Weibullova porazdelitev

Weibullova porazdelitevje družina zveznih verjetnostnih porazdelitev. Imenuje se po Waloddiju Weibullu (1887 – 1979), ki je to vrsto porazdelitve opisal v letu 1951. Prvi pa jo je opisal francoski matematik Maurice René Fréchet (1878 – 1973).

Wiebullova (2 parametrična) porazdelitev
Funkcija gostote verjetnosti za Weibullovo porazdelitev.
Zbirna funkcija verjetnosti za Weibullovo porazdelitev.
oznaka
parametri parameter merila (realno število)
parameter oblike (realno število)
interval
funkcija gostote verjetnosti
(pdf)
zbirna funkcija verjetnosti
(cdf)
pričakovana vrednost
mediana
modus
če je
varianca
simetrija
sploščenost (glej opis na levi strani))
entropija
funkcija generiranja momentov
(mgf)
karakteristična funkcija

Pomembno področje uporabe Weibullove porazdelitve je analiza preživetja oziroma analiza zanesljivosti (odpovedi) tehničnih naprav.

Za različne vrednosti parametra k velja :

  • Če je k<1, pogostost odpovedi pada s časom. To se zgodi, če obstojajo pomembne začetne odpovedi posameznih komponent naprave.
  • Kadar je k = 1 imamo stanje v katerem je število odpovedi konstantno v časovnem obdobju. To pomeni, da samo slučajni zunanji vplivi povzročajo odpovedi posameznih komponent naprave.
  • Kadar pa je k>1, nam to pomeni, da število odpovedi raste s časom. To je lahko posledica staranja.

LastnostiUredi

Funkcija gostote verjetnostiUredi

Funkcija gostote verjetnosti za Weibullovo porazdelitev je

 

kjer je

Zbirna funkcija verjetnostiUredi

Zbirna funkcija verjetnosti je enaka

 

Pričakovana vrednostUredi

Pričakovana vrednost je enaka

 .

kjer je

  •   funkcija gama.

VariancaUredi

Varianca je enaka

 .

kjer je

  •   funkcija gama.

SploščenostUredi

Sploščenost je enaka je enaka

 

kjer je

  •   funkcija gama.

Sploščenost lahko napišemo tudi kot

 .

Koeficient simetrijeUredi

Koeficient simetrije je enak

 .

EntropijaUredi

Entropija je enaka

 

kjer je

Funkcija generiranja momentovUredi

Funkcija generiranja momentov je

 

Karakteristična funkcijaUredi

Karakteristična funkcija je enaka:

 

Weibullova porazdelitev s tremi parametriUredi

Posplošitev Weibullove porazdelitve z dvema parametroma je Weibullova porazdelitev s tremi parametri. Zanjo je funkcija gostote verjetnosti enaka

 

kjer je

Weibullovo porazdelitev z dvema parametroma dobimo, če je  .

Weibullova porazdelitev z enim parametromUredi

Weibullovo porazdelitev z enim prametrom dobimo, če je   (konstanta) in je v porazdelitvi s tremi parametri vrednost  :

 

kjer je

Povezave z drugimi porazdelitvamiUredi

 .

UporabaUredi

Weibullova porazdelitev se uporablja na naslednjih področjih

Zunanje povezaveUredi

Glej tudiUredi