Weibullova porazdelitev

Weibullova porazdelitevje družina zveznih verjetnostnih porazdelitev. Imenuje se po Waloddiju Weibullu (1887 – 1979), ki je to vrsto porazdelitve opisal v letu 1951. Prvi pa jo je opisal francoski matematik Maurice René Fréchet (1878 – 1973).

Wiebullova (2 parametrična) porazdelitev
Funkcija gostote verjetnosti za Weibullovo porazdelitev.
Zbirna funkcija verjetnosti za Weibullovo porazdelitev.
oznaka
parametri parameter merila (realno število)
parameter oblike (realno število)
interval
funkcija gostote verjetnosti
(pdf)
zbirna funkcija verjetnosti
(cdf)
pričakovana vrednost
mediana
modus
če je
varianca
simetrija
sploščenost (glej opis na levi strani))
entropija
funkcija generiranja momentov
(mgf)
karakteristična funkcija

Pomembno področje uporabe Weibullove porazdelitve je analiza preživetja oziroma analiza zanesljivosti (odpovedi) tehničnih naprav.

Za različne vrednosti parametra k velja :

  • Če je k<1, pogostost odpovedi pada s časom. To se zgodi, če obstojajo pomembne začetne odpovedi posameznih komponent naprave.
  • Kadar je k = 1 imamo stanje v katerem je število odpovedi konstantno v časovnem obdobju. To pomeni, da samo slučajni zunanji vplivi povzročajo odpovedi posameznih komponent naprave.
  • Kadar pa je k>1, nam to pomeni, da število odpovedi raste s časom. To je lahko posledica staranja.

Lastnosti uredi

Funkcija gostote verjetnosti uredi

Funkcija gostote verjetnosti za Weibullovo porazdelitev je

 

kjer je

Zbirna funkcija verjetnosti uredi

Zbirna funkcija verjetnosti je enaka

 

Pričakovana vrednost uredi

Pričakovana vrednost je enaka

 .

kjer je

  •   funkcija gama.

Varianca uredi

Varianca je enaka

 .

kjer je

  •   funkcija gama.

Sploščenost uredi

Sploščenost je enaka je enaka

 

kjer je

  •   funkcija gama.

Sploščenost lahko napišemo tudi kot

 .

Koeficient simetrije uredi

Koeficient simetrije je enak

 .

Entropija uredi

Entropija je enaka

 

kjer je

Funkcija generiranja momentov uredi

Funkcija generiranja momentov je

 

Karakteristična funkcija uredi

Karakteristična funkcija je enaka:

 

Weibullova porazdelitev s tremi parametri uredi

Posplošitev Weibullove porazdelitve z dvema parametroma je Weibullova porazdelitev s tremi parametri. Zanjo je funkcija gostote verjetnosti enaka

 

kjer je

Weibullovo porazdelitev z dvema parametroma dobimo, če je  .

Weibullova porazdelitev z enim parametrom uredi

Weibullovo porazdelitev z enim prametrom dobimo, če je   (konstanta) in je v porazdelitvi s tremi parametri vrednost  :

 

kjer je

Povezave z drugimi porazdelitvami uredi

 .

Uporaba uredi

Weibullova porazdelitev se uporablja na naslednjih področjih

Zunanje povezave uredi

Glej tudi uredi