Pravilni mnogokotnik

Pravilni mnogokotnik ali pravilni večkotnik je mnogokotnik, ki ima vse stranice enako dolge in vse kote med seboj skladne.

Pravilni mnogokotniki:

Pravilni trikotnik se imenuje tudi enakostranični trikotnik.

Pravilni štirikotnik se imenuje tudi kvadrat.

Splošne značilnosti uredi

Pravilni mnogokotnik je konveksen ali pa je zvezdni mnogokotnik.

Dva pravilna n-kotnika sta vedno podobna. Če imata enako dolgo stranico (a' = a), sta tudi skladna.

Oglišča pravilnega mnogokotnika ležijo na enaki razdalji na krožnici.[1]:76 Vsakemu pravilnemu mnogokotniku se da hkrati včrtati in očrtati krožnico. Pravilni mnogokotniki so tako vedno bicentrični. Pri njih sta krožnici istosrediščni.

 
 
 

Pravilni mnogokotniki imajo n simetralnih osi.

Koti in diagonale uredi

Za pravilni mnogokotnik veljajo naslednje splošne formule:

  • vsota notranjih kotov:
 
  • vsota zunanjih kotov:
 
 
  • (priležni) kot ob osnovnici (kot med stranico in diagonalo):
 

Obseg in ploščina uredi

Obseg pravilnega n-kotnika s stranico   je enak:

 

Ploščino pravilnega n-kotnika s stranico   se lahko izračuna po različnih formulah. Izračun temelji na dejstvu, da se lahko pravilni n-kotnik vedno razdeli na n enakokrakih trikotnikov (samo pri šestkotniku so to enakostranični trikotniki).

Če se pozna polmer včrtane krožnice  :

 

Če se pozna polmer očrtane krožnice  :

 

Neposredno iz stranice  :

 

V zgornjih dveh formulah je   središčni kot nad stranico  .

Povezave med dolžinami stranic in ploščinami med n-kotniki in 2n-kotniki:

 
 

Glej tudi uredi

Sklici uredi

Viri uredi

  • Stöcker, Horst (2006). Matematični priročnik z osnovami računalništva. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. COBISS 229576192. ISBN 86-365-0587-9.