Wikipedija:Osnovno lektoriranje

Wikipedija je "enciklopedija, ki jo lahko ureja vsakdo". To vodi do nikoli dokončanega procesa popravljanja, lektoriranja in preverjanja s strani celotne skupnosti Wikipedije. Spodaj je navedenih nekaj enostavnih načinov za izboljšanje strani Wikipedije.

Splošna urejanja

 • Definicije, opisi izrazov naj bodo napisani v ležeči pisavi. Primer: Izraz slog se nanaša tudi na izgled članka.
 • Naslovi naj bodo v splošnem samostalniške besedne zveze (Zgodovina ...) in ne predložne zveze (O zgodovini ...).
 • Naslovi v Wikipediji se začnejo z veliko začetnico. Ostale velike začetnice se lahko uporabijo le za lastna imena ali kratice: Vsebina knjige, Zgradba DNK, Zgodovina British Broadcasting Corporation, UNESCO.
 • Naslovi del s področja umetnosti, literature itd. naj bodo napisani v poševni pisavi in ne v narekovajih, npr.: Štoparski vodnik po galaksiji. Posebna izjema so naslovi pesmi in kratkih zgodb, npr. pesem Paula McCartneya "Can't Buy Me Love". Vendar je poševna pisava obvezna za ciklus pesmi kot so Prešernovi Soneti nesreče ali naslov daljše pesmi, kot so Eliotovi Štirje kvarteti. Naslovi posameznih epizod televizijskih serij morajo imeti dvojne narekovaje, medtem ko je naslov same serije napisan v poševni pisavi: "Rising, Part I" je premierna epizoda Zvezdnih vrat. Podobno kot velja za sklicevanje, se mora naslov objavljenega dela črkovati točno tako, kot je bilo objavljen naslov izvirnega dela, skupaj z uporabljenimi simboli in vsemi velikimi začetnicami. Npr., veliko naslovov iz področja znansvene fantastike uporablja nekonvencionalno črkovanje in/ali simbole, tj. novela Piers Anthonya 0X uporablja kot prvi znak cifro 0 in ne črko O.
 • Vse okrajšave morajo biti razložene, razen če so uporabljene pri sklicevanju in v naslovih umetniških del, literature itd.
 • Napačna raba predlogov s, z, k, h: z samimi rožicami, z tatvinami, z trdim delom, z sestro, k kolegici, k ginekologu.
 • Pisanje po izgovorjavi besede, nepravilna uporaba lj, nj: negdo, odpatki, glazba; življenski, nadaljni, trplenje, zvonenje, nedelski, nejevolno.
 • Napačno postavljanje vejic
 • Napake pri pisanju skupaj in narazen: nebi, nevem, nemorem; zato — za to.
 • Skladno s Slovenskim pravopisom se stvarni datum zapiše v obliki: 9. maj 1945
 • Desetletja se pišejo v obliki: 2. desetletje prejšnega stoletja oziroma 20. leta 20. stoletja
 • Preveri, ali članek vsebuje nepotrebne besede. Učinkovit članek je napisan jasno in jedrnato.
 • Zunanje povezave sodijo na konec članka, v poglavje Zunanje povezave ali Nadaljnje branje.
 • Opombe v razdelku Glej tudi naj bodo vedno zbrane v svojem poglavju, imenovanem "Glej tudi", če le-te veljajo za celoten članek. Za opombe v določenem poglavju, uporabi eno izmed teh predlog:
 • {{Podrobno}} – izpiše se Za podrobne podatke o tej temi glej
 • {{Glej}} – izpiše se Več informacij:
 • {{Glej tudi}} – izpiše se Glej tudi:
 • Besedila, črkovanja in ločila dobesednih navedkov se ne smejo spreminjati. Kakorkoli, očitne napake v izvirnem besedilo se lahko označijo s {{sic}}.
 • Prvine seznama naj ne vsebujejo praznih vrstic znotraj seznama: prazne vrstice prisilijo MediaWiki program, da obravnava vsako novo vrstico kot ločen seznam.

Povzetek urejanja

V razdelek Povzetek urejanja kratko opiši svoje spremembe; omeni, ali gre za popravke ali za razširitev. Črkovanje in slovnica spadata običajno med manjše urejanje.

Nekaj sprejemljivih primerov v povzetku urejanja:

 • Lektura: pravilna imena ladij
 • Lektura: zaradi jasnosti preoblikovan uvod
 • Lektura: v enciklopedični slog predelan odstavek o zgodovini

Predloge

Glej tudi