Interval

razločitvena stran Wikimedie

Intervál je lahko:

  • časovni interval je čas med dvema dogodkoma
  • interval v glasbi je razdalja med dvema tonoma
  • interval v matematiki je množica realnih števil, ki ležijo med dvema danima številoma