Logistična porazdelitev

Logistična porazdelitevje družina zveznih verjetnostnih porazdelitev z dvema parametroma (lokacije in merila). Njena zbirna funkcija verjetnosti je logistična funkcija, po kateri je tudi dobila ime. Po obliki spominja na normalno porazdelitev, ima samo močnejše repe (večjo sploščenost)

Logistična porazdelitev
Funkcija gostote verjetnosti za logistično porazdelitev
Zbirna funcija verjetnosti za logistično porazdelitev.
oznaka
parametri parameter lokacije (realno število)
parameter merila (realno število)
interval
funkcija gostote verjetnosti
(pdf)
zbirna funkcija verjetnosti
(cdf)
pričakovana vrednost
mediana
modus
varianca
simetrija
sploščenost
entropija
funkcija generiranja momentov
(mgf)

za
karakteristična funkcija
za

Uporaba

uredi

Logistična porazdelitev se uporablja v

itd.

Lastnosti porazdelitve

uredi

Funkcija gostote verjetnosti

uredi

Funkcija gostote verjetnosti za logistično porazdelitev je

 
 .

kjer je

Zbirna funkcija verjetnosti

uredi

Zbirna funkcija verjetnosti je enaka

 
 .

kjer je

Pričakovana vrednost

uredi

Pričakovana vrednost je

 

Varianca

uredi

Varianca je

 

Funkcija generiranja momentov

uredi

Funkcija generiranja momentov je za   enaka

 

kjer je

Povezave z drugimi porazdelitvami

uredi

Kadar ima slučajna spremenljivka   logistično porazdelitev, ima   logaritemsko logistično porazdelitev in slučajna spremenljivka   ima premaknjeno logaritemsko logistično porazdelitev.

Zunanje povezave

uredi

Glej tudi

uredi