Glavni števnik

del govora

Glavni števnik je ime števila in izraža količino štetega: ena, dva/dve, sto, petintrideset (35), sedem milijonov tristo petinsedemdeset tisoč devetsto šestnajst (7.375.916). Po slovenskem pravopisu pišemo glavne števnike do 100 in stotice skupaj, druge pa narazen. Izjema so zneski na položnicah in računih, ki jih pišemo skupaj sedemmilijonovtristopetinsedemdesettisočdevetstošestnajst SIT.Glavne števnike, če jih pišemo s številko pišemo brez pike.

Glej tudi

uredi