Koordinati: Grad Sommeregg 46°50′3″N, 13°31′25″E

Grad Sommeregg je grad nad Milštatskim jezerom na avstrijskem Koroškem. Med letoma 1187 in 1418 je bil v lasti grofov Ortenburških, do leta 1456 grofov Celjskih in nato do leta 1628 dinastije Habsburžanov.

Grad Sommeregg
Grad Sommeregg, Janez Vajkard Valvasor, Topographia Archiducatus Carinthiae..., Nürnberg 1681

Grad je znan po muzeju mučilnih naprav in orodij iz vseh časov, ki je bil urejen v sodelovanju z Amnesty International.

Lastniki gradu in gospostva skozi čas

uredi
Razdobje Fevdalni lastnik/ Lastnik Posest v fevdu/v zastavi/v najemu/oskrbi
1187-1418 Ortenburžani v fevdu do 1338 vitezi Sommereggerji, nato vitezi Trebniški, gospodje Holenburški, Maltteiner-ji, Katsch-i, Hallegger-ji
1418-1456 Celjski grofje v fevdu vitezi Hallegg-i, od 1442 rodbina vitezov Grabenski s Kamna kot gradiščani
1456-1628 Habsburžani družina rodbina vitezov Grabenski s Kamna kot gradiščani, od 1509 Jurij in Rosina Goldacher (Rosina Grabenska z Brega), od 1550 oskrbnik in gradiščan Krištof Khevenhüller in njegovi nasledniki
1628-1651 Deželni gospod Hans Wittmann
1651-1932 Grofje Lodron
1932-1940 Josef Penker
1940-1969 Josef Riebler / hči Helene poročene baronice Rosenberg de la Marre
1969-1992 Družina Elfi / Andreas Egger
1992- Družina Riegler

Zunanje povezave

uredi