Ortenburžani, grofje Ortenburški (nemško Grafen von Ortenburg), so bili koroška plemiška rodbina, ki je izhajala iz lurnske grofije, katere del je bilo tudi posestvo in grad Ortenburg v bližini naselja Baldramsdorf pri Špitalu ob Dravi.

Grb rodbine Ortenburžanov okoli leta 1340
Ruševine gradu Ortenburg

Zgodovina rodbine se je začela s poroko lurnskega grofa Adalberta in Berte iz Diessena (Bavarska) leta 1070. Na ozemlje današnje Slovenije so se naselili v 11. stoletju. Okrog leta 1102 je koroški mejni grof Ulrik II. iz rodu Weimar-Orlamünde podelil koroškemu grofu Otonu Ortenburškemu posest na južni strani Karavank. Podeljeno ozemlje so Ortenburžani obvladovali iz dveh gradov: z gradu Kamen pri Begunjah in Lipniškega gradu (nemško Waldenberg) pri Radovljici. Grad Kamen in njegova posestva so sicer bila fevd, ki so jo deželi Kranjski leta 1338 podelili Habsburžani. Ortenburžani so bili še lastniki gradov Čušperk, Trebnje, Ortnek, Kostel in Poljane na Dolenjskem ter posestva in gradu Lož na Notranjskem.

Pusti grad
Grad Kamen na Gorenjskem

Rodbina je izumrla leta 1418, največji del njihovih posesti pa so podedovali Celjski grofje 29. februarja 1420.

Ortenburški grofje uredi

Posesti uredi

Obsežne posesti Ortenburžanov, ki so bili neposredni državni fevdi, so se nahajale v Zgornji Dravski dolini na Koroškem in na Kranjskem (Gorenjskem) in v Slovenski marki (Dolenjski in Notranjski). Leta 1263 je prišlo do delitve posesti med Henrikom in Friderikom, vendar se je kasneje družinska posest navzkrižno dedovala. Na njihovih gradovih so bili grajski upravniki in ministeriali, ki se imenujejo po njihovih gospostvih. Ti gradovi in dvori ter gospostva so bili :

Na Koroškem:

Na Kranjskem:

Viri uredi

  • Karlmann Tangl: Die Grafen von Ortenburg in Kärnten. I. Abth. AÖG 30, Wien 1864.
  • Anton Kreuzer (1995–2003). Kärntner. Biographische Skizzen. 11.–20. Jahrhundert. (10 zvezek). Klagenfurt : Kärntner Druck- und Verlagsgesellschaft. COBISS 1208788. ISBN 3-85391-195-1.
  • AÖG Karlmann Tangl: Grofje Ortenburški (nem) 1
  • AÖG Karlmann Tangl: Grofje Ortenburški (nem) 2

Glej tudi uredi