Wikipedija:Predloge za sporočila/Čiščenje

Naslednje predloge za sporočila lahko dodate člankom, ki potrebujejo čiščenje. Njihov namen je pospeševanje kvalitete enciklopedije tako, da opozarjate urejevalce na potrebne spremembe, ki bi se morale narediti. Označevalci za čiščenje naj bi bili začasna obvestila katerim naj bi sledila odprava problema ne pa stalni sramotni madež, ki kaže na to, da se ne strinjaš s člankom.

Če ni opisano drugače, naj bodo predloge/označevalci za čiščenje umeščene na vrhu (pred vsemi drugimi predlogami, slikami ali infopolji). Nekateri označevalci so lahko umeščeni tudi na vrhu posameznih poglavij ali pa jih umestite znotraj samega besedila (inline).

 • Izogibaj se označevanju člankov, če problem lahko enostavno rešiš. Cilj je izboljšati članek, ne pa označitev članka.
 • Če problem ni očiten, dodaj razlago s pomočjo parametra razlog kot je prikazano spodaj ali pa preko pogovorne strani.
 • Ne vrivaj označevalce ki so si podobni. Npr., večina člankov, ki se berejo kot esej, so napisani v neustreznem tonu in so avtomatsko grupirani v isto kategorijo; zato jih je nepotrebno označiti skupaj s {{ton}} in s {{podoben-eseju}}.
 • Če ima članek več problemov, ga označi samo s tistim, ki ima najpomembnejšo prioriteto. Dolg spisek je običajno manj v pomoč kot pa krajši.
 • Ne dodajaj označevalcev za nepomembne oz. manjše probleme, še posebno, če članek zahteva več dela. Npr., nima smisla izpiliti slovnico poglavju, ki mora biti napisan na novo zaradi kršitve smernic.

Vsem označevalcem je priporočljivo dodati datum |datum=april 2024.

Ali je članek izpolnjuje zahteve za vključitev? uredi

Predno na stran umestite predloge, je vredno pogledati, če je naj stran sploh bo del Wikipedije. Nekateri članki so lahko označeni s hitrim izbrisom ali s člankom za izbris.

Najboljša praksa za nepomembne in nepopularne članke uredi

Na straneh, ki nimajo veliko bralcev ali urejevalcev, je uporaba predlog za čiščenje možen način za pritegnitev pozornosti urejevalcev. Urejevalci, ki želijo pomagati, lahko pregledajo različne kategorije za čiščenje in vzdrževanje in poskusijo odpraviti problem, tako da se predloge lahko umaknejo. Urejevalci, ki veliko označujejo članke, naj pregledajo tudi Kategorija:Vzdrževalni seznami Wikipedije.

Najboljša praksa za pogosto brane/urejane članke uredi

Na straneh, ki jih ureja veliko število urejevalcev, so predloge za čiščenje namenjene obveščanju bralcev in urejevalcev o razpravah in poskusih odstranjevanja problemov na strani. Te predloge se lahko uporabijo kot vabilo nevpletenih uporabnikov na razpravo in poskus čiščenja; prav tako služijo kot opozorilo naključnim bralcem, da ima članek probleme in da bo predmet večjih sprememb. Na splošno, urejevalec, ki umesti predlogo za sporočilo, naj v celoti razloži problem na pogovorni strani članka.

Če ostali urejevalci soglašajo, da problem obstaja oz. ali pa se ne strinjajo z umestitvijo predloge čiščenja, naj urejevalci čim prej najdejo skupni jezik za odstranitev težave z namenom, da se predloga čim hitreje umakne. Z pogosto urejane članke ne dodajaj ali odstranjuj opozorilnih predlog brez uporabe pogovorne strani.

Uporaba v razdelkih/odstavkih uredi

Če želite, da se predloga nanaša le na en razdelek znotraj strani, uporabite |razdelek kot prvi parameter. Glej posebne predloge za "uporabo v razdelkih".

Združevanje označevalcev uredi

Če je na vrhu članka umeščenih preveč označevalcev, lahko vsebina članka postane zasenčen z označevalci, še posebno če so to kratki ali škrbinski članki. V tem primeru razmisli o uporabi predloge {{več problemov}}.

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{več problemov}}
povezave pogovor prikaz
 • Vključi le predloge, ki opisujejo probleme v članku. Ne uporabi te predloge brez kakršnegakoli vključene predloge za čiščenje.
 • Uporabi |razdelek=d, če predlogo umestiš v določen razdelek in ne na vrh članka.

