Štirikotnik

mnogokotnik s štirimi stranicami

Štírikótnik ali četverokótnik ali s tujko tetragon je v geometriji ravninski lik, ki ima štiri stranice in štiri oglišča. Štirikotnik je poseben primer mnogokotnika.

Splošne značilnosti

uredi

Štirikotnik ima dve diagonali.

Vsota notranjih kotov v štirikotniku je vedno 360º. Tudi vsota zunanjih kotov je enaka 360°. Štirikotnik je možen, če je vsota vseh ostalih stranic večja ali enaka gledane stranice npr. gledamo stranico A B+C+D>=A

Delitev

uredi
 
Štirikotniki

Štirikotnike lahko delimo glede na različne kriterije. Enostavni štirikotniki so tisti, pri katerih se po dve zaporedni stranici stikata v oglišču, drugih presečišč pa stranice nimajo. Kompleksni štirikotniki imajo poleg oglišč še druga presečišča stranic.

Za matematiko so bolj zanimivi enostavni štirikotniki, ki se naprej delijo na konveksne in konkavne.

Posebni primeri štirikotnikov so:

Zunanje povezave

uredi