se uveljavlja podčrtaj. Po podčrtaju navedemo samo spremenjeni del besede, tako kot pri poševnici in vezaju.

Najboljše prakse

uredi
 1. Ko se odločate, kako se boste sklicevali na transspolno osebo, upoštevajte razliko med uporabo in omembo. Preden uporabite prejšnje ali uradno ime transspolne osebe, razmislite najprej samo o omembi imena. Preden ga navedete, pomislite, ali je to sploh potrebno. Na primer članek Switched-On Bach omenja prejšnje ime Wendy Carlos, vendar ga ne uporablja: »Switched-On Bach je prvi studijski album, ki ga je posnela Wendy Carlos, izdan pod njenim rojstnim imenom Walter Carlos«.
 2. Preden vključite nekdanje ime transspolne osebe v besedilo članka, razmislite o tem, da bi ga vključili samo kot opombo na koncu članka. V članku o Matrici sta režiserki in scenaristki omenjeni kot sestri Wachowski z opombo, da so ju prvotno navajali kot brata Wachowski.
 3. Če prejšnje ali uradno ime transspolne osebe ni dobro znano ali o njem niso veliko poročali, ga ne navedite, tudi če se pojavi v nekaterih zanesljivih virih.
 4. Izogibajte se uporabi zastarele fotografije transspolne osebe, ki je bila objavljena pred razkritjem, kot glavne slike v uvodu članka. Če druge fotografije niso na voljo, je na splošno bolje, da glavne slike ne vključite. Na splošno se izogibajte uporabi zastarelih fotografij, razen če je bila oseba posebej znana in odmevna pred prehodom. Članek o Wachowskih je na primer boljši brez kakršnih koli fotografij pred razkritjem, saj ni dobro znano, kako sta bili videti, ker sta se izogibali javnim nastopom. Nasprotno članek Caitlyn Jenner vsebuje fotografije pred njenim prehodom, saj je bila znana olimpijska športnica, zato je njen takratni videz pomemben za članek, čeprav v uvodni del ni vključena nobena zastarela slika.
 5. Če ni mogoče doseči soglasja o tem, katere zaimke uporabljati za osebo, lahko razmislite o predelavi članka, da bi se zaimkom popolnoma izognili. Vendar lahko zaradi tega članek postane zelo neroden ali težko razumljiv, zato to storite samo v skrajnem primeru.
 6. Nekateri urejevalci dajejo v primerih, ko je vprašljiva spolna identiteta in biografski subjekt ni navedel prednostnega zaimka, prednost uporabi podčrtajev. Drugi urejevalci tega ne uporabljajo. Zaimka oni in njih so v člankih o osebah, ki so izjavile, da jih imajo raje, vedno sprejemljivi.

Drugi slogovni vodniki

uredi

Tu so navedeni slogovni vodniki in referenčna gradiva za pisanje o trans osebah, ki so jih ustvarile druge organizacije. Zagotavljajo koristne smernice, razlage in prikazujejo najboljše prakse. Skupnost Wikipedije jih ni temeljito preverila, zato morda ne izražajo v celoti soglasja skupnosti.

Slovenski vodniki

Angleški vodniki

Sklici

uredi
 1. Young, Eris (2018). They/Them/Their: A Guide to Nonbinary and Genderqueer Identities. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. str. 58. ISBN 1784508721.
 2. Vičar, B.; Kern, B. (2017). »Možnosti jezikovnega izražanja nebinarnih transspolnih identitet v slovenščini«. Dialogi. Zv. 53(11–12). str. 231.
 3. Maličev, Patricija (27. februar 2015). »Ne ženska ne moški«. Delo.si. Pridobljeno 27. decembra 2023.
 4. Nebinarni zin. Ljubljana: Zavod TransAkcija. 2021. str. 16.
 5. Jeram, J.; Šauperl, M. (2017). Smernice za spolno občutljivo rabo jezika (PDF). Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. str. 22.

Glej tudi

uredi