Čiščenje uredi

Splošno čiščenje uredi

Uporabi enega izmed splošnih označevalcev, kadar ni na voljo bolj specifičnega označevalca.

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{popravi}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Nanaša se na generalne probleme, ki niso označeni z drugimi označevalci.
 • Predno uporabiš ta označevalec najprej razmisli o uporabi bolj specifičnega označevalca, s katerim se problem natančnje opredeli.
 • Uporabi parameter razlog za natančnejšo opredelitev problema ali pa opiši problem na pogovorni strani članka.
{{cleanup AfD}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • To predlogo uporabi ob zaključku razprave PZB z rezultatom "ohrani in počisti."
{{predelaj}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Uporabi parameter razlog za natančnejšo opredelitev problema ali pa opiši problem na pogovorni strani članka.

Lektoriranje uredi

Nekateri članki potrebujejo le nekoga z dobrim občutkom za urejanje/lekturiranje.

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{lektura}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Uporabi parameter razlog za natančnejšo opredelitev problema ali pa opiši problem na pogovorni strani članka.

Fikcija uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{all plot}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:All plot
{{fiction}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Fiction
 • This is not for factual or accuracy disputes.
{{in-universe}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:In-universe
{{plot}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Plot

Slog pisanja uredi

Označevalec Besedilo, ki bo prikazano (in uporabne opombe)
{{podoben-eseju}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{pogovorno}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{okrajšave}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{oglas}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{ton}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{peacock}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Peacock
{{jasnoviden}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{howto}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Howto
{{inappropriate person}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Inappropriate person
{{like resume}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Like resume
{{news release}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:News release
{{review}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Review
{{story}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Story
{{technical}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Technical
{{travel guide}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Travel guide

Struktura, oblika in poglavja uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{capitalization}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Capitalization
{{preuredi}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{sections}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Sections
{{trivia}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Trivia
{{very long}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Very long

Uvod uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{lead missing}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Lead missing
{{lead rewrite}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Lead rewrite
{{lead too long}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Lead too long
{{lead too short}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Lead too short
{{lead rewrite}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Lead rewrite

Potencialno nezaželjena vsebina uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{smetenje}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{cleanup red links}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Cleanup red links
{{skopirano}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{criticism section}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Criticism section
{{external links}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:External links
{{non-free}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Non-free
{{NOT}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:NOT
{{overlinked}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Overlinked
{{trivia}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Trivia

Kontekst in podrobnosti uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{kontekst}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{generalize}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Generalize
{{over detailed}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Over detailed
{{specific}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Specific
{{time-context}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Time-context
{{where is it}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Where is it

Izven téme uredi

Articles occasionally contain content which is otherwise valid, but appears unrelated to the nominal topic of the article. However, such stray may be subject of interpretation and must not lead to common understanding.

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{off-topic}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Off-topic
 • Also takes "other article" parameter

Expand and add uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{biblio}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Biblio
 • Place {{biblio|date=april 2024}} at the head of the relevant section(s).
{{cleanup-biography}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Cleanup-biography
{{razširi razdelek}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Pri klicu te predloge lahko podate parameter. Klic predloge, kot npr. {{razširi razdelek|zgledi in dodatnimi citati}} ustvari »Ta razdelek potrebuje razširitev z: zgledi in dodatnimi citati."
{{expand further}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Expand further
{{formula missing descriptions}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Formula missing descriptions
{{incomplete}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Incomplete
{{ISBN}}
kategorija povezave pogovor prikaz
ISBN article Napaka parametra v {{isbn}}: napačen ISBN.
 • Place {{ISBN|date=april 2024}} at the head of the relevant section(s). Remember that books published before 1974 may not have ISBNs (though more recent editions should).
{{kmposts}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Kmposts
{{mileposts}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Mileposts
{{Lacking overview}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Lacking overview
{{missing information}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Missing information
 • First argument is added to description "{{{1}}}" appears: {{Missing information|foo, bar, baz and quux.}} ? "...information about: foo, bar, baz and quux." This template is for when the article needs to be expanded even to be accurate.

Expert needed uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{expert-subject}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Expert-subject
 • After adding this template, start a section on the article discussion page describing what you wish the expert to address. {{Expert-talk}} may be used for this purpose.
{{expert-subject-multiple}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Expert-subject-multiple
 • Add one to five WikiProjects and they will be displayed in the list
 • After adding this template, start a section on the article discussion page describing what you wish the expert to address. {{Expert-talk}} may be used for this purpose.
{{expert-verify}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Expert-verify
 • After adding this template, start a section on the article discussion page describing what you wish the expert to address. {{Expert-talk}} may be used for this purpose.

