Trikotniško število

Trikótniško števílo je v matematiki število, ki predstavlja število objektov, ki jih lahko razmestimo v obliko (enakostraničnega) trikotnika. Trikotniška števila so poseben primer splošnejših figurativnih (oziroma mnogokotniških) števil.

Po dogovoru je 1 prvo trikotniško število. Prva trikotniška števila za n > 0 so (OEIS A000217):

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, 210, 231, 253, ...

1:

+        x

3:

 x        x
+ +       x x

6:

 x        x
 x x       x x
+ + +      x x x

10:

  x        x
 x x       x x
 x x x      x x x
+ + + +     x x x x

15:

  x        x 
  x x       x x 
 x x x      x x x 
 x x x x     x x x x 
+ + + + +    x x x x x 

21:

   x        x 
  x x       x x 
  x x x      x x x 
 x x x x     x x x x 
 x x x x x    x x x x x 
+ + + + + +   x x x x x x 

Vsako n-to trikotniško število je oblike (n/2)(n+1) ali (1+2+3+...+n-2+n-1+n), oziroma v obliki binomskega koeficienta:

Rekurzivna definicija pa je:

Znano trikotniško število je 36. trikotniško število 666 (Število Zveri). Vsako popolno število je trikotniško.

Vsota dveh zaporednih trikotniških števil je kvadratno število. Na primer 21 + 28 = 49 = 72. To lahko pokažemo tudi splošno: vsota n-tega in (n-1)-tega trikotniškega števila je {½n(n+1)} + {½(n-1)n}. Če poenostavimo, dobimo (½n2n) + (½n2n) in tako n2. To lastnost se da pokazati tudi shematično:

x + + +
x x + +
x x x +
x x x x

x + + + +
x x + + +
x x x + +
x x x x +
x x x x x

V obeh primerih dobimo kvadrat iz dveh spojenih trikotnikov.

Trikotniška števila so zelo povezana z drugimi figurativnimi števili, kakor tudi s središčnimi figurativnimi števili. Petkotniška števila so tretjina odgovarjajočega trikotniškega števila. Vsako šestkotniško število je trikotniško, obratno pa ne velja zmeraj. Središčno šestkotniško število je trikotniško število pomnoženo s 6 in sešteto z 1. Vsako trikotniško število za dani n je polovica podolžnega števila.

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi