Parameter lokacije je v teoriji verjetnosti in statistiki vrsta numeričnega (skalar ali vektor) parametra s pomočjo katerega določamo lokacijo ali premik posameznih krivulj iz družine verjetnostnih porazdelitev.

kjer je

  • parameter lokacije

To pomeni, da pri risanju krivulje verjetnostne porazdelitve upoštevamo premik krivulje, ki ga določa parameter lokacije. Kadar je pozitiven, se izhodišče pomakne v desno, kadar je negativen, pa proti levi. S tem se premakne točka koordinatnega izhodišča.

Primeri

uredi

Parameter lokacije se uporablja v številnih verjetnostnih porazdelitvah. Na primer v naslednji porazdelitvah:

Glej tudi

uredi