Časovno občutljivi uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{out of date}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Out of date
{{posodobi}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{recently revised}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Recently revised
{{time-context}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Time-context

Inline with article text uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{update after}}
kategorija povezave pogovor prikaz
For facts that need updating now or at a specific future date
[potrebuje posodobitev]
{{clarify timeframe}}
povezave pogovor prikaz
For tagging WP:DATED problems
Predloga:Clarify timeframe
{{who}}
povezave pogovor prikaz
For something that needs an attribution
[kdo?]

Protislovje in zmeda uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{zmedeno}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Uporabi ta označevalec v člankih, ki potrebujejo večje čiščenje za odstranitev zmede in neskladij.
{{nasprotujoče}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{contradict-other}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Contradict-other
{{contradict-other-multiple}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Contradict-other-multiple
 • Use this for specific sentences which contradict themselves or a nearby sentence.
{{incoherent}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Incoherent
{{misleading}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Misleading
 • Use this tag when the article is not factually wrong, but leads the reader to draw incorrect conclusions.
{{unclear date}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Unclear date

Znotrajvrstično v besedilu članka uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{contradiction-inline}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Contradiction-inline
 • Use this for specific sentences which contradict themselves or a nearby sentence.
{{expand acronym}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Expand acronym
 • Use this to mark acronyms and abbreviations that are not written in full at first occurrence.
{{inconsistent}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Inconsistent
 • Use this to mark statements that are inconsistent with other parts of the article.
{{vague}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Vague
 • Use this for specific sentences needing clarification.

Content forks uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{bad summary}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Bad summary

Importance and notability uredi

Predloga:See also2

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{notability}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Notability

Nepristranskost in točnost podatkov uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{avtobiografija}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{cherry picked}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Cherry picked
{{coat rack}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Coat rack
{{KOI}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{geographical imbalance}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Geographical imbalance
{{globalize}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Globalize
{{peacock}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Peacock
{{pristransko}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{POV-check}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:POV-check
{{POV-lead}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:POV-lead
{{POV-section}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:POV-section
{{POV-title}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:POV-title
{{recentism}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Recentism
{{unbalanced}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Unbalanced
{{neupravičena teža}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{vprašljivo}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{weasel}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Weasel

Preverljivost in viri uredi

Sporočilna polja uredi

 • Za sklicevanje izven konteksta članka, sklicevanje na nepovezan material in druge napačne uporabe sklicevanja.
 • Sporočilna polja se lahko uporabijo na vrhu članka ali v določenem poglavju v članku.
 • Posamezna sporočilna polja se lahko kombinirajo.
Kombinirana sporočilna polja uredi
Označevalec Več problemov kombinirano (na vrhu članka)
{{več problemov}}
povezave pogovor prikaz
Označevalec Več problemov kombinirano (v poglavju)
{{več problemov}}
povezave pogovor prikaz
Samostojna sporočilna polja uredi
Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{BŽO IMDb več sklicev}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{BŽO več sklicev}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{BŽO brez virov}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{slog navajanja}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{citations broken}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Citations broken
{{preveri navajanje}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Za citiranje izven konteksta članka, sklicevanje na nepovezane informacije in za kakršnokoli drugo vrsto zlorabe navajanja.
{{GoliURL}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{format footnotes}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Format footnotes
{{ibid}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Ibid
{{več sklicev}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{brez sklicev}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{en vir}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{izvirno raziskovanje}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{page numbers improve}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Page numbers improve
{{page numbers needed}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Page numbers needed
{{primarni viri}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{več sklicev}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{self-published}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Self-published
{{third-party}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Third-party
{{brez virov}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{razdelek brez sklicev}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{nezanesljivi viri}}
kategorija povezave pogovor prikaz

