Wikipedija:Soglasje se lahko spremeni

Skupnost Wikipedije si pri ustvarjanju enciklopedije prizadeva dosegati soglasje. Ker Wikipedija raste in se razvija, se lahko soglasje pozneje spremeni. Odločitve o člankih ali pravilih niso zavezujoče. To ne pomeni, da morate s soglasjem sprejete odločitve ignorirati, ampak da se lahko v wikiju pozneje spremeni kar koli. Poznejša nasprotovanja odločitvi lahko predstavljajo spremembo soglasja, ki jo je treba obravnavati, ne glede na to, ali je bila prejšnja odločitev sprejeta z glasovanjem ali kako drugače. Da bi dosegli najboljše mogoče odločitve je zelo pomembno, da prisluhnemo argumentom drug drugega in da poskušamo v sporih poiskati odločitve, ki bodo sprejemljive za vse strani. Glasovanja so izjema in ne pravilo in kadar potekajo, niso zavezujoča.

Kadar ste mnenja, da je soglasno sprejeta odločitev zastarela, malo povprašajte naokrog, na primer Pod lipo ali na pogovorni strani članka, da boste videli, ali se drugi strinjajo z vami. Novega soglasja ne morete razglasiti popolnoma samostojno.

Neprestano spreminjanje je osnovna značilnost wikijev. Vsak dan se nam pridružijo novi ljudje in ob novih podatkih in idejah se lahko rodijo doslej neznani vpogledi. Možnost podvomiti v sprejete odločitve, sprejete bodisi z glasovanjem ali s soglasjem, je izredno pomembna. Zato naj bi odločitve, v pomenu, da jih ni mogoče razveljaviti, ne bile skoraj nikoli zavezujoče.

Obstajajo pa tudi nekatere odločitve, ki so zavezujoče, dokler si tisti, ki so jih sprejeli, ne premislijo. Tu gre predvsem za odločitve Jimmyja Walesa, razsodišča (v kolikor obstaja) in odbor zaupnikov ustanove Wikimedia Foundation. Tovrstne odločitve lahko spremeni le njihov vir.

See alsoUredi