Znotrajvrstično v besedilu članka uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{attribution needed}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Attribution needed
{{Better source}}
povezave pogovor prikaz
[potreben boljši vir]
{{by whom}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:By whom
{{chronology citation needed}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Chronology citation needed
{{citation broken}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Citation broken
{{navedi vir}}
povezave pogovor prikaz
[navedi vir]
{{citation needed (lead)}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Citation needed (lead)
{{cite quote}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Cite quote
{{pojasni}}
kategorija povezave pogovor prikaz
[pojasni]
{{copyvio link}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Copyvio link
{{disambiguation needed}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Disambiguation needed
{{dvomljivo}}
povezave pogovor prikaz
[dvomljivo]
{{dodatno pojasni}}
povezave pogovor prikaz
[potrebna dodatna pojasnitev]
{{examples}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Examples
{{failed verification}}
povezave pogovor prikaz
[neuspešno preverjanje]
{{full}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Full
{{medical citation needed}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Medical citation needed
{{mrtva povezava}}
povezave pogovor prikaz
[mrtva povezava]
{{nonspecific}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Nonspecific
{{or}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Or
{{potrebna stran}}
kategorija povezave pogovor prikaz
[navedi št.strani]
{{primary source-inline}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Primary source-inline
{{quantify}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Quantify
{{registration required}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Registration required
{{request quotation}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Request quotation
{{season needed}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Season needed
{{self-published inline}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Self-published inline
{{specify}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Specify
{{subscription required}}
povezave pogovor prikaz
(zahtevana naročnina)
{{syn}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Syn
{{third-party-inline}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Third-party-inline
{{unreliable medical source}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Unreliable medical source
{{update after}}
povezave pogovor prikaz
[potrebuje posodobitev]
{{vague}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Vague
{{verify credibility}}
povezave pogovor prikaz
[nezanesljiv vir?]
{{verify source}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Verify source
{{volume needed}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Volume needed
{{when}}
povezave pogovor prikaz
[kdaj?]
{{where}}
povezave pogovor prikaz
[kje?]
{{which?}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Which?
{{kdo}}
povezave pogovor prikaz
[kdo?]
{{whom?}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Whom?
{{whosequote}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Whosequote
{{why?}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Why?
{{year needed}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Year needed

Iskanje povezav uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{find sources}}
povezave pogovor prikaz
Poišči vire: Google (knjige · novice · učenjak · proste slike · WP-sklici· FENS · JSTOR · NYT · WP Library
{{find sources 3}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Find sources 3
{{išči}}
povezave pogovor prikaz

Kategorije uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{cat improve}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Cat improve
{{category relevant?}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Category relevant?
 • Use if the content does not support the category at all.
{{category unsourced}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Category unsourced
 • Use if the content supports the category but provides no sources.
{{recategorize}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Recategorize
{{uncategorized}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Uncategorized
 • Place this at the bottom of an uncategorized article/category if you are unsure of which categories apply.
{{uncategorized stub}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Uncategorized stub
 • Place this at the bottom of an article if it is only categorized into a stub category and you are unsure of which categories apply.

Slike uredi

Za namige o želenih slikah glej: Wikipedija:Želene slike.

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{čiščenje-galerija}}
povezave pogovor prikaz
{{čiščenje-slike}}
kategorija povezave pogovor prikaz
{{dodaj fotografijo}}
povezave pogovor prikaz
 • Ta predloga naj se uporablja na pogovornih straneh.
{{reqdiagram}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:Reqdiagram
 • This template should be used on talk pages.
{{dodaj zemljevid}}
povezave pogovor prikaz
 • Ta predloga naj se uporablja na pogovornih straneh.
{{too many photos}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Too many photos

Seznami uredi

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{create-list}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Create-list
 • Use this tag where an article needs to be changed into list format.
{{disputed-list}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Disputed-list
 • To identify a list on Wikipedia that has content whose truth, factual nature, and/or relevance to the topic is in dispute. There is also an inline version, {{list fact}}.
{{example farm}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Example farm
 • For use in non-list articles where too much of the content is composed of "examples", "references in popular culture", and the like.
{{fictionrefs}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Fictionrefs
 • For use in fiction-specific articles that have way too many trivial examples. (Ex.: For an article specifically about famous fictional horses that mentions the fact that Sesame Street once told kids how to spell "horse", or that one of the animals you can kill in an online game is a horse.)
{{in popular culture}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:In popular culture
 • For use when a nonfiction article has become overcrowded with too many references to fiction or other pop culture. (Ex.: Article on horses having a long section of TV shows, movies, video games, etc. that have "horse" in the name or feature horses in some way.)
{{list to table}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:List to table
 • For use where lists could be better presented as tables.
{{MOSLOW}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:MOSLOW
{{proza}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • To oznako uporabite, kjer je potrebno čiščenje seznama.

Wiki tehnika uredi

Večino teh problemov pokriva Slogovni priročnik.

Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
{{cleanup-HTML}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Cleanup-HTML
 • If the article needs HTML changed into wiki-markup
{{cleanup-lang}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Cleanup-lang
 • If the article has non-English text but lacks {{Lang}} template(s)
{{slepa ulica}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Uporabi za označbo člankov ali razdelkov, ki imajo premalo notranjih povezav, drugače pa je wikifikcija v redu.
{{disambiguation cleanup}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Disambiguation cleanup
{{incoming links}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Incoming links
 • Use this to mark disambiguation pages with a large amount of incoming links.
{{more-specific-links}}
povezave pogovor prikaz
Predloga:More-specific-links
 • Use this on a page with general links that should be more specific.
{{orphan}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Orphan
 • Use this for articles that aren't linked to from more than one or two other pages.
{{uncategorized}}
kategorija povezave pogovor prikaz
Predloga:Uncategorized
 • Place this at the bottom of an uncategorized article/category if you are unsure of which categories apply.
{{wikificiraj}}
kategorija povezave pogovor prikaz
 • Če članek zaradi lažje berljivosti potrebuje preoblikovanje
 • Če članek potrebuje spremembo HTML-ja v wiki-markup
 • Če članek potrebuje tekstovni zapis matematičnih formul, glej Wikipedija:TeXov zapis
 • Če pomembne besede potrebujejo povezavo na ustrezne Wikipedijine članke.
 • Potrebuje infopolje uredi

  Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
  {{ManjkaInfopolje}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  • Ta predloga naj se uporablja na pogovornih straneh.
  • Za uvrstitev v podkategorije uporabi ime infopolja, npr. {{ManjkaInfopolje|Infopolje Znanstvenik}}
  {{newinfobox}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Newinfobox
  • Ta predloga naj se uporablja na pogovornih straneh.
  {{single infobox request}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Single infobox request
  • Ta predloga naj se uporablja na pogovornih straneh.

  Združevanje uredi

  Spodnji označevalci naj se umestijo na vrh članka ali razdelka, ki za katere se zahteva združevanje. Za več informacij o tem, glej Wikipedija:Združevanje in Kategorija:Predloge za združevanje.

  Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
  {{Afd-merge from}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:Afd-merge from
  • Umesti na pogovorno stran članka
  {{Afd-merge to}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:Afd-merge to
  {{združi}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  • Umesti na vrh obeh strani ali poglavij, ki naj bosta združena. Kot parameter uporabi ime druge strani. Povezava se bo zgenerirala avtomatično. Dodatne strani loči z navpičnico; naštetih je lahko do 20 strani.
  • Prednastavljeno je, da se razprava povezuje na pogovorno stran strani, na kateri je označevalec umeščen. Opredeli se lahko parameter pogovor, ki poveže razpravo na drugo stran, glej Wikipedija:Povezovanje#Predlaganje združitve.
  • Če je poznano katera stran ali poglavje bo prejelo združeni material, namesto tega uporabi označevalca {{združi iz}} ali {{združi v}}.
  • Dodaj parameter |datum=april 2024
  {{združi iz}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  • Če je bila predlagana celotna vsebina izvorne strani, umesti ta označevalec na vrh strani ali poglavja, ki bo prejel združeno vsebino.
  • Umesti označevalec {{združi v|Ciljna stran}} na vrh izvorne strani ali poglavja.
  • Če je bilo predlagano združevanje večih strani v eno stran, uporabi {{združi iz|Izvorna str.1|Izvorna str.2|Izvorna str.3}}.
  • Prednastavljeno je, da se razprava povezuje na pogovorno stran strani strani, na kateri je označevalec umeščen. Opredeli se lahko parameter pogovor, ki poveže razpravo na drugo stran, glej Wikipedija:Povezovanje#Predlaganje združitve.
  • Če ni poznano katera stran ali poglavje bo prejelo združeni material, namesto tega uporabi označevalec {{združi|Druga stran}}.
  • Dodaj parameter |datum=april 2024
  {{združi v}}
  povezave pogovor prikaz
  • Umesti označevalec {{združi v|Ciljna stran}} na vrh strani ali poglavja, katerega vsebina se bo prenesla v drugo stran.
  • Če je bila predlagana celotna vsebina izvorne strani, umesti označevalec {{združi iz|Izvorna stran}} na vrh strani ali poglavja, ki bo prejel združeno vsebino.
  • Če je bila predlagano le del vsebine v strani, umesti označevalec {{združi iz|Izvorna stran#Poglavje na izvorni strani}} na vrh strani ali poglavja, ki bo prejel združeno vsebino.
  • Dodaj parameter |datum=april 2024
  {{združeno-iz}}
  povezave pogovor prikaz
  Ta predloga naj se uporablja le na pogovornih straneh.
  {{združeno-v}}
  povezave pogovor prikaz
  Ta predloga naj se uporablja le na pogovornih straneh.
  {{merging}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Merging
  • Umesti ta označevalec na vrh izvorne strani za katero se je začelo združevanje (ampak še ni bilo zaključeno).
  • Dodaj parameter |datum=april 2024

  Prestavitev uredi

  Prošnje za potencialno sporne prestavitve uredi

  Označevalec na pogovorni strani Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
  {{subst:Predlog za prestavitev |novi|razlog=zakaj}}
  povezave pogovor prikaz

  Wikipedija:Predloge za sporočila/Čiščenjenovi – zakaj 172.16.254.1 (pogovor) 14:34, 7 December 2012 (UTC)

  Use when the proposed new title is given.
  Do not sign this template—this tag is auto-signed when substituted. Be sure to use the subst:.
  This tag should be placed at the beginning of the section containing the relevant discussion.

  {{subst:Predlog za prestavitev|?|razlog=zakaj}}

  Wikipedija:Predloge za sporočila/Čiščenje → ? – zakaj 172.16.254.1 (pogovor) 14:34, 7 December 2012 (UTC)

  Use when the proposed new title is not known.
  Do not sign this template—this tag is auto-signed when substituted. Be sure to use the subst:.
  This tag should be placed at the beginning of the section containing the relevant discussion.

  Čiščenje člankov uredi

  Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
  {{cleanup-articletitle}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:Cleanup-articletitle
  {{Inappropriate title}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:Inappropriate title
  {{Disputed title}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:Disputed title
  {{POV-title}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:POV-title
  {{move to userspace}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:Move to userspace

  Kopiranje v druge projekte uredi

  Spodaj navedene predloge, naj se umestijo na vrh člankov za katere želite, da se prestavijo na druge Wikimedijine sorodne projekte:

  Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
  {{Skopiraj v Zbirko}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  {{convert to SVG and copy to Wikimedia Commons}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Convert to SVG and copy to Wikimedia Commons
  {{copy to Meta}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:Copy to Meta
  {{skopiraj v Wikiknjige}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  {{copy to Wikibooks Cookbook}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Copy to Wikibooks Cookbook
  {{skopiraj v Wikinavedek}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  {{prenesi v Wikivir}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  {{copy to Wikiversity}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Copy to Wikiversity
  {{skopiraj v Wikislovar}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  {{OdslejZbirka}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Ta predloga naj se uporablja samo na straneh slik oz. predstavnostnih vsebin.
  {{shadowsCommons}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:ShadowsCommons

  Na voljo so tudi sledeče predloge za čiščenje:

  Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
  {{TWCleanup}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:TWCleanup
  {{TWCleanup2}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:TWCleanup2

  Razdruževanje uredi

  Wikipedija:Template messages/Splitting

  Prevajanje uredi

  Sporočilna polja uredi

  Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
  {{prevedi}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  • Za članke, ki so delno ali v celoti napisani v tujem jeziku.
  • Dodaj parameter |datum=april 2024
  {{translation WIP}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Translation WIP
  • For articles currently undergoing translation work.
  {{grob prevod}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  • Za članke, ki so bili prevedeni v slovenščino, a so slabe kvalitete.
  {{cleanup-translation}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Cleanup-translation
  • For articles that have translation issues, but have enough acceptable English-language content that they are not subject to deletion for that reason.
  {{translatePassage}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:TranslatePassage
  • For articles that are mostly in English, but have a considerable sized passage in a foreign language. Consider using {{not English-inline}} instead if the passage is small.
  {{Proofreader needed}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:Proofreader needed
  • For articles that are fully translated but that might need proofreading.
  {{prevedena stran}}
  povezave pogovor prikaz
  • Umesti na pogovorno stran, kadar je stran prevedena v slovenščino iz drugojezične Wikipedije.
  • Primer: {{prevedena stran|source language code|source page title|version=123456789|insertversion=987654321|section=name}}

  Znotrajvrstično v besedilu članka uredi

  Označevalec Prikazano besedilo (in opombe za uporabo predloge)
  {{not English-inline}}
  povezave pogovor prikaz
  Predloga:Not English-inline
  • An inline version of {{not English}}, to use after a single phrase or passage.
  {{whose translation}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Whose translation
  • For quoted passages that have been translated into English in external sources, but lack a reference indicating who the translator was.
  {{Source need translation}}
  kategorija povezave pogovor prikaz
  Predloga:Source need translation


  See also uredi